„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Dystrybucja owoców i warzyw
Konkursy Kulinarne "O Laur Złotej Patelni" Nadwyżki żywności z supermarketów Bezpieczny Senior Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Dystrybucja owoców i warzyw Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

Strona główna
W górę
Dostawa papryki do Draganowej i Sulistrowej

Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

Wprowadzenie  niniejszych  warunków  wynika  z  ogłoszenia  przez  Komisję  Europejską  kolejnej  transzy  środków  wsparci a dla producentów owoców i warzyw , w związku z trwającym zakazem przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej  do Rosji, w tym owoców i warzyw, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji  (UE)  2015/1369  z dnia  7 sierpnia 2015 r.  zmieniającego  rozporządzenie delegowane  (UE) nr 1031/2014  ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia  producentów  niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 2 11 z  08 . 08.2015 r. , str. 17 ) . Podstawą realizacji uruchomionego mechanizmu jest  rozporządzenie delegowane  Komisji (UE) nr  1031/2014  z  dnia  29  września  2014  r.  ustanawiające  dalsze  tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów  niektórych owoców i warzyw  (Dz. Urz. UE L 284 z 30. 09.2014 r. , str. 22 z późn. zm.).  Zgodnie  z  powyższym  Agencja  Rynku Rolnego  realizuje  zadania  związane  z udzielaniem  dalszego tymczasowego  nadzwyczajnego  wsparcia, o którym mowa  w art. 1  rozporządzenia  delegowanego  Komisji (UE)  nr  1031 /201 4 z dnia  29 września  201 4 r.  ustanawiając ego dalsze  tymczasowe  nadzwyczajne  środki  wsparcia producentów niektórych  owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22 z późn. zm. ) , na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  23 października  2014 r. w  sprawie  realizacji  przez  Agencję  Rynku  Rolnego  zadań  związanych  z ustanowieniem  dalszych  tymczasowych  nadzwyczajnych  środków  wsparcia  dla  producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii  Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468  z późn. zm.) . Zgodnie z ww.  rozporządzeni em delegowanym Komisji (UE)  nr  1031 /2014 z późn. zm.  i na podstawie  rozporządzeni a Rady Ministrów z dnia  23 października 2014 r. z późn. zm. , dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia  udzielane są  producent om , którzy  przeprowadzili operację wycofania z rynku określonych produktów  (tzw. bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie) . Produkty wycofane  w celu  bezpłatnej  dystrybucji oraz  innego przeznaczenia mogą  być  realizowane  do odbiorców zarejestrowanych w  Rejestr ze  uznanych  organizacji charytatywnych i uprawnionych  innych jednostek organizacyjnych oraz osób  fizycznych .

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ] Dostawa papryki do Draganowej i Sulistrowej ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018