„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Dobrze Odżywieni Nie Są Wykluczeni
Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości" Dobrze Odżywieni Nie Są Wykluczeni Liderzy kooperacji Podkarpackie Inicjatywy Lokalne Jedzmy swoje Szkolenie FIO - 2018 Spotkania z radami działalności pożytku publicznego Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Świąteczna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

 

Strona główna
W górę

Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie we współpracy ze Stowarzyszeniem "Dla Równości" w Draganowej realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pt. "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni".

Projekt ten przewiduje przeprowadzenie cyklu warsztatów kulinarnych i dietetycznych w miejscowościach Województwa Podkarpackiego, w tym w kilku wsiach Beskidu Niskiego.

11-09-2018 Kotań godz. 13:00-15:00 Świetlica Wiejska,

11-09 -2018 Nowy Żmigród godz. 16:00-18:00 Budynek Internatu,

18-09-2018 Pielgrzymka godz. 13:00-15:00 Dom Ludowy,

18-09-2018 Kąty godz. 16:00-18:00 Szkoła Podstawowa w Kątach.

Ponadto w dniu 5 października 2018 w Krempnej zostanie jak co roku przeprowadzony konkurs kulinarny "O laur Złotej patelni" a 13 października 2018 w Muzeum Skansenie w Bóbrce odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników Projektu.

Celem głównym projektu jest łagodzenie skutków ubóstwa wśród mieszkańców Podkarpacia oraz umożliwienie osobom najuboższym wyjścia ich trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie żywności i podniesienie poziomu wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywianiu. Szczegółowe cele projektu to:

 • Edukacja w zakresie promocji prawidłowego żywienia oraz zdrowego i taniego przygotowywania posiłków;

 • Podniesienie poziomu wiedzy o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • Wzmocnienie lokalnych NGO, mogących odegrać kluczową rolę w reintegracji społecznej i zawodowej swoich beneficjentów;

 • Animowanie społeczności, mające na celu diagnozowanie problemu w kontekście niedożywienia, złego odżywiania się, aktywizowania klientów pomocy społecznej, aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej i wypracowanie wniosków, zaleceń, dobrych praktyk, które mogą być stosowane przez organizacje partnerskie w kontaktach z podopiecznymi;

 • Wymiana doświadczeń, promowanie dobrych praktyk.

 • Zapewnienie dostaw żywności dla osób najbardziej potrzebujących – ok. 20000 osób za pośrednictwem organizacji pozarządowych;

 • Pozyskiwanie większej ilości zdrowych, odżywczych produktów spożywczych;

 • Podniesienie świadomości społeczeństwa o problemie niedożywienia i złego odżywiania;

 • Odciążenie lokalnych organizacji od samodzielnego pozyskiwania żywności, co pozwoli im na wzmocnienie innych działań aktywizujących swoich podopiecznych;

 • Promocja wolontariatu;

 • Zapobieganie marnowaniu żywności.

Liczba osób, które będą objęte działaniami projektowymi oraz zasięg:

1) warsztaty/szkolenia kulinarno–dietetyczne – powiaty: Rzeszowski, Kolbuszowski, Jasielski i Krośnieński,

2) spotkania integracyjne – powiaty: Rzeszowski, Kolbuszowski, Krośnieński i Jasielski,

3) konkurs kulinarny – powiaty Sanocki, Krośnieński i Jasielski,

4) dystrybucja żywności ok. 1000 osób otrzymujących pomoc żywnościową,

5) zbiórka żywności –700 wolontariuszy, 24 000 posiłków, ok. 6000 odbiorców – powiaty: Rzeszowski, Krośnieński, Kolbuszowski, Przemyski, Sanocki i Jasielski.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018