„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
        Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Spotkanie w Sandomierzu

 

Strona główna W górę Podziękowania Wojewódzki Zespół Kooperacji Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji I kamień Milowy Liderzy kooperacji II Kamień Milowy Liderzy Koperacji Spotkanie w Sandomierzu
 

 

Strona główna
W górę

W dniach 9-11 czerwca 2019r. w Sandomierzu odbyło się pierwsze od momentu rozpoczęcia prac nad testowaniem Modelu Kooperacji spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów projektowych z wszystkich pięciu zaangażowanych w działania województw Programu "Liderzy Kooperacji"

 Na skróty

 • Model kooperacji w gminach wiejskich - materiał dla powiatów i gmin oraz animatorów modelu Rzeszów-Białystok-Kielce-Lublin-Warszawa: pdf jpg

 • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy: pdf jpg

 • Wzór koszyków usług w ramach 4 modułów Schematom STOP xls

 • Przykładowa lista usług i aktywności - Gmina Zarzecze pdf jpg

 • Przykładowa wojewódzka lista usług i aktywności pdf jpg

 • Galeria zdjęć ze spotkania: galeria

 • do góry strony

II kamień milowy zakładający testowanie wypracowanego Modelu kooperacji w praktyce, będzie trwał do września 2020 roku. Aktualnie trwają prace wprowadzające do tego etapu projektu.

W ciągu trzech miesięcy, które upłynęły od ostatniego spotkania makroregionalnego przeprowadzono rekrutację 30 gmin wiejskich i 20 powiatów, które wezmą udział w drugim etapie projektu, a także zawiązano Wojewódzkie Zespoły Kooperacji, składające się z przedstawicieli podmiotów wojewódzkich i członków Zespołów ds. Modelu z 5 województw. Aktualnie podpisywane są porozumienia powołujące Partnerskie Zespoły Kooperacji. W Sandomierzu poświęcono wiele uwagi uszczegóławianiu kwestii merytorycznych i organizacyjnych, co pozwoli efektywniej zmierzać do celu w przeciągu kolejnych 15 miesięcy. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi:

 • praca modelem – przełożenie dokumentu na praktyczne działania przez Zespoły ds. Modelu, doradców i inne osoby,
 • współpraca Zespołów ds. Modelu z Wojewódzkimi Podmiotami Sektorowymi w obrębie danych regionów,
 • tworzenie i rozwijanie wojewódzkich list aktywności i usług,
 • rozszerzenie platformy edukacyjnej,
 • ewaluowanie projektu, w szczególności przygotowanie kolejnego etapu badań focusowych,
 • diagnoza w projekcie: metody, organizacja, rola doradców oraz członków PZK,
 • kwestie prawne, w szczególności związane z przeprowadzaniem zamówień publicznych.

Ponadto drugiego dnia reprezentanci Wojewódzkich Zespołów Kooperacji wzięli udział w szkoleniu rozwijającym umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, które pozwolą im skuteczniej realizować zadania w ramach projektu.

Spotkanie zakończyło się posumowaniem prac poszczególnych grup i zespołów oraz podjęciem decyzji określających najważniejsze zadania i tryb pracy w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Gośćmi spotkania regionalnego byli dziennikarze Radia Leliwa. Z przygotowanym przez nich materiałem można zapoznać się pod adresem: http://leliwa.pl/sandomierz-liderzy-kooperacji-konferencja-rops/.

 

Na skróty

 • Model kooperacji w gminach wiejskich - materiał dla powiatów i gmin oraz animatorów modelu Rzeszów-Białystok-Kielce-Lublin-Warszawa: pdf jpg

 • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy: pdf jpg

 • Wzór koszyków usług w ramach 4 modułów Schematom STOP xls

 • Przykładowa lista usług i aktywności - Gmina Zarzecze pdf jpg

 • Przykładowa wojewódzka lista usług i aktywności pdf jpg

 • Galeria zdjęć ze spotkania: galeria

 • do góry strony

 

Program Spotkania

 

 

09.06.2019 (NIEDZIELA)

10.06.2019 (PONIEDZIAŁEK)

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ KOOPERACJI (ZESPOŁY DS. MODELU ORAZ PODMIOTY WOJEWÓDZKIE)

11.06.2019  (WTOREK)

PODMIOTY WOJEWÓDZKIE

 

Do 8.45 śniadanie

Do 8.30 śniadanie

 

Od godz. 17.00

Przyjazd członków  Zespołów i WPS, rozlokowanie w hotelu, kolacja

9.00-9.15

Przywitanie, omówienie przebiegu spotkania, zebranie oczekiwań dotyczących spotkania

 

9.15-9.30

Wskaźniki Projektu II Kamienia Milowego i inne ważne elementy testowania MODELU KOOPERACJI

Prowadzący: K. Barnaś

 

9.30-11.00

Wdrażanie MODELU KOOPERACJI w gminach wiejskich:

Praca z rodziną/osobą/grupą – główne aspekty i schemat

Prowadzący: A. Tomulewicz, E. Bielecka

 

11.15-12.15

Praca w podgrupach regionalnych:

Aktualny stan postępów w pracy nad II testowaniem MODELU:

PREZENTACJA KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH

GMINY/POWIATY- oczekiwania, rodziny/osoby i planowane składy PZK, przewidywane ryzyka

Dyskusja zespołów, pytania do WZK, zgłaszanie potrzeb, uwagi
w podzespołach regionalnych.

Podsumowanie na forum – koordynatorzy regionalni.

 

12.15-13.15

Platforma w testowaniu MODELU- szkolenie z obsługi

Prowadzący: J. Marković

 

Szkolenie dla wojewódzkich podmiotów sektorowych

 

 

 

8:30 - 9:00  -      Przywitanie uczestników i wprowadzenie do szkolenia.

 

9:00 - 10:30  -   Integracja uczestników - ćwiczenia wprowadzające do    zagadnienia       kooperacji, współpracy oraz budowania relacji.

 

10:30 - 11:00  -  Przerwa kawowa.

 

11:00 - 13:00 - Sposoby informowania, promowania oraz wspierania instytucji podległych podmiotom wojewódzkim celem sprawniejszego wdrażania modelu kooperacji.

 

 

Metody: dyskusja moderowana

 

 

 

13.30 OBIAD

13.30 OBIAD

 

14.30-15.00

Ewaluacja w kontekście MODELU KOOPERACJI– wprowadzenie, 

Prowadzący: A. Kanios

 

15.00-16.30

Praca w  podgrupach:

Ewaluacja w MODELU

a)     praca nad scenariuszami focusów

b)     propozycja badania

c)     wojewódzkie listy aktywności i usług- jak uporządkować to co jest w województwie

Prowadzi: A. Kanios i B. Marek-Zborowska

 

 

13:30 - 14:30 -      Przerwa obiadowa.

 

14:30 - 15:30 -      Przedstawienie i omówienie napotykanych trudności oraz potrzeb w zakresie wsparcia instytucji gminnych i powiatowych przez  podmioty wojewódzkie.

 

Metody: prezentacja, dyskusja

 

15:30 - 15:30 -      Przerwa kawowa.

15:30 - 16:30 -      Omówienie planów związanych z rozwojem i wsparciem podmiotów  realizujących modele kooperacji.

 

 

 

19.00

Kolacja

19.00

KOLACJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy przykładowe pakiety usług opracowane w ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (obowiązkowy pakiet, optymalny pakiet usług pomocy i integracji społecznej, pakiet usług społecznych z obszaru kompetencji nie będących zadaniami pomocy społecznej obszar kultury, zdrowia, sportu, kultury itp.) oraz modułowe koszyki usług opracowane w ramach Projektu „SCHEMATOM STOP”.

 • Model kooperacji w gminach wiejskich - materiał dla powiatów i gmin oraz animatorów modelu Rzeszów-Białystok-Kielce-Lublin-Warszawa: pdf jpg

 • Pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy: pdf jpg

 • Wzór koszyków usług w ramach 4 modułów Schematom STOP xls

 • Przykładowa lista usług i aktywności - Gmina Zarzecze pdf jpg

 • Przykładowa wojewódzka lista usług i aktywności pdf jpg

 • Galeria zdjęć ze spotkania: galeria

 • do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 14 października 2020