„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Szkolenia koordynatorów - wymagania i standardy
Dostawa w dn. 20-21 marca 2018 Szkolenia Marzec 2018 Dostawy w dn. 22 i 28 lutego 2018r. Szkolenia Luty 2018 Dostawa w dn. 21 i 22 listopada - normy na osobę i inne szczgóły Szkolenia listopad 2017 Szkolenia koordynatorów - wymagania i standardy Szkolenia kwiecień 2018

 

Strona główna
W górę

W dni 9 listopada 2017 roku w Krempnej oraz 15 listopada w Kołaczycach odbyły się szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program FEAD 2017.

Przebieg Galerie fotografii

Przebieg spotkań:

  • podział gminy na rejony dostaw,
  • podpisanie deklaracji o ochronie danych osobowych,
  • podpisanie  oświadczenia wolontariackiego,
  • wyrażenia zgody przez Sołtysów na użyczenia magazynów,
  • szkolenie ze sposobu prowadzenia dokumentacji (załączniki nr 1,2,4,10a,10b do Rozporządzenia MRPiPS z dnia 13.09.2017),
  • definicja paczki żywnościowej dla jednego odbiorcy końcowego z podaniem zestawu artykułów spożywczych przypadających na jedna osobę w podprogramie 2017,
  • omówienie sposobu załadunku i rozładunku żywności ze szczególnych uwzględnieniem elementów BHP,
  • działania towarzyszące - warsztaty kulinarno dietetyczne organizowane przez Podkarpacki Bank Żywności i zasady uczestnictwa oraz działania niefinansowane organizowane przez Stowarzyszenia "Dla Równości",
  • FEAD marką - uwrażliwienia koordynatorów na przsestrzeganie norm i zasad zawartych w wytycznych instytucji zarządzającej

Każdy z obecnych na szkoleniu koordynatorów podpisał poniższe oświadczenia:

Kliknij na zdjęciu by powiększyć

do góry strony

Poniżej Linki do galerii fotografii ze szkoleń:

Krempna galeria I

Krempna galeria II

Krempna galeria III

Krempna galeria IV

Kołaczyce

Krempna galeria I

.

do wykazu galerii

do góry strony

Krempna galeria II

.

do wykazu galerii

do góry strony

Krempna galeria III

.

do wykazu galerii

do góry strony

Krempna galeria IV

.

do wykazu galerii

do góry strony

Kołaczyce

.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018