„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Relacja z III Forum Stowarzyszeń

 

Strona główna W górę Zebranie Komitetu Organizacyjnego III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Narada w sprawie III Forum Relacja z III Forum Stowarzyszeń
 

 

Strona główna
W górę

III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Iwonicz Zdrój 2019 - relacje

 

        Gościem honorowym Forum był Prof. dr hab. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.  Prof. dr hab. Piotr Gliński to socjolog i polityk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. W latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, poseł na Sejm VIII kadencji, od 2015 wiceprezes Rady Ministrów oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego, od 2017 przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, od 2019 przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów. W 1986 współorganizował sekcję prognozowania społecznego, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 2005–2011 zajmował stanowisko Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Członek Komitetu Socjologii PAN, był przewodniczącym Komitetu Narodowego PAN do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Socjologicznym (ISA). W 1989 został członkiem Społecznego Instytutu Ekologicznego, którym kierował w latach 1997–2003, był członkiem założycielem Towarzystwa na rzecz utworzenia Mazurskiego Parku Narodowego. Został także członkiem Collegium Invisibile. W latach 80. działacz opozycji demokratycznej, członek zespołu interwencji i mediacji NSZZ „Solidarność” regionu Mazowsze. W grudniu 1981 został zatrzymany za udział w akcji protestacyjnej. W drugiej połowie lat 90. działał w Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu w okręgu łódzkim z pierwszego miejsca na liście PiS. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 41 697 głosów.

      W Forum wzięło udział ponad 140 osób. Poza zaproszonymi Gośćmi specjalnymi gościliśmy 98 przedstawicieli z 61 organizacji pozarządowych oraz 41 samorządowców z terenu Beskidu Niskiego.

       Poza Prof. Piotrem Glińskim swoją obecnością uhonorowali nas: w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla - Członek Zarządu WP Pani Maria Kurowska. W Panelu dyskusyjnym wzięła udział Pani Wicemarszałek WP Ewa Draus - socjolog, politolog, ekonomistka, działaczka NGO i samorządowiec, wojewoda podkarpacki (2005–2007), wykładowca akademicki, radna sejmiku podkarpackiego, od 2018 wicemarszałek województwa. Jest absolwentką socjologii na KUL, studiowała również w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instytutu Katolickiego w Paryżu, a później w Wyższej Szkole Handlowej w Lille na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi. W latach 1997–1999 była dyrektorem Instytutu Badań Marketingowych i Społecznych w Lublinie, a w latach 2000–2003 kierowała Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. W 2002 została wykładowcą akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Przemyślu, którą później przemianowano na Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. W latach 2005-2007 była Wojewodą Podkarpackim. Od 2010 roku do dzisiaj jest radną Sejmiku Podkarpackiego. Od 16 lipca 2013 do 27 czerwca 2014 była wiceprzewodniczącą sejmiku podkarpackiego. W 2014 roku została wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego i członkiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia. Jako radna była aktywnym członkiem Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W 2018 ponownie została wybrana na radną sejmiku, po czym objęła funkcję wicemarszałka województwa. Działa społecznie w organizacjach pozarządowych. Była członkiem Zarządu Lubelskiego Obserwatorium Problemów Społecznych w Lublinie. W Kolbuszowej współtworzyła Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”, pełniąc funkcje jego pierwszego prezesa. W 2010 utworzyła Stowarzyszenie Rewitalizacji i Promocji Kolbuszowej, a w 2012 z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego „Colbusovia”, które zorganizowało Festiwal Nauki i Techniki dla powiatu kolbuszowskiego

        Forum otworzyła Mirosława Widurek w asyście trzech włodarzy gmin - gospodarzy I, II i III Forum: Zastępcy Burmistrza Dukli Łukasza Piroga, byłego Wójta Gminy Komańcza Stanisława Bielawki oraz Burmistrza Iwonicza Zdroju Witolda Kocaja. Imprezę prowadziła Dorota Świstak Dyrektor GOK w Iwoniczu Zdroju.  Forum odbyło się w sali Kina Wczasowicz oraz na scenie umieszczonej na głównym Placu miasta Iwonicz Zdrój, Placu Józefa Dietla. Przed wejściem do Kina uczestników witała Kapela „Jacy Tacy” z Jaślisk, a w rolę recepcjonistek wcieliły się wolontariuszki - uczennice klasy III Technikum Hotelarskiego imienia dra Józefa Aleksiewicza z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju pod opieką nauczycielek. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zapewnił również  kawę i herbatę oraz posiłki dla zespołów tanecznych i śpiewaczych. Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich uruchomiły Stoły Regionalne w namiotach przygotowanych przez organizatorów za sceną na Pl. Dietla gdzie serwowano bezpłatnie regionalne potrawy. Burmistrz Miasta Iwonicz Zdrój Pan Witold Kocaj zapewnił uczestnikom wyżywienie w Restauracji "Zdrojowa". Każdy uczestnik otrzymał od władz Miasta oraz Uzdrowiska Iwonicz Zdrój S.A. torbę z prezentami, a od organizatorów pamiątkową przypinkę i niezbędnik uczestnika Forum - wydawnictwo z informacjami oraz opisem merytorycznym. Strażacy z OSP w Iwoniczu-Zdroju wraz z miejscową policją sprawnie kierowali ruchem. Obsługę techniczną imprezy zapewnił GOK w Iwoniczu Zdroju

        Profesor Piotr Gliński podczas trwania Forum napisał  na Twiterze: "W Iwoniczu-Zdrój trwa III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i dziękuję Państwu za lokalną, oddolną działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego."

Polska Agencja Prasowa (PAP) tak donosi o wystąpieniu Prof. Glińskiego: "Wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński powiedział w sobotę, że na wsparcie organizacji pozarządowych w Polsce od półtora roku trafia 4 proc. z tzw. podatku hazardowego. "To jest około 40 mln zł rocznie" - mówił Gliński w Iwoniczu Zdroju (woj. podkarpackie). W sobotę w Iwoniczu Zdroju wicepremier Gliński był gościem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. "Wprowadziliśmy nowy mechanizm; pierwszy raz w Polsce na wzór rozwiązań kanadyjskich i brytyjskich. W wielu krajach nie ma takich rozwiązań. To są pieniądze pozabudżetowe" - powiedział wicepremier. Dodał, że dzięki temu "udało nam się utworzyć fundusz promocji społeczeństwa obywatelskiego". "Oprócz niego z tych środków finansowane są dwa inne fundusze: promocji kultury oraz promocji sportu" - przypomniał Gliński. Zauważył, że środki pochodzące z tzw. podatku hazardowego - poprzez Narodowy Instytut Wolności - są kierowane na programy adresowane do organizacji pozarządowych. "One przede wszystkim miały przeciwdziałać zdiagnozowanym, słabym stronom trzeciego sektora" - wyjaśnił minister. Wicepremier zwrócił uwagę, że "60 proc. tych pieniędzy jest przekazywane dla organizacji małych i organizacji pochodzących z małych miejscowości do 50 tys. mieszkańców". W trakcie spotkania w Iwoniczu Zdroju, Gliński przypomniał także, że w ciągu ostatnich dwóch lat na wsparcie organizacji harcerskich i skautowych trafiło 31 mln zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na "budowę kadry instruktorskiej" i potrzeby infrastrukturalne". Prof. Gliński powiedział również, że: "Tak przestawiliśmy kryteria, żeby w tym nowym programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich były pieniądze na rozwój instytucjonalny, z drugiej strony, żeby były pieniądze na kapitały żelazne oraz żeby można było przyznawać granty bez wkładu własnego, bo czasem jest taka sytuacja, że nie ma wkładu własnego, a pomysł jest tak fajny, że państwo powinni te środki otrzymać".

        Po powitaniach i wykładzie Prof. Piotra Glińskiego, Anna Tworz Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, członek Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Organizacje pozarządowe wspiera także Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. O możliwościach i formach pomocy mówiła członek zarządu Maria Kurowska, która podkreślała, że takie organizacje mają możliwość ubiegania się w urzędzie m.in. o wkład własny do dotacji pozyskiwanych z innych źródeł.

        Pierwszym zespołem artystycznym, który zaprezentował się na scenie Kina Wczasowicz był lokalny zespół ludowy „Lubatowianie” z Lubatowej. Zespół powstał w 1993 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu Zdroju. W ciągu pierwszych lat z niewielkiej grupy śpiewaczej kobiet już w 1995 roku powstał duży zespół ludowy złożony: z Grupy Śpiewaczej Żeńskiej, Grupy Śpiewaczej Męskiej, Zespołu Dziecięcego oraz Kapeli. Utworzono również Obrzędową Grupę Teatralną. Przez te wszystkie lata Lubatowianie zdobyli wiele nagród i wyróżnień, co z całą pewnością jest motywacją do dalszej pracy. Dzisiaj Lubatowianie to grupa wewnętrznie zorganizowana, zdyscyplinowana, świadoma odpowiedzialności jaka na niej spoczywa. Atmosfera wewnątrz grupy ma ogromny wpływ na wartość artystyczną występów. Powoduje, że dzieci i młodzież garną się do pracy i znajdują porozumienie ze starszym pokoleniem. Przez lata swojej działalności „Lubatowianie” wystawili 13 sztuk obrzędowych. W 2001 r., powstało Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej w Iwoniczu Zdroju, a główny trzon nowopowstałego stowarzyszenia stanowili członkowie Zespołu „Lubatowianie”. Lubatowianie zawsze czynnie angażują się w różnego rodzaje akcje charytatywne. Dzięki współ-pracy nawiązanej między zespołem a Polonią Ukraińską w Czortkowie na Ukrainie, dwukrotnie zespół niósł pomoc humanitarną mieszkańcom Czortkowa. Przyjmowanie w Gminie Iwonicz Zdrój dzieci z Czortkowa było dla Lubatowian zadaniem nadrzędnym. Lubatowianie wyjeżdżali również ze swoimi koncertami na Słowację, Ukrainę i Węgry. Byli również przyjęci przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie. „Lubatowianie” zdobyli wiele nagród i wyróżnień podczas festiwali i przeglądów. Ważniejsze osiągnięcia zespołu to: I miejsca i wyróżnienia w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu; Wojewódzkim i Regionalnym Przeglądzie Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA oraz wielu innych przeglądach i festiwalach.

Prezentacji Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju dokonała Prezes Pani Halina Józefczyk-Habrat. Stowarzyszenie prowadzi bogatą działalność wydawniczą poświęconą historii gminy i regionu. Opracowuje i wydaje roczniki o tematyce historycznej jak i współczesnej (wydano 12 tomów) , reprinty dzieł o Iwoniczu oraz Antologię poezji iwonickiej XIX i XX wieku. Upamiętnia postacie związane z Iwoniczem poprzez ufundowanie tablic pamiątkowych i pomników (J. Dietla, W. Bełzy, W. Oczki, T. Torosiewicza, J. Aleksiewicza, ks. Jana Rąba, E. Długosza, J. Litwina) oraz pamiątkowych okolicznościowych medali. Upamiętnienia te stanowią ważne elementy małej architektury w centrum zabytkowym uzdrowiska. Stowarzyszenie było pomysłodawcą i współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu im. M.K. Ogińskiego i organizatorem wyjazdów mieszkańców do Filharmonii Rzeszowskiej (ponad 200 wyjazdów). Organizuje liczne imprezy o charakterze społecznym i patriotycznym, m.in. obchody 425-lecia uzdrowiska Iwonicz, 170-lecia restauracji uzdrowiska, 200-lecia urodzin W. Pola, 100. rocznicę śmierci W. Bełzy połączoną z uroczystościami powiatowymi. Po wieloletnich staraniach, w Galerii Pasaż, udało się nam urządzić stałą ekspozycję muzealną przedstawiającą historię uzdrowiska pt. „Uzdrowisko Iwonicz – dzieje i historia”, oraz drugą poświęconą Rzeczpospolitej Iwonickiej. W Galerii „Pasaż” organizujemy również czasowe wystawy tematyczne. Stowarzyszenie aplikowało na wiele projektów. Kilka z nich udało się nam zrealizować. Był to m.in. duży projekt związany z 70. rocznicą powstania Rzeczpospolitej Iwonickiej, w ramach którego zorganizowano stałą wystawę, wydano okolicznościowy folder oraz nakręcono paradokument pt. Rzeczpospolita Iwonicka warto wiedzieć, trzeba zobaczyć”, który zdobył kilka nagród. Kolejnym zrealizowanym projektem była Izba Pamięci szpitala partyzanckiego AK i dra ppłka Józefa Aleksiewicza, we współpracy ze Stowarzyszeniem Sanato. Izba wyposażona jest w autentyczne, odnowione eksponaty związane z osobą dra J. Aleksiewicza i jego szpitalem wojennym. Pod koniec ubiegłego roku zrealizowano projekt pt. Siłownia plenerowa w Iwoniczu-Zdroju, która służy tak mieszkańcom jak i kuracjuszom i gościom.

        Następnie zaprezentowała się Grupa taneczna ARES. Powstała w 2014 r., przy Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych „Ares” w Lubatowej Zespół jest laureatem licznych konkursów tanecznych. Swoimi występami uświetnia wiele imprez kulturalnych. Choreografie układane są przez siostry Monikę i Justynę Nycz. Obecnie zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu -Zdroju.

       

        Po występie uczestnicy Forum spotkali się przy Stole Regionalnym. Odbyła się prezentacja i degustacja regionalnych, tradycyjnych potraw przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu Krośnieńskiego, Jasielskiego i Sanockiego oraz koncerty zespołów na scenie plenerowej a także wystawy. Gościom szczególnie przypadły do gustu żurki, proziaki, pierogi, kapuśniaczki, smalczyk z chlebem własnego wypieku, gołąbki, barszcz czerwony z pasztecikami oraz słodkie wypieki i nalewki. Stoły przygotowały: KGW Nowy Żmigród, KGW Stary Żmigród, KGW Desznica, KGW Kąty, KGW Krempna, KGW Myscowa, KGW Pielgrzymka, KGW Osiek Jasielski,. Stowarzyszenie "Wrzos" z Dębowca, KGW Wietrzno, Stowarzyszenie "Wiatr", KGW Mszana, KGW Komańcza, Kółko Rolnicze Łęki Dukielskie, OSP Nadole, Stowarzyszenie Miłośników Cergowej, KGW Nowa Wieś, KGW Lubatowa, KGW Lubatówka i KGW Iwonicz.

Poetka Maria Brzoza pochwaliła się Prof., Glińskiemu swoim nowym tomikiem poezji a Sołtyska z Myscowej Małgosia Mroczka ustawiła się do zdjęcia z Wicepremierem.

        Po posiłku nastąpił dalszy ciąg obrad. Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji przedstawiła Pani Prezes Krystyna Murdzek. Stowarzyszenie zostało powołane do życia 14 lipca 2005 roku. Jest to organizacja o statusie pożytku publicznego. Misją stowarzyszenia jest propagowanie świadomego dawstwa narządów, poprzez rozpowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w środowisku osób po transplantacji. Głównymi inicjatorami założenia stowarzyszenia byli: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura (chirurg, transplantolog) i mgr Krystyna Murdzek (nauczyciel wychowania - fizycznego, trener I klasy narciarstwa biegowe-go), u której Prof. Chmura dokonał przeszczepienia nerki. Stowarzyszenie prowadzi dla wszystkich zrzeszonych działalność sportową, rekreacyjną i rehabilitacyjną. Jego zadaniem jest także popularyzowanie i organizacja aktywności fizycznej wśród wszystkich pacjentów po przeszczepieniu narządów w naszym Kraju. Największym osiągnięciem stowarzyszenia jest organizacja 8 Mistrzostw Europy dla osób po Transplantacji i Dializowanych, które odbyły się w Krakowie, w dniach od 16 do 23 sierpnia 2014 r. Polska reprezentacja zajęła II miejsce na 22 startujące kraje zdobywając 139 medali, w tym 28 dzieci. Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został Andrzej Lewandowski, zdobywając 7 złotych medali w pływaniu. W roku 2016, w czasie 9. Mistrzostw Europy został także najlepszym zawodnikiem w pływaniu, członek Stowarzyszenia Dawid Zimowski. W latach 2004 - 2016 zdobyli 410 medali w imprezach międzynarodowych. Stowarzyszenie pomaga wszystkim, którzy chcą, przez swój aktywny udział w sporcie, promować ideę przeszczepiania, jako najlepszego sposobu leczenia niewydolności narządów. Sport po transplantacji wśród dzieci i osób dorosłych w Polsce pomaga w pełni powrócić do aktywnego życia. Są pewni, że nasz wspólny wysiłek pomoże przełamać wiele barier społecznych i psychologicznych, i poprzez krzewienie oświaty o przeszczepianiu, przyczyni się do zwiększenia liczby narządów, pozyskiwanych do transplantacji w Polsce, poprzez żywe świadectwo pacjentów. PSST przyjęło hasło przewodnie „Przeszczep to nowe życie” i gorąco zachęca do aktywnego udziału i współpracy wszystkich po przeszczepieniu narządu oraz każdą osobę popierającą ideę transplantacyjną.

       

            Już ponad cztery lata w kulturalny krajobraz Gminy Dukla wpisuje się amatorski zespół wokalno–instrumentalny „Tereściacy”. Swoją nazwę Zespół zaczerpnął od nazwy Potoku Tereściańskiego przepływającego przez Zawadkę Rymanowską, skąd wywodzi się grupa założycielska: Anna Filip-Płóciennik, Bogdan Płóciennik oraz Magda Bąk. Kierownikiem i trenerem artystycznym Zespołu jest Anna Filip-Płóciennik. Zespół gra muzykę polską, łemkowską, cygańską i ukraińską, kultywując w ten sposób tradycje naszego regionu.

Na terenie Beskidu Niskiego i Bieszczadów działa sześć lokalnych grup działania: LGD Nowa Galicja, LGD Dorzecze Wisłoka, LGD Dolina Sanu; LGD Nasze Bieszczady, LGD Zielone Bieszczady i LGD Kraina Nafty. Pani Natalia Kuliga-Helnarska – Dyrektor Biura LGD Kraina Nafty przedstawiła prezentację swojego Stowarzyszenia. Przedstawiła bardzo ciekawą działalność i zaangażowanie LGD  Kraina Nafty w działaniach na rzecz lokalnego środowiska i organizacji pozarządowych z terenu działania LGD.

 

        Tradycyjnie Kapela „Jacy Tacy” z Jaślisk była gościem naszego Forum. "Jacy Tacy" witali gości w progach Kina Wczasowicz i przygrywali publiczności na Iwonickim deptaku. W tamtym roku były tańce i igrce. W tę sobotę nie było warunków, więc tylko posłuchaliśmy ich występu. Ciekawostką jest fakt, że liderką zespołu jest Pani Alicja Majdosz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśliskach.

           Stowarzyszenie 50+ w Komańczy powstało w 2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych jako Koło Seniora. Założycielki (m.in. Panie Hanna Bełżecka i Marta Sicińska) napisały kilka projektów i dostały między innymi dofinansowanie z programu "Seniorzy w akcji". W czasie klubowych spotkań zorganizowały kurs wikliniarstwa, był także kurs wyrabiania rękodzieła z filcu i bibuły. Przypomniały sobie, jak się dzierga na drutach i szydełku. Wspólne dzierganie okazało się bardzo przyjemne. A przy okazji uczyły dzieci ze szkoły, jak się robi na drutach. Okazało się, że niektóre panie są bardzo utalentowane i z powodzeniem mogłyby sprzedawać swoje wyroby z filcu czy wikliny. Prowadząca Forum Pani Dorota Świstak zacytowała fragment artykułu prasowego o Stowarzyszeniu 50+: „Starsze panie z Komańczy nie chcą siedzieć w domach i oglądać seriali. Nie bawią wnuków, bo dzieci dorosły i powyjeżdżały za granicę. Starsze panie z Komańczy jeżdżą do teatru. Uczą się robić artystyczne przedmioty z filcu i wikliny, na festynach sprzedają domowe jedzenie, a zarobione pieniądze przeznaczają między innymi na wycieczki". Wtedy do mikrofonu podeszła Mirosława Widurek i stwierdziła, że to nieprawda: żadne starsze Panie. Że protestuje, bo są to po prostu kobiety aktywne i tak należy je traktować! To stwierdzenie sala nagrodziła gromkimi oklaskami.

 

Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne Wrzos powstało w 2007r. Zadaniem Stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji ludowych w środowiskach wiejskich, szkołach, ośrodkach społecznych a także szczególne dbanie o przywrócenie wartości kulturowych dotyczących obyczajów Ziemi Jasielskiej. W 2009r. Zarząd Stowarzyszenia utworzył Zespół Folklorystyczny KAŚKA, który prezentuje muzykę ludową, pieśni i zwyczaje obrzędowe. Zespół wielokrotnie występował na scenach województwa podkarpackiego, małopolskiego, brał udział w konkursach artystycznych, koncertował także na Słowacji, Francji, gdzie reprezentował województwo podkarpackie podczas Światowego Kongresu Polonijnego (w 2011r. został wybrany do otwarcia Kongresu!). W 2012r. reprezentował woj. Podkarpackie na dożynkach prezydenckich w Spale oraz występował na Festiwalu Folkloru 48 Sabałowe Bajania-Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy w Bukowinie Tatrzańskiej. Bierze udział także w Dożynkach Gminnych jak i powiatowych, przygotowując obrzędy żniwne itp. „Jesteśmy obecni na różnego rodzaju spotkaniach poświęconych tematom społecznym i kulturowym, a wszystko po to żeby przypomnieć o potrzebie wspierania działań organizacji lokalnych, które tak naprawdę opierają swoja aktywność na osobistym zaangażowaniu i bez pomocy lokalnych władz i życzliwych przyjaciół nie mogliby zrealizować swoich statutowych planów.” – tak mówią o sobie członkowie zespołu. Zespół Kaśki był ostatnim zespołem artystycznym na III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego.

        Przed obiadem odbył się już tylko panel dyskusyjny na temat: „Czy Lokalne Grupy Działania mogą być lokalnymi liderami NGO?” . Lokalne Grupy Działania (w skrócie „LGD”) to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. Podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a w stowarzyszeniach także zwykli mieszkańcy. LGD najczęściej zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia (rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń), posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków. Obecnie w radach LGD przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu. LGD przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju. Obszar nią objęty powinien być spójny i liczyć co najmniej 30 tys. i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców. Po akceptacji LGD przez samorząd danego województwa, może ona korzystać ze środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ze względu na takie usytuowanie prawne LGD dysponują one dużym potencjałem i środkami. Często określa się LGD jako swoistą mini agencję rozwoju lokalnego. Na terenie danej gminy może funkcjonować tylko jedna taka grupa.

 

Mapa rozmieszczenia Lokalnych Grup Działania

na terenie Województwa Podkarpackiego

mapka pochodzi ze strony: http://podkarpackie.ksow.pl/leader/lgd-na-podkarpaciu.html

 

Ze względu specyficzne usytuowanie prawne Lokalne Grupy Działania dysponują dużym potencjałem i środkami finansowymi. Podczas panelu jego uczestnicy próbowali odpowiedzieć, czy ten potencjał jest wykorzystywany dla wzmocnienia lokalnych NGO? Czy Lokalne Grupy Działania mogą być lokalnymi liderami NGO?

Moderatorem był Pan dr Maciej Kunysz - członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszy, Przewodniczący Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Prezydium Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego, nauczyciel akademicki, prezes i edukator Stowarzyszenia „Ekoskop” zajmującego się ochroną środowiska, ekspert oceniający projekty w FIO, członek wielu komitetów sterujących

W dyskusji wzięli udział:
Witold Kocaj Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój. Jego osiągnięciami są: przebudowa i rozbudowa budynku oświaty na budynek przedszkola oraz budowa parkingu i zewnętrznej instalacji oświetleniowej w Lubatowej; budowa nowej remizy strażackiej i przychodni zdrowia, parkingu oraz wewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w Iwoniczu; przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju; budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu; termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedszkola w Iwoniczu-Zdroju; rozbudowa i przebudowa przedszkola gminnego w Iwoniczu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej i ciągu pieszego; budowa drogi Bałucianka łączącej dwie gminy uzdrowiskowe: Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój; przebudowa najbardziej zniszczonego odcinka drogi Turkówka wraz z uregulowaniem stanu prawnego drogi; wyczyszczenie ujęć wody zabezpieczających gminę w przypadku przerwy w dostawach wody z Sieniawy; remont wodociągu w centrum Iwonicza-Zdroju, budowa nowych komór redukcyjnych oraz remont już istniejących; wymiana starych tablic informacyjnych na nowe witacze; budowa boiska do siatkówki plażowej w okolicy basenu; wymiana wszystkich okien w Szkole Podstawowej w Lubatowej; wymiana oznaczeń ulic i sanatoriów na tablice podkreślające zabytkowy charakter uzdrowiska; wymiana większości gminnych wiat przystankowych; wyburzenie starych garaży, a na ich miejscu budowa parkingu z przystankiem autobusowym; przebudowa ul. Kulczyńskiego i towarzyszącego jej oświetlenia; budowa siłowni na wolnym powietrzu przy SP w Iwoniczu-Zdroju oraz w okolicy budowanego basenu; instalacja ok. 100 nowych lamp oświetlenia solarnego we wszystkich miejscowości gminy; budowa nowych odcinków oświetlenia kablowego; remont lub budowa rekordowej (aż 119!) ilości dróg gminnych; przebudowa drogi powiatowej na odcinku Iwonicz – Iwonicz-Zdrój – wspólny projekt Gminy Iwonicz-Zdrój i Powiatu Krośnieńskiego; sfinalizowanie budowy chodnika łączącego Iwonicz z Miejscem Piastowym; wywalczenie u zarządcy dróg ustanowienia sygnalizacji świetlnej na DK nr 28; doinwestowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej: modernizacja placu manewrowego, remont budynków, zakup ciągników umożliwiający zlecenie zakładowi zimowego utrzymania dróg w części gminy, a docelo-wo na terenie całej gminy.

 

dr Wojciech Kaczmarczyk - Dyrektor NIW–CRSO, działał m.in. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Stowarzyszeniu na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich, był również ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz w Programie Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009–2015, a także w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012–2015; pracował również, jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

 

 

Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego (sylwetkę Pani Wicemarszałek przedstawiliśmy wyżej).

Marek Kubin – Prezes Fundacji Pomosty Karpat. Lekarz, działacz opozycyjny, w latach 80 był członkiem kierownictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej. Studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. W czasie studiów był jednym z inicjatorów i redaktorem naczelnym wydawanego poza cenzurą pisma studentów AM "Kornik", które ukazywało się od stycznia do 13 grudnia 1981. Po ogłoszeniu stanu wojennego kolportował wydawnictwa niezależne, m.in. pismo "Wiadomości", został aresztowany za tę działalność w marcu 1982, zwolniony w październiku tego roku, ostatecznie skazany w 1983 na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. Od 1983 współpracował z Niezależną Oficyną Wydawniczą, w II połowie lat 80 należał do jej kierownictwa, odpowiadał za sprawy techniczne. W 1986 był przejściowo aresztowany. W kwietniu 1989 wyjechał na stałe do USA. W 2008 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego Fundacja Pomosty Karpat ma na celu ochronę dziedzictwa wielokulturowego charakterystycznego dla regionu Karpat i Podkarpacia. Założył jedną z pierwszych spółdzielni socjalnych w Beskidzie Niskim. Obecnie działają trzy Jego Spółdzielnie Socjalne. Bezskutecznie ubiegał się o dotację z LGD.

 

Krystyna Boczar-Różewicz – Członek Rady Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty", która obejmuje swoim zasięgiem gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe. Redaktor Naczelna "Dukielskiego Przeglądu Samorządowego". W Urzędzie Miasta Dukla kieruje promocją Miasta i Gminy. Fotograf, autorka i współautorka wielu przewodników oraz książek o Dukli i Dukielszczyźnie: „Obszary chronione gminy Dukla”, "Dukla Gmina atrakcyjna turystycznie", "I jest Beskid i są cerkwie ...", "Iwla : miejsce i ludzie : mieszkańcy podkarpackiej wioski w świetle ksiąg metrykalnych 1782-1931, dzieje Gminy Iwla w latach 1926-1934", "Transgraniczny szlak rowerowy "Beskidzkie Muzea", "Gmina Dukla", "Napij się ze źródła. Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Świętego Jana z Dukli. Wiersze laureatów z lat 2007-2011", "Katalog rękodzieła artystycznego", "Chleba naszego powszedniego", "Gmina Dukla zaprasza", "Trans-graniczny informator turystyczny", "Agroturystyka w Gminie Dukla", "Dukielskie specjały, gdzie i kto", "Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-historycznej Olchowiec", "Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla", "Gmina Dukla - mapa turystyczno-nazewnicza".

 

Iwona Woch – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady". Obszarem działania LGD "Zielone Bieszczady" są gminy: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne. Siedzibą jest Orelec. Została zarejestrowana w 2008 r. LGD odpowiada za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4. LEADER. Obszar LSR obejmuje tereny górzyste o dużej wartości przyrodniczej, odznaczające się, na tle województwa jak i kraju, czystością środowiska oraz dużym zalesieniem terenu. Główne atrakcje turystyczne regionu to masywy górskie, walory krajobrazowe, jeziora Solińskie i Myczkowieckie o pierwszej klasie czystości wód wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz przede wszystkim specyficzny bieszczadzki klimat. Przyciągająca jest także tutejsza bogata kuchnia regionalna. Osobliwość tego obszaru wynika również z niesamowitej mieszanki kulturowej i narodowościowej. Bieszczady dzięki kolejnym migracjom ludności stały się bowiem symbolem tolerancji kulturowej, znanym wszystkim Polakom. Charakterystycznymi dla terenu stały się dwie grupy etnograficzne – Bojków i Łemków, które łączyło wyznanie greckokatolickie, różniły natomiast sposoby ubierania się, budowania domów i cerkwi oraz język. LGD stara się aby Bieszczady postrzegane były jako miejsce turystyki aktywnej i ambitnej z wykorzystaniem walorów kulturowych i naturalnych regionu, jednakże w zgodzie z naturą, w którym zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy oparty jest na czystym środowisku przyrodniczym, dziedzictwie historyczno-kulturowym oraz partnerskiej współpracy samorządów, przedsiębiorstw i organizacji społecznych, która umożliwi obecnym i przyszłym mieszkańcom Bieszczadów warunki do trwałego polepszania jakości życia, a odwiedzającym je turystom warunki do atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji. Pani Iwona Woch jest również od 2016r. Przewodniczącą Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych.

 

Mariusz Augustynek ma 36 lat. Jest wiceprzewodniczącym Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, Radnym Gminy Jasło.

       

Dyskusję podsumował Pan Dyrektor NIW dr Wojciech Kaczmarczyk dziękując za cenne uwagi, które z pewnością zostaną wykorzystane w praktyce działania zarówno NIW jak też organów administracji państwowej. Dyrektor Kaczmarczyk w 2017 w Dukli, podczas I Forum, mówił o szansach i zagrożeniach związanych z zamiarem utworzenia Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rok temu w Szczawnem-Kulasznem przedstawił kierunki rozwoju oraz działania NIW. 15 czerwca 2019r. poznaliśmy sukcesy i porażki Instytutu. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – utworzona w 2017 rządowa agencja wykonawcza mająca za zadanie wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Jej pierwszym dyrektorem został Wojciech Kaczmarczyk. Zgodnie z formułą użytą na oficjalnej witrynie Instytutu, jego zadaniem jest: „zarządzanie programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzenie i analizowanie danych ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim. Narodowy Instytut Wolności zarządza programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Ministrów, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Relacje fotograficzne, wideo i linki

Poniżej link do relacji fotograficznej Pana Bogdana Szczurka z Dukli, który na jeden dzień stał się Wolontariuszem Stowarzyszenia "Dla Równości".

Dziękujemy Panie Bogdanie za wspaniałe zdjęcia!

Relacja fotograficzna Marka Widurka

Prezesa Stowarzyszenia Kultura Karpat

kliknij!

kliknij!

Poniżej relacja wideo Trendy Radio:

Pod linkiem poniżej można znaleźć relację wideo TVP Regiony

 

kliknij!

kliknij!

   

         Na III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego gościliśmy wielu dziennikarzy z mediów ogólnopolskich, regionalnych oraz lokalnych. Swoje relacje zamieściły również niektóre organizacje biorące udział w Forum oraz goście honorowi. Poniżej część relacji, które zostały umieszczone w Internecie.

https://twitter.com/PiotrGlinski/status/1139853445517594624/photo/1

https://mariakurowska.pl/?p=1333

https://pozytek.gov.pl/iii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-iwonicz-zdroj/

https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/6943-iii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

https://photos.google.com/share/AF1QipM8hINaKKQQ_7pu4-h3QAw4BoZcpG98-tYCA83vUV6cGyPF5tICWzfy5xhD7PlY-w?key=UXJBNmRyYVdRa1hfWDdrRExtNEFOVXZKN1pVYkRB

 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C469765%2Cglinski-4-proc-z-tzw-podatku-hazardowego-trafia-do-organizacji

https://www.radio.rzeszow.pl/#ajx/wiadomosci/22641/wicepremier-p-glinski-organizacje-pozarzadowe-sola-demokracji

https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/22287/beskid-niski-silny-organizacjami-pozarzadowymi

https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2325416,Wicepremier-4-proc-z-tzw-podatku-hazardowego-trafia-do-organizacji-pozarzadowych

http://www.trendyradio.pl/pl/aktualnosci/1/krosno/9522/iii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego

http://www.radiomaryja.pl/informacje/p-glinski-4-proc-z-tzw-podatku-hazardowego-trafia-do-organizacji-pozarzadowych/

http://rzeszow.tvp.pl/43094619/o-finansowaniu-malych-stowarzyszen-podczas-iii-forum-beskidu-niskiego

https://www.youtube.com/watch?v=jT9JVKtxB7c

 

http://zsgh.pl/2019/06/iii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://wgospodarce.pl/informacje/64783-hazard-wspiera-inicjatywy-obywatelskie

http://www.ocaliwonicz.pl/iii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego/

http://www.akacja.net/asp/pl_start.asp?typ=1&sub=0&menu=4&artykul=92&akcja=artykul

https://kraina-nafty.pl/lgd-kraina-nafty-na-iii-forum-stowarzyszen-beskidu-niskiego-w-iwoniczu-zdroju/#more-6135

 

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wesprzyj naszą zbiórkę na pomoc dla dzieci uchodźców i wolontariuszy

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

 

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 04 kwietnia 2022