„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Dystrybucja owoców i warzyw
II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018 Nadwyżki żywności z supermarketów FEAD 2017 Bezpieczny Senior II Bezpieczny Senior Kromka chleba od serca - Lublin 16-17.10.2017 Konferencje Bezpieczny Senior - relacja FEAD 2016 FEAD 2015 PEAD 2010-2014 Dystrybucja owoców i warzyw Pomoc bezdomnym Pomoc charytatywna Pomoc doraźna Targi Ekonomii Społecznej I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 Podsumowanie pomocy żywnościowej

 

Strona główna
W górę
Dostawa papryki do Draganowej i Sulistrowej

Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

Wprowadzenie  niniejszych  warunków  wynika  z  ogłoszenia  przez  Komisję  Europejską  kolejnej  transzy  środków  wsparci a dla producentów owoców i warzyw , w związku z trwającym zakazem przywozu niektórych produktów z Unii Europejskiej  do Rosji, w tym owoców i warzyw, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji  (UE)  2015/1369  z dnia  7 sierpnia 2015 r.  zmieniającego  rozporządzenie delegowane  (UE) nr 1031/2014  ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia  producentów  niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 2 11 z  08 . 08.2015 r. , str. 17 ) . Podstawą realizacji uruchomionego mechanizmu jest  rozporządzenie delegowane  Komisji (UE) nr  1031/2014  z  dnia  29  września  2014  r.  ustanawiające  dalsze  tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów  niektórych owoców i warzyw  (Dz. Urz. UE L 284 z 30. 09.2014 r. , str. 22 z późn. zm.).  Zgodnie  z  powyższym  Agencja  Rynku Rolnego  realizuje  zadania  związane  z udzielaniem  dalszego tymczasowego  nadzwyczajnego  wsparcia, o którym mowa  w art. 1  rozporządzenia  delegowanego  Komisji (UE)  nr  1031 /201 4 z dnia  29 września  201 4 r.  ustanawiając ego dalsze  tymczasowe  nadzwyczajne  środki  wsparcia producentów niektórych  owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22 z późn. zm. ) , na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  23 października  2014 r. w  sprawie  realizacji  przez  Agencję  Rynku  Rolnego  zadań  związanych  z ustanowieniem  dalszych  tymczasowych  nadzwyczajnych  środków  wsparcia  dla  producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii  Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468  z późn. zm.) . Zgodnie z ww.  rozporządzeni em delegowanym Komisji (UE)  nr  1031 /2014 z późn. zm.  i na podstawie  rozporządzeni a Rady Ministrów z dnia  23 października 2014 r. z późn. zm. , dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia  udzielane są  producent om , którzy  przeprowadzili operację wycofania z rynku określonych produktów  (tzw. bezpłatną dystrybucję oraz inne przeznaczenie) . Produkty wycofane  w celu  bezpłatnej  dystrybucji oraz  innego przeznaczenia mogą  być  realizowane  do odbiorców zarejestrowanych w  Rejestr ze  uznanych  organizacji charytatywnych i uprawnionych  innych jednostek organizacyjnych oraz osób  fizycznych .

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Program wartszatów kulinarnych: Kołaczyce, Polany, Światkowa Wielka i Krempna

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Fotoreportaż z wydawania żywności FEAD 2017 20 marca 2018

Wydawanie żywności w marcu: 21.03 Draganowa, 21.03 Żeglce, 21.03 Sulistrowa (w DL Pielgrzymka)21.03 Kopytowa (w DL Pielgrzymka)

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Reportaż z dostawy żywności w dn. 22 i 28 lutego 2018r.

Warsztaty Kulinarno-dietetyczne w marcu 2018r.

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ] Dostawa papryki do Draganowej i Sulistrowej ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca 2018