„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018
II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018 Nadwyżki żywności z supermarketów FEAD 2017 Bezpieczny Senior II Bezpieczny Senior Kromka chleba od serca - Lublin 16-17.10.2017 Konferencje Bezpieczny Senior - relacja FEAD 2016 FEAD 2015 PEAD 2010-2014 Dystrybucja owoców i warzyw Pomoc bezdomnym Pomoc charytatywna Pomoc doraźna Targi Ekonomii Społecznej I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 Podsumowanie pomocy żywnościowej

 

Strona główna
W górę

     

    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego, na trwałe zajęło miejsce w kalendarzu wydarzeń Województwa Podkarpackiego. Ta platforma wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć stowarzyszeń wschodniej i środkowej części Beskidu Niskiego gromadzi raz w roku przedstawicieli stowarzyszeń z 3 powiatów (Sanockiego, Krośnieńskiego i Jasielskiego) oraz 10 gmin: Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski i Zarszyn.

9 czerwca 2018 w Szczawnem-Kulasznem (Gmina Komańcza) odbyło się II Forum.  Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego a także Rad Działalności Pożytku Publicznego (wojewódzkiej i gminnych). Koordynatorem działań związanych z organizacją Forum była Mirosława Widurek Prezes Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Gospodarzami Forum byli: Wójt Gminy Komańcza - Stanisław Bielawka, Dyrektor GOK Komańcza - Danuta Nagórzańska oraz Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne Robert Piechocki.

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Jak zwykle gościem specjalnym był dr Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawił kierunki rozwoju oraz dotychczasowe działania NIW - CRSO a także podsumowanie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na Podkarpaciu. Dyr. Kaczmarczyk wziął także udział w panelu dyskusyjnym pt. "Współpraca NGO z samorządami - co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów". Panel moderował dr Maciej Kunysz z RDPP Województwa Podkarpackiego a pozostałymi uczestnikami byli działacze NGO będący równocześnie członkami organów samorządów (Ewa Przystasz, Marek Bliżycki, Stanisław Kruczek), przedstawiciel środowiska akademickiego (prof. UW dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk) oraz gospodarz Forum - Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka.

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

Bardzo ciekawie wypadły również wystąpienia: Marka Kubina Prezesa Fundacji „Pomosty Karpat” w Daliowej na temat tworzenia spółdzielni socjalnej w praktyce oraz Adama Ptasińskiego Wiceprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Prezesa Zarządu Fundacji „Generator Inspiracji” pt. "Tradycja kontra nowoczesność - czy wprowadzanie generatorów ofert to fanaberia grantodawców czy korzyść dla wnioskodawców?”.

Tradycyjnie zaprezentowały się stowarzyszenia z terenu Beskidu Niskiego. W tym roku poznalismy bliżej Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Żbik-Komańcza” (prezentację przedstawił Prezes Arkadiusz Krzesiński), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” (Prezes Ewa Przystasz) oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim (Wiceprezes Monika Mroczka).

Wydarzeniu towarzyszyły wspaniałe występy zespołów i kapel (Chór "Łem-My" z Komańczy oraz Kapela „Jacy-Tacy" z Jaślisk). Odbyły się wystawy dorobku artystycznego, wyrobów rękodzielnictwa, wyrobów kulinarnych, zaprezentowano bannery, wydawnictwa i reklamy.

Do udziału zaproszono również delegacje z bratniego Bieszczadzkiego Forum Stowarzyszeń oraz CEWOP z Krosna.

Po raz kolejny Forum Stowarzyszeń BN Honorowym Patronatem objął Marszałek Sejmiku Podkarpackiego a Patronatem Medialnym Polskie Radio Rzeszów.

Pani Annie Tworz Kierownikowi Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Panu Łukaszowi Kosibie Kierownikowi Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Komitet Organizacyjny wręczył Dyplomy podziękowania za wielkie wsparcie udzielane Stowarzyszeniom, za życzliwość, kompetencje i otwartość na pomoc beskidzkim NGO’som.

kliknij by powiększyć

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

do góry strony

Przebieg II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego:

 • Powitanie: Kapela „Jacy-Tacy” z Jaślisk, Mirosława Widurek w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Wójt Gminy Komańcza Stanisław Bielawka - gospodarz terenu, Burmistrz Miasta Dukla Andrzej Bytnar – gospodarz I Forum Stowarzyszeń BN. Prowadzący Pan Mariusz Zieliński.

 • „Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” - Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-karpackiego Anna Tworz.

 • Koncert Chóru „Łem-My” z Komańczy.

 • Prezentacja Stowarzyszenia z terenu Powiatu Sanockiego: Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Żbik-Komańcza” – Prezes Arkadiusz Krzesiński.

 • Prezentacja Stowarzyszenia z terenu Powiatu Krośnieńskiego: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” – Prezes Ewa Przystasz.

 • Prezentacja Stowarzyszenia z terenu Powiatu Jasielskiego: Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Akacja” w Osieku Jasielskim – Wiceprezes Monika Mroczka

 • Stół regionalny – prezentacja i degustacja regionalnych, tradycyjnych potraw przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu Jasielskiego i Sanockiego.

 • Koncert Kapeli „Jacy-Tacy” z Jaślisk;

 • Tworzenie spółdzielni socjalnej w praktyce – Marek Kubin Prezes Fundacji „Pomosty Karpat” w Daliowej.

 •  „Tradycja kontra nowoczesność - czy wprowadzanie generatorów ofert to fanaberia grantodawców czy korzyść dla wnioskodawców?”– Adam Ptasiński Wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezes Zarządu Fundacji „Generator Inspiracji”.

 •  „Kierunki rozwoju oraz dotychczasowe działania Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego” – dr Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor NIW-CRSO.

 •  „Podsumowanie FIO na Podkarpaciu” – dr Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor NIW-CRSO.

 • Dyskusja panelowa na temat: „Współpraca NGO z samorządami - co daje członkostwo przedstawicieli NGO w organach samorządów”. Moderator: dr Maciej Kunysz – PRDPP, (godz. 14.20-15.00).

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

do góry strony

W dyskusji wzięli udział:

 • Stanisław Bielawka - Wójt Gminy Komańcza (nieprzerwanie od 2002 roku), wybudował wysypisko śmieci, którego odcieki są oczyszczane w oczyszczalni korzeniowo-gruntowej. Było to nowatorskie rozwiązanie, pierwsze w Polsce. Do Jego sukcesów zaliczyć trzeba: otwarcie przejścia granicznego w Radoszycach, odbudowę szkoły w Komańczy po pożarze, nowoczesny ośrodek zdrowia w Komańczy, kompleks wielofunkcyjnych boisk przy szkole w Rzepedzi wybudowanych przy udziale funduszy norweskich, przebudowę i rozbudowę budynku po byłej szkole w Kulasznem, w wyniku czego powstało piętnaście mieszkań socjalnych oraz ośrodek kultury; budowę dwóch parkingów w rejonie cmentarza komunalnego w Rzepedzi, modernizację ponad 4,3 km nawierzchni drogowych, dwóch kładek dla pieszych i trzech mostów, wyposażenie wszystkich zatok autobusowych przy przebudowanych na terenie gminy drogach wojewódzkich w wiaty przystankowej (29 wiat); sfinalizowanie prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej Komańcza-Radoszyce, którą realizował Zarząd Województwa Podkarpackiego; modernizacja nawierzchni drogi Tylawa-Komańcza-Wołosate.

 • Marek Bliżycki – Wiceprezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”; Wiceprezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie, organizator wypoczynku dzieci i młodzieży oraz radny Miasta i Gminy Iwonicz Zdrój, realizator wielu projektów z zakresu opieki nad zabytkami, działalności wydawniczej, kultury i edukacji.

 • Dr Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor NIW–CRSO, działał m.in. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Stowarzyszeniu na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich, był również ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz w Programie Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009–2015, a także w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012–2015; pracował również, jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 • Stanisław Kruczek –Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Radny Sejmiku Podkarpackiego, Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie; współpracuje z ekspertami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, aktywny działacz Akcji Katolickiej, założyciel Lokalnej Grupy Działania „Dolina Strugu.

 • Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk - przedstawiciel środowiska akademickiego, przedmiotem Jej pracy naukowej jest socjologia gospodarki, socjologia społeczności lokalnych i socjologia wsi a w szczególności: społeczno-ekonomiczny wymiar bezrobocia, procesy restrukturyzacji lokalnej gospodarki, lokalny rynek pracy, polityka społeczna w modelu społecznej gospodarki rynkowej i zagadnienia zmiany społecznej w wiejskich społecznościach lokalnych w odniesieniu do miasta, ruchy społeczne kobiet; Prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, założycielka i były prezes Stowarzyszenia Naturalnego Rodzicielstwa w Rzeszowie; członek Europejskiej Unii Kobiet, koordynator projektu Socrates, współpracownik Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, jako ewaluator warsztatów prowadzonych w ramach programów „Ekonomia w szkole” i „Moje finanse” dla nauczy-cieli przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych; członek Rady Naukowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 • Ewa Przystasz – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno oraz radna Miasta i Gminy Dukla; realizatorka wielu projektów z zakresu edukacji, pomocy społecznej i kultury; Stowarzyszenie „Wiatr” przez 6 lat prowadziło Publiczne Gimnazjum w Wietrznie.

 • Wręczenie dyplomów dla wyróżnionych stowarzyszeń przez wójtów i burmistrzów miast oraz gmin.

 • Wręczenie dyplomów Komitetu Organizacyjnego II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego wyróżnionym wolontariuszom stowarzyszeń z regionu BN oraz prowadzącym działalność na rzecz BN.

Tu można obejrzeć galerię z prawie 450 zdjęciami z Forum: GALERIA

do góry strony

Spotkanie zakończył obiad.

II Forum przygotował Komitet Organizacyjny w składzie:

Imię

Nazwisko

Gmina

Mirosława

Widurek

Chorkówka

Marek

Bliżycki

Iwonicz Zdrój

Rajmund

Boczar

Iwonicz Zdrój

Monika

Dubiel

Jaśliska

Adam

Faustus

Dukla

Agnieszka

Florian-Hubenko

Iwonicz Zdrój

Wioletta

Jakieła

Dukla

Małgorzata

Mroczka

Krempna

Monika

Mroczka

Osiek Jasielski

Danuta

Nagórzańska

Komańcza

Robert

Piechocki

Komańcza

Ewa

Przystasz

Dukla

Grażyna

Rak

Osiek Jasielski

Sylwia

Sudyka

Nowy Żmigród

Marek

Widurek

Chorkówka

Krystyna

Źrebiec

Nowy Żmigród

Tadeusz

Źrebiec

Nowy Żmigród

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Program wartszatów kulinarnych: Kołaczyce, Polany, Światkowa Wielka i Krempna

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Fotoreportaż z wydawania żywności FEAD 2017 20 marca 2018

Wydawanie żywności w marcu: 21.03 Draganowa, 21.03 Żeglce, 21.03 Sulistrowa (w DL Pielgrzymka)21.03 Kopytowa (w DL Pielgrzymka)

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Reportaż z dostawy żywności w dn. 22 i 28 lutego 2018r.

Warsztaty Kulinarno-dietetyczne w marcu 2018r.

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2018