„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości"
Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości" Mira Widurek i "Dla Równości" lokalnym liderem! Statut Historia KRS, REGON NIP Kontakt, dojazd Walne Zgromadzenie 2016

 

Strona główna
W górę

 

Już po raz czwarty podkarpackim organizacjom pozarządowym została przyznana Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”. Nagrody wręczył marszałek Władysław Ortyl wspólnie z wicepremierem, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotrem Glińskim oraz Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart podczas III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, które odbyło się 1 września 2018r. w Rzeszowie.

Prezes Stowarzyszenia "Dla Równosci" Mirosława Widurek odbiera z rąk Wicepremiera RP,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego wyróżnienie NGO Wysokich Lotów

(kliknij miniaturę by wyświetlić zdjęcie)

Nagrodzeni

(kliknij miniaturę by wyświetlić zdjęcie)

 

W Forum wzięło udział wiele organizacji pozarządowych z terenu Beskidu Niskiego. Uczestniczyli przedstawiciele Gmin: Komańcza, Dukla, Iwonicz Zdrój, Nowy Żmigród i Jaśliska. Podczas ogłaszania wyników konkursu "małego FIO" kilka naszych organizacji odebrało miłą wiadomość o otrzymaniu grantów.

Gratulujemy!!!

Program III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego

9.30 – 9.35 – Powitanie.

9.35 – 9.50 – Przemówienie Marszałka Województwa Podkarpackiego.

9.50 – 10.10 – Przemówienie Premiera Piotra Glińskiego: "Programy wspierania przez państwo rozwoju społeczeństwa obywatelskiego"

10.10 – 11.00 –"Zmiana wzoru ofert, sprawozdań i umów w związku z realizacją zadania publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" – Pan Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Dyskusja.

11.00 – 11.40 – Aktualne zmiany w przepisach dot. NGO – szkolenie

12.00 – 12.30 – Panel dyskusyjny: „Prawne uwarunkowania dla organizacji pozarządowych w świetle najnowszych zmian i różne aspekty współpracy NGO z samorządami”.

12.30 – 13.30 – Szkolenie „Praktyczne aspekty RODO  w kontekście zmian w ochronie danych osobowych”.

13.30 – 14.30 – Gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”.

14.30 – Zaproszenie uczestników do zwiedzania stoisk wystawowych.

Marszałek Władysław Ortyl powitał z mównicy przybyłych gości. W swoim wystąpieniu podziękował organizacjom trzeciego sektora za aktywność, jaką podejmują każdego dnia na rzecz polskiego społeczeństwa. Marszałek podsumował również działalność samorządu województwa w zakresie współpracy z organizacjami:

Powiedział m.in.: Wszyscy wiemy, jak ogromną rolę w życiu społecznym, w życiu publicznym pełni aktywność obywatelska. Dziś jest dobra okazja do tego, żeby pokazać, jak ta aktywność w województwie podkarpackim wygląda. Ważnym elementem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi i biznesem. Na podkarpaciu cieszymy się z tej współpracy, która jest dla nas powodem do dumy. W ramach tej współpracy jesteśmy zobowiązywani do opracowywania dokumentu programowego, który określa zasady tej współpracy, poszczególne działania oraz wysokość środków finansowych, które każdego roku kierujemy do organizacji pozarządowych. W ubiegłym roku była to kwota w wysokości 4 milionów 800 tysięcy złotych, w tym roku jest to 5 milionów 600 tysięcy złotych, tak więc jak widzimy jest to znaczny progres.

 

Film z przebiegu III Forum

Wicepremier Rządu RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju, mówił także o zmianach instytucjonalnych mających zdynamizować wsparcie kierowane dla organizacji pozarządowych: Nie ma dobrze funkcjonującej demokracji bez dobrze rozwiniętego i funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego, Organizacje pozarządowe są jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego, które pełni szereg bardzo istotnych dla demokracji funkcji. […] Funkcje organizacji pozarządowych dopełniają działalność innych sektorów, jednocześnie są one równoprawne, partnerskie wobec tego, co realizują inne podmioty i sektory, jak polityczny i biznesowy. Bez tych funkcji nie ma demokracji. Mądra władza w demokracji nie boi się obywateli i aktywności obywatelskiej, a wręcz przeciwnie, mądra władza potrzebuje aktywności obywatelskiej, ponieważ obywatele pomagają i wyręczają tę władzę w jej funkcjach, zadaniach i obowiązkach. Dlatego bardzo nam zależy na tym, aby organizacje pozarządowe w Polsce się rozwijały, aby społeczeństwo obywatelskie się rozwijało.

W kategorii polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa, nagrodę otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mielcu. W kategorii kultura i tożsamość narodowa - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin w Rzeszowie, a w kategorii nauka, edukacja, sport i środowisko, nagrodę otrzymało Polskie Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji z siedzibą w Iwoniczu Zdroju. Wyróżnieni to: Stowarzyszenie „Dla Równości w Draganowej” w Draganowej (kategoria polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa), Stowarzyszenie „Koło Przyjaciół Skołoszowa” w Skołoszowie (kategoria kultura i tożsamość narodowa), Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska "Nasza Wola" w Woli Rafałowskiej (kategoria nauka, edukacja, sport i środowisko), Fundacja Generator Inspiracji - w Futomie (kategoria społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój) oraz Bieszczadzkie Forum Europejskie w Lesku (kategoria gospodarka, rynek pracy).

Poniżej link do galerii zdjęć z III Podkarpackiego Forum Obywatelskiego:

 

Kliknij w zdjęcie by przejść do galerii

 

Linki do stron z infomacjami o Forum:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/6305-wysokie-loty-podkarpackich-ngo-s

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/iii-podkarpackie-forum-obywatelskie/

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/14951/rus

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 11 czerwca 2019