„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

FEAD 2016
Kromka chleba od serca - Lublin 16-17.10.2017 Konferencje Bezpieczny Senior - relacja FEAD 2017 FEAD 2016 FEAD 2015 PEAD 2010-2014 Dystrybucja owoców i warzyw Pomoc bezdomnym Pomoc charytatywna Pomoc doraźna Targi Ekonomii Społecznej I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 Podsumowanie pomocy żywnościowej Bezpieczny Senior

 

Strona główna
W górę

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podsumowanie Programu FEAD 2016 w Beskidzie Niskim

W Programie wzięło udział 1204 osoby:

Gmina Krempna

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Krempna 106 106 121
Kotań 68 69 77
Polany 104 115 116
Wyszowatka 7 6 6
Wrzosowa Polana 23 25 27
Grab 10 10 10
Ożenna 23 25 25
Świątkowa Wielka 48 47 54
Myscowa 65 71 77
Świątkowa Mała 33 33 34
Suma 487 507 547
       
Gmina Chorkówka

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Przylaski 22 22 22
Sulistrowa 74 74 74
Draganowa 120 127 123
Suma 216 223 219
       
Gmina Osiek Jasielski

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Pielgrzymka 387 409 438
       
       
Łącznie

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Krempna 487 507 547
Chorkówka 216 223 219
Osiek J. 387 409 438
  1090 1139 1204

W Projekcie uczestniczyli wolontariusze-koordynatorzy:

Wieś Nazwisko koordynatora
Krempna Bożena Kogut-Janus
Kotań Mariusz Bryjak
Polany Sławomir Joachimiak
Wyszowatka Maria Malatyńska
Wrzosowa Polana Marek Musiał
Grab Julian Sabat
Ożenna Łukasz Wiatrowski
Świątkowa Wielka Jan Matyga
Myscowa Małgorzata Mroczka
Świątkowa Mała Anna Chomik
Przylaski Paweł Zaleski
Sulistrowa Gabriel Czaja
Draganowa Stanisław Chodak
Pielgrzymka Grażyna Rak

Poniżej zestawienie ilości wydanej żywności:

Nazwa towaru Ilość ton
Makaron jajeczny 7,96
Ryż biały 7,74
Herbatniki 3,06
Mleko UHT 13,57
Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,84
Groszek z marchewką 4,71
Fasola biała 4,71
Koncentrat pomidorowy 1,77
Powidła śliwkowe 1,59
Gulasz wieprzowy z warzywami 6,28
Filet z makreli w oleju 1,78
Szynka drobiowa 3,86
szynka wieprzowa 0,45
pasztet wieprzowy 0,35
Cukier biały 6,06
Olej rzepakowy 6,52
Łącznie 73,24

Po wakacjach przystępujemy do następnej edycji
Programu FEAD 2014-2020.

Jak zwykle szczegółowae informacje znajdziecie
Państwo na naszej stronie www.dlarownosci.pl

do góry strony

Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności - Doroty Jęczniemionki
otrzymalismy dodatkowo 17 ton żywności.
Poniżej galeria zdjęć z dostawy w dniu 31 maja 2017r.

Załadunek - Rzeszów - 31 maja 2017r. godz. 7.18

.

Załadunek - Rzeszów - 31 maja 2017r. godz. 7.32

do góry strony

.

Rozładunek - Kotań - 31 maja 2017r. godz. 13.26

do góry strony

.

Rozładunek - Pielgrzymka - 31 maja 2017r. godz. 14.09

do góry strony

.

Poniżej galerie zdjęć z dostawy - czwartek - 18.05.2017r..
Magazyn w Pielgrzymce.

do góry strony

Galeria I: Groszek i logistyka

.

Galeria II: Gulasz i cukier

do góry strony

.

Stowarzyszenie „ Dla Równości ” w Draganowej informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. w godz.  16:00 – 18:00 w Domu Ludowym w Draganowej, odbędą się warsztaty kulinarno- dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników Programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

do góry strony

 

W dniu 18 maja 2017r. zostanie odebrana żywność z magazynu PBŻ w Rzeszowie

Wydawanie żywności za miesiące  kwiecień i maj 2017r. odbędzie się w dniu 19 maja 2017r. w następujących miejscach:

 • Draganowa - Dom Ludowy - odpowiedzialny Stanisław Chodak,

 • Sulistrowa i Przylaski - Dom Ludowy Sulistrowa - odpowiedzialni Gabriel Czaja i Paweł Zaleski,

 • Pielgrzymka - Dom Ludowy - opdowiedzialna Grażyna Rak,

 • Krempna - Dom Ludowy - odpowiedzialna Bożena Kogut-Janus,

 • Kotań - Świetlica Caritas - odpowiedzialny Mariusz Bryjak,

 • Polany - Dom Ludowy - odpowiedzialny Sławomir Joachimiak,

 • Wyszowatka - Dom Ludowy - odpowiedzialna - Maria Malatyńska,

 • Wrzosowa Polana - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Marek Musiał,

 • Grab - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Julian Sabat,

 • Ożenna - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Łukasz Wiatrowski,

 • Świątkowa Wielka - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Jan Matyga,

 • Świątkowa Mała - Dom Ludowy - odpowiedzialna - Małgorzata Chomik,

 • Myscowa - Dom Ludowy - odpowiedzialna - Małgorzata Mroczka

 

Stowarzyszenie " Dla Równości" w Draganowej informuje, że:

 • w dniu 20 kwietnia w godz.16:00-18:00 w Domu Ludowym w Pielgrzymce

 • w dniu 22 kwietnia 2017 roku w godz.9:00-11:00 w Domu Ludowym w Draganowej

 • w dniu 27 kwietnia 2017 roku w godz.16:00-18:00 w Domu Ludowym w Polanach

odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!
 

W dniu 28 lutego 2017r. zostanie odebrana żywność z magazynu PBŻ w Rzeszowie

Wydawanie żywności za miesiące  luty i marzec 2017r. odbędzie się w dniu 1 marca 2017r. w następujących miejscach:

 • Draganowa - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny Stanisław Chodak,

 • Sulistrowa i Przylaski - Dom Ludowy Sulistrowa g. 9.00 - odpowiedzialni Gabriel Czaja i Paweł Zaleski,

 • Pielgrzymka - Dom Ludowy g. 9.00 - opdowiedzialna Grażyna Rak,

 • Krempna - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna Bożena Kogut-Janus,

 • Kotań - Świetlica Caritas g.9.00 - odpowiedzialny Mariusz Bryjak,

 • Polany - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny Sławomir Joachimiak,

 • Wyszowatka - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna - Maria Malatyńska,

 • Wrzosowa Polana - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Marek Musiał,

 • Grab - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Julian Sabat,

 • Ożenna - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Łukasz Wiatrowski,

 • Świątkowa Wielka - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Jan Matyga,

 • Świątkowa Mała - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna - Małgorzata Chomik,

 • Myscowa - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna - Małgorzata Mroczka

Koordynator akcji Mirosława Widurek.

Poniższa tabela będzie umieszczona w pomieszczeniach,

gdzie wydawana jest żywność.

Terminy szkoleń w lutym (kliknij!)

do góry strony

Nowe kryteria dochodowe Pomocy Żywnościowej PO PZ PEAD 2014-2020:

1268zł osoba samotna

1028zł osoba w rodzinie

Na filmie szczegóły:

 

 

 

Szkolenia dl baneficjentów organizowane i finansowane przez Podkarpacki Bank Żywności

Stowarzyszenie " Dla Równości " w Draganowej  informuje, że

- w dniu 23 lutego 2017 roku  w godz.16:00-18:00   w  Domu Ludowym w Draganowej,

- w dniu 18 lutego 2017 w godz. 9:00-11:00  w Domu Ludowym w Wyszowatce,

- w dniu 16 lutego 2017 r.  w godz. 16:00 -18:00  w Domu Ludowym w Pielgrzymce

odbędą się warsztaty  kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

do góry strony

 

Tu szczegóły i fotoreportaż z pierwszej dostawy.

         Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

        Osoby zamieszkałe na terenie Gmin: Krempna (cała gmina), Osiek Jasielski (wsie Pielgrzymka i Osiek J.) i Chorkówka (wsie Draganowa, Sulistrowa i Przylaski), które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie cyklicznie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych poprzez Stowarzyszenie "Dla Równości" do końca maja 2017 roku.

        Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, znajdzie w nich: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy. 

        Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie "Dla Równości" realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.; spotkania, grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty.

        O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

        Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

       Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

      Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie "Dla Równości" objęło wsparciem żywnościowym 2530 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania aktywizacyjne na rzecz włączenia społecznego.

Pierwsza dostawa żywności miała miejsce 22 listopada 2016r. Osoby zakwalifikowane otrzymały po dwie paczki (za listopad i grudzień). Następne dostawy przewidywane są: w lutym (za luty i marzec) i w kwietniu (za kwiecień i maj).

Tu szczegóły i fotoreportaż z pierwszej dostawy.

do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 18 lutego 2018