„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017"
I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018

 

Strona główna
W górę
Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN

Strona informacyjna

I Forum Stowarzyszeń

Beskidu Niskiego

 

 

 

Tu znajdziecie podstawowe informacje

o

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017".

 

Miejsce Termin Cel ForumKomitet OrganizacyjnyPatronat

 Uczestnicy Goście Porządek Forum Promocja w Radio DojazdParkingi Przygotowania

 

Miejsce

Forum odbędzie się w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4.

 

Termin

Forum odbędzie się w dniu 18 marca 2017r godz. 10.00

 

Cel

Celem I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego jest wymiana doświadczeń, integracja środowiska i poszerzenie wiedzy o pozyskiwaniu środków, o współpracy z samorządami oraz o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

do góry strony

Komitet organizacyjny

Mirosława Widurek

Teresa Belcik

Marek Bliżycki

Rajmund Boczar

Monika Dubiel

Katarzyna Dziadowicz

Adam Faustus

Agnieszka Florian-Hubeńko

Wioletta Jakieła

Alicja Majkosz

Małgorzata Mroczka

Danuta Nagórzańska

Robert Piechocki

Ewa Przystasz

Grażyna Rak

Sylwia Sudyka

Marek Widurek

Marzena Więcek

Monika Władyka

Krystyna Źrebiec

Tadeusz Źrebiec

do góry strony

Patronat

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

kliknij by powiększyć

do góry strony

Patronat medialny - Polskie Radio Rzeszów:

(kliknij by powiększyć skan)

do góry strony

 

Uczestnicy

W I Forum Stowarzyszeń beskidu Niskiego "Dukla 2017" weźmie udział 150 osób. Będą to przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych z terenu trzech powiatów: Sanockiego, Jasielskiego i Krośnieńskiego oraz 9 miast i gmin: Chorkówka, Dębowiec, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Komańcza, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski.

do góry strony

 

Goście

Zaprosiliśmy Marszałka Województwa, pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicieli Urzędu Rady Ministrów, Wójtów i Burmistrzów Gmin, z których pochodzą uczestnicy Forum, kierowników niektórych gminnych jednostek.

Naszymi gośćmi będą:

Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów Pan Wojciech Kaczmarczyk, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Tworz, Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Tomasz Wasielewski, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pani Kinga Bielec, Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności Pani Dorota Rosińska-Jęczmienionka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pan Jerzy Jęczmienionka, Zastepca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Pani Monika Bernat, Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pan Adam Ptasiński, Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Pan Maciej Kunysz, Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Pani dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Burmistrz Miasta Dukla Pan Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza Miasta Dukla Pani Elżbieta Wróbel, Sekretarz Urzędu Miasta Dukla Pani Halina Cycak, Skarbnik Miasta Dukla Pani Jolanta Bik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli Pani Małgorzata Bielec, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli Pan Michał Szopa, Naczelnik Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Dukla Pan Piotr Świder, Główny specjalista d/s promocji w Urzędzie Miasta Dukla Krystyna Boczar-Różewicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara, Zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Pan Radosław Kujawski, Wójt Gminy Osiek Jasielski Pan Mariusz Pykosz, Sekretarz Urzędu Gminy Osiek Jasielski Pan Piotr Rostek, Wójt Gminy Jaśliska Pan Adam Dańczak, Przewodniczący Rady Gminy Jaśliska Pani Bogusław Gwiżdż, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach Pani Katarzyna Dubis, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa Pani Magdalena Gajewska, Burmistrz Miasta Iwonicz Zdrój Pan Witold Kocaj, Zastępca Burmistrza Miasta Iwonicz Zdrój Pan Jacek Rygiel, Wójt Gminy Krempna Pan Kazimierz Miśkowicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Skocz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Irena Ziemba, Wójt Gminy Komańcza Pan Stanisław Bielawka, Przewodniczący rady Gminy Pan Roma Orzechowski, Wójt Gminy Chorkówka Pan Andrzej Koniecki, Zastępca Wójta Gminy Chorkówka Pan Dariusz Bator, Wójt Gminy Dębowiec Pan Zbigniew Staniszewski, Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy ROPS w Rzeszowie Pan Łukasz Kosiba, Pani Małgorzata Nieroda z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpackiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego, Pani Edyta Salnikow z Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego.

do góry strony

 

Porządek Forum

 •       Powitanie: Mirosława Widurek w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Burmistrz Miasta Dukla Pan Andrzej Bytnar, jako gospodarz terenu. Prowadzący to: Dyrektorzy Ośrodków Kultury w Dukli Pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj i OK w Nowym Żmigrodzie Pan Jerzy Dębiec (godz. 10.00).

 •       „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 1 (godz. 10.10).

 •         „Program Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” -  Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pani Anna Tworz (godz.10.25).

 •      Prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Cergowej (10.40).

 •    „Program współpracy samorządu Miasta i Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi” – Urząd Miasta Dukla Pani Wioletta Jakieła (godz. 10.55)

 •       Prezentacja Stowarzyszenia „Sztetl” w Dukli (godz. 11.05)

 •      „Rola Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych” – Przewodnicząca PRDPP Pani Kinga Bielec (godz.11.20).

 •       Prezentacja Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Iwoniczu Zdroju (godz. 11.35).

 •      „Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli” - Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Dukli (godz. 11.50).

 •     „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 2 (godz. 12.00).

 •       Przerwa 40 min – stół regionalny w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli (przejście i powrót - 250m od sali kinowej), wystawa prac artystycznych środowiska BN (godz. 12.15).

 •       „Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie” – Przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie Pani Maria Adamska (godz. 12.55).

 •       Prezentacja Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu (godz. 13.05).

 •      „Regranting dobrym źródłem pozyskiwania dotacji przez małe organizacje” – Pan Adam Ptasiński PRDPP (godz. 13.20).

 •       Prezentacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne-Kulaszne (godz. 13.35).

 •       Wręczenie dyplomów dla wyróżnionych stowarzyszeń przez wójtów i burmistrzów miast i gmin (godz. 13.50)

 •       Wręczenie dyplomów Komitetu Organizacyjnego I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego wyróżnionym wolontariuszom stowarzyszeń z regionu BN (godzina 14.00).

 •       „Opowieści Karpackie” - Grupa „Opowieści z Walizki”: Joanna Sarnecka (opowieści) i Maciej Harna (muzyka) – cz. 3 (godzina 14.10).

 •       Przerwa 15 min – kawa, herbata, ciasto – foyer sali kinowo-teatralnej (godzina 14.25)

 •      „Prezentacja Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego”- Przedstawiciel Dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów (godzina 14.40).

 •       Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moderatorem będzie Maciej Kunysz - PRDPP (godzina 15.00).

 •       W dyskusji wezmą udział:

a)      Dyrektor Wojciech Kaczmarczyk z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów,

b)      Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, przedstawiciel środowiska akademickiego,

c)      Joanna Sarnecka przedstawicielka organizacji pozarządowej (Sztetl Dukla),

d)      Małgorzata Nieroda - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego,

e)      Przedstawiciel samorządów lokalnych z Beskidu Niskiego.

 •        Pożegnanie - Mirosława Widurek - PRDPP (16.00).

 •        Obiad – Dom Ludowy w Cergowej (400m od sali kinowej, godzina 16.10).

    Tu ... można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów w dniu 13 marca 2017r.

 

do góry strony

 

Dojazd, przejścia między budynkami

 

Mapka

(kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

Google Street View

(proszę poruszać sie przy pomocy myszki)

Szkic sytuacyjny (kliknij by powiększyć mapkę)

Szkic sytuacyjny

(kliknij by powiększyć mapkę)

Przejście od sali kinowo-teatralnej do Transgranicznego Centrum

(kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

 

Parkingi (kliknij by powiększyć mapkę)

do góry strony

Przygotowania do FORUM

Spotkania organizacyjne Menu regionalne

 

Spotkania organizacyjne

W dniu 2 marca 2017r. odbyły się robocze spotkania w sprawach organizacyjnych.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Wzięli w nim udział: Mirosława Widurek - PRDPP, Adam Faustus - Stowarzyszenie Przyjaciół Cergowej, Radny Miasta Dukla, Małgorzata Walaszczyk-Faryj - Dyrektor Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli oraz Wioletta Jakieła z Urzędu Miasta w Dukli.

Omówiono szczegóły przebiegu Forum. Poniżej zdjęcie z tego spotkania.

Kliknij zdjęcie by powiększyć:

do góry strony

Następnie członkowie komitetu organizacyjnego: M.Widurek, A. Faustus oraz W. Jakieła spotkali się z Panem Andrzejem Bytnarem Burmistrzem Miasta Dukla. W spotkaniu wzięły również udział Pani Halina Cycak Sekretarz Urzędu Miasta Dukla i  Pani Krystyna Boczar-Różewicz Główny specjalista d/s promocji w Urzędzie Miasta Dukla. Komitet Organizacyjny podziękował Panu Burmistrzowi za  zaangażowanie i pomoc w organizacji Forum. Omówiono wiele szczegółowych kwestii organizacyjnych.

 

Menu Stołu Regionalnego

Z terenu spływają informacje od uczestniczących w Forum stowarzyszeń na temat menu na Stole Regionalnym.

I tak można się spodziewać następujących przysmaków:

 • pierogi razowe z kapustą,

 • różne rodzeje chlebów i serów,

 • bunc,

 • nalewki,

 • proziaki,

 • pasztety,

 • smalce,

 • oleje tłoczone na zimno (lniany, ostropestowy, rydzowy, rzepakowy, konopny),

 • rolada ze szpinakiem i serem,

 • amoniaczki,

 • ciasta,

 • dipy (kurkowy, borowikowy, pomidorowy, paprykowy),

 • różne rodzje pierogów.

O następnych propozycjach będziemy ionformować na bieżaco.

do góry strony

 

 

 

Znak graficzny Forum i zaproszenia

opracował i wykonał nieodpłatnie
Pan Paweł Królikowski

z Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ] Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018