„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Bezpieczny Senior 2017
Bezpieczny Senior 2017 Bezpieczny Senior 2018 Konferencje Bezpieczny Senior - relacja

 

Strona główna
W górę

    Informujemy, że dniach 5, 12, 19 października 2017r. Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem Miłośników Cergowej organizuje szkolenia z zakresu profilaktyki społecznej, uzależnień i przemocy w rodzinie pt. „Bezpieczny Senior". Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Organizatorzy zapewniają dojazd, kawę, herbatę, ciasto i obiad. Uczestnictwo jest bezpłatne.

 

Rekrutację na konferencję prowadzą:

Gmina Krempna: Bożena Kogut-Janas, Małgorzata Mroczka oraz sołtysi wsi.

Gmina Chorkówka: Paweł Zaleski.

Gmina Nowy Żmigród: Krystyna i Tadeusz Źrebcowie.

Gmina Dukla: Adam Faustus oraz sołtysi wsi.

Gmina Osiek Jasielski: Monika Mroczka i Grażyna Rak.

Gmina Komańcza: Robert Piechocki.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Poniżej podajemy pełny program i harmonogram szkoleń.

 

Program szkoleń

pt. „Bezpieczny Senior

z zakresu profilaktyki  społecznej, uzależnień i przemocy w rodzinie

 • Organizatorzy szkolenia: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Rzeszowie,  Stowarzyszenie „Dla Równości” w Draganowej, Stowarzyszenie Miłośników Cergowej.

 • Adresaci szkolenia: Seniorzy z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego.

 • Miejsca i terminy szkolenia:

      - Dom Ludowy w Krempnej, pow. jasielski (5 października 2017 r.), zaproszono również seniorów z Gminy Chorkówka oraz Gminy Nowy Żmigród;

      - Dom Ludowy w Cergowej gm. Dukla, pow. krośnieński (12 października 2017 r.), zaproszono również seniorów z Gminy Osiek Jasielski;

      - Ośrodek Konferencyjny w Szczawnem, gm. Komańcza, pow. sanocki (19 października 2017 r.).

 • Cel szkolenia: W związku z informacjami uzyskanymi w trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu profilaktyki  społecznej, uzależnień i przemocy w rodzinie oraz z zakresu bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach społecznych .

 • Rozpoczęcie szkolenia oraz przywitanie uczestników (10.00 – 10.20)

nadinsp. Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, 

Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie, Mirosława Widurek – Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”.

 • Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na rzecz osób starszych

Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (10.20 – 10.35)

 • Działania profilaktyczne podejmowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie oraz Komendy Miejskie i Powiatowe Policji woj. podkarpackiego na rzecz bezpieczeństwa osób starszych 

podkom. Monika Hędrzak – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (10.35 – 10.55)

Dyskusja: 10 minut

 • Przestępstwa popełniane na szkodę osób starszych

mł. asp. Jerzy Ossoliński – asystent Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie    (11.05 – 11.35)

Dyskusja: 10 minut

 • Opolska walizka narkotykowa – podejmowanie skutecznych działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki narkotykowej

podinsp. Alina Pieniążek – ekspert Wydziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie     (11.45 – 12.15)

Dyskusja: 10 minut

Przerwa: 15 minut  

 • Przemoc w rodzinie. Realizacja procedury pn. „Niebieskie Karty”. Osoby starsze jako pokrzywdzeni przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej w woj. podkarpackim

podkom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (12.40 – 13.10)

Dyskusja: 10 minut

 • Aplikacja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie pozwalające zidentyfikować i przedstawić skalę oraz rodzaj zagrożeń bezpieczeństwa w społeczeństwie

mł. asp. Marek Bytnarasystent Wydziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (13.20 – 13.50)

Dyskusja: 10 minut

 • Podsumowanie  zajęć szkoleniowych oraz zakończenie szkolenia (14.00 – 14.20)

Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, 

Jerzy Jęczmienionka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,

Mirosława Widurek – Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”.

 • Obiad: 14.20 – 15.30

 • Wyjazd uczestników szkolenia.

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018