„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami
Mirosława Widurek w RDPP Spotkania i konsultacje NGO Radio Rzeszów w Beskidze Niskim I Podkarpackie Forum Obywatelskie Mikołajki w Cergowej Dzień Seniora w Nowej Wsi 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich - Krempna Podkarpackie Krystyny w Osieku Jasielskim Spotkanie w Łysej Górze RDPP ze Stowarzyszeniami Targi Ekonomii Społecznej

 

Strona główna
W górę

W dniu 10 czerwca 2016r. w Łysej Górze w gminie Nowy Żmigród obradowała Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada spotkała się z przedstawicielami stowarzyszeń z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego. Rozmawiano o pomocy prawnej i finansowej, której może im udzielić samorząd województwa - na przykład finansując tak zwany wkład własny w projektach unijnych.

O kierunkach i zasadach takiej współpracy członkowie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dyskutowali z przedstawicielami blisko 90 organizacji pozarządowych z 9 gmin powiatu krośnieńskiego, jasielskiego i sanockiego: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski.

W ubiegłym roku samorząd województwa wydał ponad 5 mln złotych na organizacje pozarządowe. Żeby łatwiej sięgać po te fundusze zdaniem samorządowców warto powoływać Gminne Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Spotkanie prowadził Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Pan Wojciech Zając. W spotkaniu wzięli udział:

Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Karolina Bogusz – Dyrektor Gabinetu Wojewody Podkarpackiego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Anna Tworz - Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pani Monika Bernat - Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,

Pani Mirosława Widurek – Sekretarz Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk - członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Mariusz Augustynek - członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Pan Łukasz Kotulak - członek Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Przedstawiciel Pani Ewy Draus - Radnej Sejmiku Podkarpackiego, członka Rady Działalności Pożytku Publicznego,

Wójt Gminy Dębowiec Pan Zbigniew Staniszewski,

Wójt Gminy Krempna Pan Kazimierz Miśkowicz,

Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara,

Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Pan Radosław Kujawski

Pani Ewa Kaczmarska-Więckowska Prezes Krośnieńskiego Koła Sołtysów,

Pani Daniela Baraniewicz Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jasielskiego.

        Do Łysej Góry przyjechało ponad 150 osób reprezentujących organizacje pozarządowe z Beskidu Niskiego i Pogórza: strażacy, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia kulturalne, charytatywne i regionalne. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy Urzędów Gmin odpowiedzialni za kontakty samorządów z organizacjami pozarządowymi.

         W gościnnych progach Domu Ludowego w Łysej Górze przybyłych witała Pani Teresa Laskowska - Sołtys Wsi Łysa Góra i Radna Gminy Nowy Żmigród. Zebranych powitał Wójt Gminy Nowy Żmigród, Pan Grzegorz Bara. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Sejmiku Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wskazał na wielką wagę organizacji pozarządowych i ich rolę w życiu publicznym. Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Pani Anna Tworz mówiła o tworzeniu lokalnych rad działalności pożytku publicznego i ich zadaniach. Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Monika Bernat przedstawiła możliwości uzyskania dotacji z ROPS przez organizacje pozarządowe. W dyskusji poruszono wiele ważnych dla organizacji pozarządowych problemów. Najważniejsze z nich to zwiększenie ich wpływu na rozwiązywanie lokalnych problemów oraz pomoc w uzyskaniu finansowania działalności.

          Spotkanie przebiegało w miłej i twórczej atmosferze. Imprezę uświetniła swoim występem młoda artystka Katarzyna Makoś. Stronę kulinarną zapewniły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze oraz ościennych wsi.

         Po spotkaniu Wójt Gminy Nowy Żmigród zaprosił gości na krótką wycieczkę w najciekawsze miejsca Gminy. Jeden z najlepszych przewodników beskidzkich, Pan Roman Frodyma (autor wielu monografii o Zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych), pokazał członkom RDPP zabytkowe obiekty sakralne i cmentarze z I Wojny Światowej: w Łysej Górze, Nowym Żmigrodzie, Desznicy i Smolniku. Podziwiano również piękne widoki Beskidu Niskiego.

        Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie przygotowała relację ze Spotkania.

 

Poniżej kilka galerii zdjęć ze spotkania:

Galeria I

Galeria II

Galeria III

Galeria IV

Galeria V

Galeria VI

Galeria VII

Galeria VIII

Galeria IX

Galeria X

Galeria XI

Galeria XII

Galeria XIII

Galeria XIV

Galeria XV

Galeria XVI

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria I

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria II

.

Galeria III

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria IV

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria V

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria VI

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria VII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria VIII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria IX

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria X

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XI

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XIII

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XIV

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XV

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Galeria XVI

.

powrót do spisu galerii

powrót do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018