„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Radio Rzeszów w Beskidze Niskim
Spotkania i konsultacje NGO Radio Rzeszów w Beskidze Niskim I Podkarpackie Forum Obywatelskie Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Targi Ekonomii Społecznej

 

Strona główna
W górę

W piątkowe przedpołudnie 14 października 2016r. red. Bernadeta Szczypta z Polskiego Radia Rzeszów
odwiedziła stowarzyszenia z Beskidu Niskiego.
 

Spotkanie odbyło sie  w Domu Ludowym w Wietrznie z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia "Dla Równości" Mirosławy Widurek, członka Wojewódzkiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następuących stowarzyszeń i instytucji: Stowarzyszenia "Dla Równości", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr", Stowarzyszenia Miłośników Cergowej, Kółka Rolniczego w Łekach Dukielskich, Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem, Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej "Sztetl", Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie, Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Kąty "Pokolenie", Koła Gospodyń Wiejskich w Krempnej, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Akacja" w Osieku Jasielskim, Regionalnego Stowrzyszenia Filklorystycznego "Wrzos" z Dębowca, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy "Wilk", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Łupkowa i Okolic, Stowarzyszenia "Ocalić Od Zapomnienia" w Iwoniczu Zdroju, Stowarzyszenia Kultura Karpat w Draganowej,  Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy i Urząd Miasta w Dukli.

Reprezentowani byli przedstawiciele ośmiu gmin i trzech powiatów województwa podkarpackiego.

Red. Bernadeta Szczypta nagrała wywiady ze wszystkimi przedstawicielami stowarzyszeń.
Audycje będą się ukazywać systematycznie. Prosimy słuchać we wtorki o godzinie 1705

Audycji z dnia 18.10.2016r. można wysłuchać tu: Wywiad z Martą Łabą ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych w Osieku Jasielskim
Audycji z dnia 25.10.2016r. można wysłuchać tu: Wywiad z Rajmundem Boczarem Prezesem i Markiem Bliżyckim Wiceprezesem
Stowarzyszenia "Ocalić Od Zapomnienia" w Iwoniczu Zdroju.
Audycji z dnia 5.11.2016r. można wysłuchać tu: Wywiad z Danutą Uliasz z Regionalnego Towarzystwa Historycznego w Równem.

W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo pt. "Miedzy nami". Audycji można wysłuchać tu: "Miedzy nami". Audycja poswięcona była funkcjonowaniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Rzeszowie.

Kolejnym etapem prezentacji Stowarzyszeń będą audycje nagrane na miejscu w terenie działania każdego ze stowarzyszeń.

Poniżej kilka galerii zdjęć ze spotkania:

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

Galeria 6

Galeria 7

Galeria 8

Galeria 9

Galeria 1

.

do góry strony

Galeria 2

.

do góry strony

Galeria 3

.

do góry strony

Galeria 4

.

do góry strony

Galeria 5

.

do góry strony

Galeria 6

.

do góry strony

Galeria 7

.

do góry strony

Galeria 8

.

do góry strony

Galeria 9

.

do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018