„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Spotkania i konsultacje NGO
Spotkania i konsultacje NGO Radio Rzeszów w Beskidze Niskim I Podkarpackie Forum Obywatelskie Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Targi Ekonomii Społecznej

 

Strona główna
W górę

 

Spotkania i konsultacje NGO z Beskidu Niskiego w 2016 roku

        Od sierpnia do grudnia 2016r. Mirosława Widurek członek Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego organizowała konsultacje i spotkania NGO działajacych w trzech powiatach Wojewodztwa Podkarpackiego: Krośnieńskiego, Jasielskiego i Sanockiego, w gminach: Dukla, Jaśliska, Nowy Żmigród, Komańcza, Osiek Jasielski i Krempna. Głównym wnioskiem ze spotkań była potrzeba utworzenia Centrum Wolonrtariatu dla Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Mirosława Widurek podjęła się przedstawić problem Podkarpackiej Radzie Działalnosci Pożytku Publicznego oraz Wójtom i Burmistrzom Gmin Beskidu Niskiego.

Odbyło się siedem spotkań:

19 sierpnia 2016r. w Dukli

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2    galeria zdjęć nr 3    galeria zdjęć nr 4 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

24 sierpnia 2016r. w Jaśliskach

galeria zdjęć

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25 sierpnia w Łysej Górze (Gmina Nowy Żmigród)

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14 września 2016r. w Komańczy

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16 września 2016r. w Osieku Jasielskim

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17 grudnia 2016r. w Krempnej

galeria zdjęć

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

        Cykl zakończyło spotkanie w Komańczy w dniu 9 grudnia 2016r. Było ono połączone ze szkoleniem na temat pozyskiwania środków z ROPS w Rzeszowie. Wzięli w nim udział pozarządowcy ze wszyskich gmin wymienionych wcześniej.

galeria zdjęć nr 1    galeria zdjęć nr 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Spotkanie 19 sierpnia 2016r. w Dukli.

    Spotkanie odbyło sie w Domu Ludowym w Cergowej. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.  Ponadto Pan Łukasz Kosiba z ROPS w Rzeszowie przeprowadził szkolenie na temat pozyskiwania środków z ROPS.

Galeria zdjęć Dukla 1

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 2

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 3

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Dukla 4

.

do spotkania w Dukli

do spisu spotkań

Spotkanie 24 sierpnia 2016r. w Jaśliskach

    Spotkanie odbyło sie w Urzędzie Gminy w Jaśliskach. Poruszono następujące tematy: potrzeba szkolenia z ROPS na temat pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym; ponownego sfromułowania wniosku o grant na rewitalizację rynku w Jaśliskach; brak wolontariuszy. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.

Galeria zdjęć Jaśliska

.

do spotkania w Jaśliskach

do spisu spotkań

Spotkanie 25 sierpnia w Łysej Górze (Gmina Nowy Żmigród)

    Spotkanie obyło sie w Domu Ludowym w Łysej Górze. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie nie posiada samodzielnego pomieszczenia na swoją działalność, co stanowi poważny mankament.

Galeria zdjęć Łysa Góra nr 1

.

do spotkania w Łysej Górze

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Łysa Góra nr 2

.

do spotkania w Łysej Górze

do spisu spotkań

Spotkanie 14 września 2016r. w Komańczy

        Spotkanie odbyło sie w Bibliotece Gminnej w Komańczy. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie. Podjęto inicjatywę utworzenia Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkania w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r.

Galeria zdjęć Komańcza nr 1

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Komańcza nr 2

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Spotkanie 16 września 2016r. w Osieku Jasielskim

Spotkanie odbyło sie w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gmin Dukla, Nowy Żmigród, Komańcza, Krempna, Jaśliska i Osiek Jasielski. Postanowiono zorganizować w tym celu spotkanie w Wietrznie. Spotkanie to odbyło się 14 października 2016r. Stowarzyszenia wyraziły potrzebę: szkolenia z ROPS na temat pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym. Przekazano informacje i zaproszenie na I Podkarpackie Forum Stowarzyszeń, które zaplanowano na 24 września w Rzeszowie.

Galeria Osiek Jasielski nr 1

.

do spotkania w Osieku Jasielskim

do spisu spotkań

Galeria Osiek Jasielski nr 2

.

do spotkania w Osieku Jasielskim

do spisu spotkań

Spotkanie 17 grudnia 2016r. w Krempnej

Spotkanie było działaniem towarzyszącym w ramach działań niefinansowanych w POPZ 2014-2020

 

Stowarzyszenie Rozwoju na Rzecz Gminy Krempna w Krempnej przedstawiło wnioski z ewaluacji 2016r. projektu "Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych w Gminie Krempna" realizowanego przy współpracy z Fundacją "Zielona Arka". 

Galeria zdjęć Krempna

.

do spotkania w Krempnej

do spisu spotkań

Spotkanie w Komańczy w dniu 9 grudnia 2016r.

        Wzięli w nim udział przedstawiciele stowarzyszeń ze wszystkich powiatów, które objęty były cyklem spotkań. Mirtosława Widurek podsumowała swoją aktywnośc w zakresie budowania współpracy stowarzyszeń z terenu Veskidu Niskiego (w Wojwedztwie Podkarpackim) a nastepnie Pan Łukasz Kosiba z ROPS w Rzeszowie przeprowadził szkolenie z zakresu pozyskiwania środków w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, pomoc osobom niepełnosprawnym i wykluczonym.

Galeria zdjęć Komańcza nr 1

.

 

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Galeria zdjęć Komańcza nr 2

.

do spotkania w Komańczy

do spisu spotkań

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018