„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum NGO 15 lat Podkarpackiego Banku Żywności Spotkanie Rad Działalności Pożytku Publicznego II Podkarpackie Forum Obywatelskie Niefinansowane szkolenie FEAD w Krempnej Kromka chleba od serca - Lublin 16-17.10.2017 Zima u Widurków ela_makos_pozegnanie KGW Szczawne-Kulaszne laureatem plebiscytu Nowin O Seniorach w Radio Rzeszów dzien_wolontariusza wigilia_w_banku_zywnosci wizyta_w_tesco Zdjęcia roku 2016

 

Strona główna
W górę

Spotkanie Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

z radami miejskimi, powiatowymi i gminnymi

pt. „Rola rady działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO”

w dniu 2 grudnia 2017r. w Szczawnem

 

        Organizatorami spotkania były Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rzeszowie oraz Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Komańczy. W spotkaniu wzięły udział Rady Gminne z Dukli, Nowego Żmigrodu, Komańczy, Kołaczyc; Rady Powiatowe z Mielca, Ustrzyk Dolnych oraz Rada Miejska z Krosna.  Adresatami spotkania byli Członkowie Podkarpackiej RDPP oraz członkowie gminnych i powiatowych rad działalności pożytku publicznego Województwa Podkarpackiego (zaproszono wszystkie Rady). Spotkanie odbyło się w Dom Ludowym - Ośrodku Konferencyjnym w Szczawnem, Gmina Komańcza, 2 grudnia 2017r. o godz. 10.00. Celem spotkania były: wymiana doświadczeń pomiędzy istniejącymi radami województwa podkarpackiego, upowszechnianie dobrych praktyk funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego, wypracowanie rekomendacji: „na czym ma polegać rola działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO?”, integracja osób będących członkami rad różnych szczebli samorządu oraz różnych regionów województwa; nawiązanie współpracy pomiędzy poszczególnymi radami.  

Moderatorem spotkania był Tomasz Wasielewski - Członek Podkarpackiej RDPP.

 

Program spotkania obejmował:

 • Rozpoczęcie spotkania oraz przywitanie uczestników (10.00 – 10.15) – Przewodnicząca Podkarpackiej RDPP Kinga Bielec, Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka, Przewodniczący Gminnej RDPP w Komańczy Robert Piechocki.

 • Powołanie grupy roboczej ds. wypracowania rekomendacji: „Na czym ma polegać rola działalności pożytku publicznego w tworzeniu partnerstwa pomiędzy samorządem a NGO?” - (10.15 – 10.25)

Skład Grupy Roboczej:

 1. Maciej Kunysz – Członek PRDPP – jako koordynator Grupy,

 2. Łukasz Kosiba – Przewodniczący Gminnej RDPP w Dukli,

 3. Stanisław Bielawka – Wójt Gminy Komańcza,

 4. Sekretarz Powiatowej RDPP w Mielcu,

 5. Przewodniczący Gminnej RDPP w Kołaczycach.

 • Rola i zadania Podkarpackiej RDPP (10.25 – 10.50) – Kinga Bielec - Przewodnicząca Podkarpackiej RDPP.

 • Działania Samorządu Województwa Podkarpackiego na rzecz NGO (10.50 – 11.15) – Anna Tworz – Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-karpackiego w Rzeszowie.

 • Rola rady powiatowej i gminnej, jako liderów i animatora działalności organizacji pozarządowych w środowiskach lokalnych) (11.15 – 11.40) – Maciej Kunysz Członek Podkarpackiej RDPP.

 • Działalność RDPP Powiatu Mieleckiego jako przykład dobrych praktyk (11.40 – 12.05) - Przedstawiciel Mieleckiej RDPP.

 • Gminna RDPP w Komańczy- determinacja i pokonywanie przeszkód w jej tworzeniu (12.05-12.30) Robert Piechocki Przewodniczący RDDP w Komańczy.

 • Wnioski z Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego (13.00 -13.25) Tomasz Wasielewski Członek Podkarpackiej RDPP;

 • Rekomendacje Grupy Roboczej (13.25-13.50).

 • Zakończenie i podsumowanie spotkania - (13.50-14.15) - Przewodnicząca Podkarpackiej RDPP Kinga Bielec.

 Program Spotkania przygotowała Mirosława Widurek.

Spotkanie przebiegło zgodnie z programem.

 

Oto wypracowane przez Grupę Roboczą rekomendacje:

1. BYĆ W UBOGACAJĄCYM DIALOGU:

Charakter działalności organizacji obywatelskich jest działanie tam gdzie rodzi się potrzeba takiego działania, często problem. Organizacje w sposób szczególny są wyczulone na potrzeby społeczności lokalnych i konkretnych osób. Posiadają także szczególną wiedzę i doświadczenie jak te problemy/potrzeby rozwiązywać.

DLATEGO TĄ WIEDZA POWINNY SIĘ DZIELIĆ

Jednostki samorządu terytorialnego powinny się pełnić rolę służebną wobec obywateli, odpowiadając na jej potrzeby wtedy, kiedy sami obywatele lub wspólnoty nie są w stanie tych potrzeb zaspokoić lub rozwiązać.

DLATEGO TĄ WIEDZĘ POWINI WYKORZYSTAĆ

2. PIĘKNIE SIĘ RÓŻNIĆ

Doświadczenie, wiedza oraz perspektywa, z jakiej patrzymy na świat powoduje, że często mamy odmienne zdanie. W ramach Rady ta różnorodność powinna nas ubogacać, a nie prowadzić do waśni. Wiele jest dróg do rozwiązania naszych problemów a my powinniśmy odnajdywać te najwłaściwsze.

PAMIĘTAJMY, ŻE NIE ZAWSZE MUSIMY SIĘ ZGADZAĆ ZE SOBĄ WAŻNE ABYŚMY BYLI RAZEM.

 

Tu:

obejrzysz galerię zdjęć ze Spotkania.

 

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018