„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

I Podkarpackie Forum Obywatelskie
Spotkania i konsultacje NGO Radio Rzeszów w Beskidze Niskim I Podkarpackie Forum Obywatelskie Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Targi Ekonomii Społecznej

 

Strona główna
W górę

Panel  pomoc społeczna prowadzili Jerzy Jęczmienionka, ROPS, RDPP oraz Mirosława Widurek, Stowarzyszenie „Dla Równości”, RDPP.

 

W dniu 24 września 2016r. w Rzeszowie odbyło się I Podkarpackie Forum Obywatelskie. Samorząd Województwa Podkarpackiego i Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego, organizatorzy przedsięwzięcia, skierowali zaproszenie do wszystkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i grup zrzeszonych na Podkarpaciu. Zaproszenie skierowano również do samorządowców i urzędników. Wzięło w nim udział prawie dwustu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz niewielu samorządowców z tzw. „terenu”. Spotkanie otworzyli: Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Podkarpackiego, Stanisław Kruczek Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Kinga Bielec, Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Następnie Artur Gluziński, trener, specjalista ds. współpracy z organizacjami obywatelskimi poprowadził wykład na temat: „Nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach – konsekwencje dla organizacji oraz nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych”, Mariusz Augustynek z Rady Działalności Pożytku Publicznego „Miejsce organizacji obywatelskich w nowej perspektywie finansowej” a Krzysztof Motyk z Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przedstawiciel departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego mówili o Programie Operacyjnym "Wiedza Edukacja Rozwój" w zakresie działania oznaczonego numerem 2.16 pod nazwą: „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa”.

Mirosława Widurek Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości” oraz z pozostali członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadzili panele tematyczne pt. „Organizacje obywatelskie - różne aspekty działalności”:

·         medialny - Bernadeta Szczypta, Polskie Radio Rzeszów Anna Tomczyk, TVP 3 Rzeszów

·         turystyka/sport - Krzysztof Staszewski, Stowarzyszenie Pro Carpathia

·         ochrona środowiska/rolnictwo - Mirosław Ruszała, Stowarzyszenie Ekoskop Maciej Kunysz, Stowarzyszenie Ekoskop, RDPP

·         pomoc społeczna - Jerzy Jęczmienionka, ROPS, RDPP Mirosława Widurek, Stowarzyszenie „Dla Równości”, RDPP

·         ochrona zdrowia - Teresa Gwizdak, UMWP Łucja Bielec, Fundacja SOS Życie

·         kultura - Kinga Bielec, Stowarzyszenie Kulturalne JARTE, RDPP

·         społeczeństwo obywatelskie - Marcin Dziółko, Fundacja Aktywizacji, RDPP

·         edukacja - prof. Kazimierz Jaremczuk, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, RDPP Adam Ptasiński, Fundacja Generator Inspiracji, RDPP

Po części panelowej głos zabrali: Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, Anna Tworz Kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego omówiła działania samorządu województwa skierowane do organizacji obywatelskich a Kinga Bielec Przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła bieżące prace Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na zakończenie podpisano listy intencyjne o współpracy pomiędzy Radiem Rzeszów i TVP 3 Rzeszów a Radą Działalności Pożytku Publicznego. Głównym założeniem listu jest współpraca podmiotów na rzecz budowy lepszych relacji i pogłębiania wzajemnego zaufania pomiędzy samorządem województwa, a organizacjami obywatelskimi z terenu Podkarpacia. List podpisali przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Kinga Bielec, Józef Matusz - prezes TVP Rzeszów i Przemysław Tejkowski – prezes Radia Rzeszów.

Przez cały czas trwania Forum dostępna była część wystawiennicza uczestników - piknik obywatelski, na którym wystawcy z kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń z Beskidu Niskiego oraz ze spółdzielni socjalnych i Zakładów Aktywności Zawodowej sprzedawali rękodzieło, produkty regionalne i wyroby własnej produkcji. Stoiska umiejscowiono w centrum Rzeszowa na placu przed urzędem marszałkowskim.

 

Materiały medialne z Forum można znaleźć na stronach Urzędu Marszałkowskiego , Telewizji Rzeszów oraz Radia Rzeszów

 

   Film nr 1 - Dyskusja plenarna

 

   Film nr 2 - Piknik obywatelski

   (w przygotowaniu)

   Film nr 3 - Panele tematyczne

   (w przygotowaniu)

   Film nr 4 - Dyskusja plenarna

   (w przygotowaniu)

Poniżej galerie zdjęć

(autorstwa Krzysztofa Źrebca

ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Kąty "Pokolenie" w Kątach):

Spis galerii:

Galeria 1 - Piknik obywatelski

Galeria 2 - Piknik obywatelski

Galeria 3 - Piknik obywatelski

Galeria 4 - Panel pomocy społecznej

Galeria 5 - Panel pomocy społecznej

Galeria 6 - Panel pomocy społecznej

Galeria 7 - Panel pomocy społecznej

Galeria 8 - Panel pomocy społecznej

Galeria 9 - Dyskusja plenarna

Galeria 10 - Dyskusja plenarna

Galeria 11 - Dyskusja plenarna

.

 

Galeria 1 - Piknik obywatelski

powrót do spisu galerii

Galeria 2 - Piknik obywatelski

.

powrót do spisu galerii

Galeria 3 - Piknik obywatelski

.

powrót do spisu galerii

Galeria 4 - Panel pomocy społecznej

.

powrót do spisu galerii

Galeria 5 - Panel pomocy społecznej

.

powrót do spisu galerii

Galeria 6 - Panel pomocy społecznej

.

powrót do spisu galerii

Galeria 7 - Panel pomocy społecznej

.

powrót do spisu galerii

Galeria 8 - Panel pomocy społecznej

.

powrót do spisu galerii

Galeria 9 - Dyskusja plenarna

.

powrót do spisu galerii

Galeria 10 - Dyskusja plenarna

.

powrót do spisu galerii

Galeria 11 - Dyskusja plenarna

.

powrót do spisu galerii

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018