„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

FEAD 2018
FEAD 2018 FEAD 2017 FEAD 2016 FEAD 2015 Podsumowanie pomocy żywnościowej

 

Strona główna
W górę

Stowarzyszenie "Dla Równości" będzie kontynuować pomoc żywnościową dla mieszkańców Beskidu Niskiego.

W tym roku z pomocy skorzystają mieszkańcy Gmin: Krempna i Osiek Jasielski.

 

Skierowania wydawać będa GOPS'y do 15 września 2018r.

W związku z tym należy odpowiednio wcześniej skontaktować sie z pracownikami GOPS'ów!

 

Wykaz Koordynatorów:

Koordynator Rejonu Beskidu Niskiego - Mirosława Widurek - Stowarzyszenie "Dla Równości"

 

Wieś Nazwisko koordynatora
Krempna Bożena Kogut-Janus
Kotań Mariusz Bryjak
Polany Sławomir Joachimiak
Wyszowatka Anna Malatyńska
Wrzosowa Polana Marek Musiał
Grab Julian Sabat
Ożenna Łukasz Wiatrowski
Świątkowa Wielka Jan Matyga
Myscowa Małgorzata Mroczka
Świątkowa Mała Anna Chomik
Pielgrzymka Grażyna Rak

 

Kryteria przyznawania pomocy nie uległy zmianie w porównaniu z ubiegłym rokiem:

1.   Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni.

  • niepełnosprawni,

  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)

  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

2.   Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej", tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie

3.   Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób. Przy dokonywaniu kwalifikacji OPS-y powinny brać pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 tak, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ.

4.   Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

  •   Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym; paczki żywnościowe, posiłki.

  •   Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: Minimum kilka (1j, co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2018.

  •   Zestaw na Podprogram 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 49 kg, w tym:

Artykuły warzywne i owocowe:

  groszek z marchewką 3,60 kg,

 fasola biała 3,60 kg,

koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

buraczki wiórki 1,05 kg,

powidła śliwkowe 1,80 kg.

Artykuły skrobiowe

makaron jajeczny 4,5 kg,

makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,

ryż biały 3 kg,

kasza gryczana 1,5 kg,

herbatniki maślane 0,8 kg,

Artykuły mleczne

mleko UHT 7l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

Artykuły mięsne

szynka drobiowa 3 kg,

szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

pasztet wieprzowy 0,64 kg,

kabanosy wieprzowe 0,36 kg.

filet z makreli w- oleju 1,7 kg.

Cukier

cukier biały 4 kg,

miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg,

Tłuszcze

olej rzepakowy 4l.

Dania gotowe

gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg,

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018.

Żywność dystrybuowana w ramach realizacji POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to nie tylko dystrybucja artykułów spożywczych, lecz także konkretne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnym położeniu życiowym i materialnym, które ma pomóc im wyjść z ubóstwa i powrócić do społeczeństwa. Służą temu warsztaty kulinarne, dietetyczne, zarządzania budżetem domowym, niemarnowania żywności.

Paleta tych świadczeń jest bardzo szeroka a zakwalifikowani uczestnicy, odbierający żywność mają obowiązek korzystania z nich (nie dotyczy to osób, którym wiek i stan zdrowia uniemozliwiają uczestnictwo).

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 11 sierpnia 2018