„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

FEAD 2016
FEAD 2018 FEAD 2017 FEAD 2016 FEAD 2015 Podsumowanie pomocy żywnościowej

 

Strona główna
W górę
Pierwsza dostawa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podsumowanie Programu FEAD 2016 w Beskidzie Niskim

W Programie wzięło udział 1204 osoby:

Gmina Krempna

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Krempna 106 106 121
Kotań 68 69 77
Polany 104 115 116
Wyszowatka 7 6 6
Wrzosowa Polana 23 25 27
Grab 10 10 10
Ożenna 23 25 25
Świątkowa Wielka 48 47 54
Myscowa 65 71 77
Świątkowa Mała 33 33 34
Suma 487 507 547
       
Gmina Chorkówka

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Przylaski 22 22 22
Sulistrowa 74 74 74
Draganowa 120 127 123
Suma 216 223 219
       
Gmina Osiek Jasielski

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Pielgrzymka 387 409 438
       
       
Łącznie

listopad

2016

luty

2017

maj

2017

Krempna 487 507 547
Chorkówka 216 223 219
Osiek J. 387 409 438
  1090 1139 1204

W Projekcie uczestniczyli wolontariusze-koordynatorzy:

Wieś Nazwisko koordynatora
Krempna Bożena Kogut-Janus
Kotań Mariusz Bryjak
Polany Sławomir Joachimiak
Wyszowatka Maria Malatyńska
Wrzosowa Polana Marek Musiał
Grab Julian Sabat
Ożenna Łukasz Wiatrowski
Świątkowa Wielka Jan Matyga
Myscowa Małgorzata Mroczka
Świątkowa Mała Anna Chomik
Przylaski Paweł Zaleski
Sulistrowa Gabriel Czaja
Draganowa Stanisław Chodak
Pielgrzymka Grażyna Rak

Poniżej zestawienie ilości wydanej żywności:

Nazwa towaru Ilość ton
Makaron jajeczny 7,96
Ryż biały 7,74
Herbatniki 3,06
Mleko UHT 13,57
Ser podpuszczkowy dojrzewający 2,84
Groszek z marchewką 4,71
Fasola biała 4,71
Koncentrat pomidorowy 1,77
Powidła śliwkowe 1,59
Gulasz wieprzowy z warzywami 6,28
Filet z makreli w oleju 1,78
Szynka drobiowa 3,86
szynka wieprzowa 0,45
pasztet wieprzowy 0,35
Cukier biały 6,06
Olej rzepakowy 6,52
Łącznie 73,24

Po wakacjach przystępujemy do następnej edycji
Programu FEAD 2014-2020.

Jak zwykle szczegółowae informacje znajdziecie
Państwo na naszej stronie www.dlarownosci.pl

do góry strony

Dzięki życzliwości Pani Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności - Doroty Jęczniemionki
otrzymalismy dodatkowo 17 ton żywności.
Poniżej galeria zdjęć z dostawy w dniu 31 maja 2017r.

Załadunek - Rzeszów - 31 maja 2017r. godz. 7.18

.

Załadunek - Rzeszów - 31 maja 2017r. godz. 7.32

do góry strony

.

Rozładunek - Kotań - 31 maja 2017r. godz. 13.26

do góry strony

.

Rozładunek - Pielgrzymka - 31 maja 2017r. godz. 14.09

do góry strony

.

Poniżej galerie zdjęć z dostawy - czwartek - 18.05.2017r..
Magazyn w Pielgrzymce.

do góry strony

Galeria I: Groszek i logistyka

.

Galeria II: Gulasz i cukier

do góry strony

.

Stowarzyszenie „ Dla Równości ” w Draganowej informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. w godz.  16:00 – 18:00 w Domu Ludowym w Draganowej, odbędą się warsztaty kulinarno- dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników Programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

do góry strony

 

W dniu 18 maja 2017r. zostanie odebrana żywność z magazynu PBŻ w Rzeszowie

Wydawanie żywności za miesiące  kwiecień i maj 2017r. odbędzie się w dniu 19 maja 2017r. w następujących miejscach:

 • Draganowa - Dom Ludowy - odpowiedzialny Stanisław Chodak,

 • Sulistrowa i Przylaski - Dom Ludowy Sulistrowa - odpowiedzialni Gabriel Czaja i Paweł Zaleski,

 • Pielgrzymka - Dom Ludowy - opdowiedzialna Grażyna Rak,

 • Krempna - Dom Ludowy - odpowiedzialna Bożena Kogut-Janus,

 • Kotań - Świetlica Caritas - odpowiedzialny Mariusz Bryjak,

 • Polany - Dom Ludowy - odpowiedzialny Sławomir Joachimiak,

 • Wyszowatka - Dom Ludowy - odpowiedzialna - Maria Malatyńska,

 • Wrzosowa Polana - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Marek Musiał,

 • Grab - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Julian Sabat,

 • Ożenna - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Łukasz Wiatrowski,

 • Świątkowa Wielka - Dom Ludowy - odpowiedzialny - Jan Matyga,

 • Świątkowa Mała - Dom Ludowy - odpowiedzialna - Małgorzata Chomik,

 • Myscowa - Dom Ludowy - odpowiedzialna - Małgorzata Mroczka

 

Stowarzyszenie " Dla Równości" w Draganowej informuje, że:

 • w dniu 20 kwietnia w godz.16:00-18:00 w Domu Ludowym w Pielgrzymce

 • w dniu 22 kwietnia 2017 roku w godz.9:00-11:00 w Domu Ludowym w Draganowej

 • w dniu 27 kwietnia 2017 roku w godz.16:00-18:00 w Domu Ludowym w Polanach

odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016. Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!
 

W dniu 28 lutego 2017r. zostanie odebrana żywność z magazynu PBŻ w Rzeszowie

Wydawanie żywności za miesiące  luty i marzec 2017r. odbędzie się w dniu 1 marca 2017r. w następujących miejscach:

 • Draganowa - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny Stanisław Chodak,

 • Sulistrowa i Przylaski - Dom Ludowy Sulistrowa g. 9.00 - odpowiedzialni Gabriel Czaja i Paweł Zaleski,

 • Pielgrzymka - Dom Ludowy g. 9.00 - opdowiedzialna Grażyna Rak,

 • Krempna - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna Bożena Kogut-Janus,

 • Kotań - Świetlica Caritas g.9.00 - odpowiedzialny Mariusz Bryjak,

 • Polany - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny Sławomir Joachimiak,

 • Wyszowatka - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna - Maria Malatyńska,

 • Wrzosowa Polana - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Marek Musiał,

 • Grab - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Julian Sabat,

 • Ożenna - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Łukasz Wiatrowski,

 • Świątkowa Wielka - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialny - Jan Matyga,

 • Świątkowa Mała - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna - Małgorzata Chomik,

 • Myscowa - Dom Ludowy g. 9.00 - odpowiedzialna - Małgorzata Mroczka

Koordynator akcji Mirosława Widurek.

Poniższa tabela będzie umieszczona w pomieszczeniach,

gdzie wydawana jest żywność.

Terminy szkoleń w lutym (kliknij!)

do góry strony

Nowe kryteria dochodowe Pomocy Żywnościowej PO PZ PEAD 2014-2020:

1268zł osoba samotna

1028zł osoba w rodzinie

Na filmie szczegóły:

 

 

 

Szkolenia dl baneficjentów organizowane i finansowane przez Podkarpacki Bank Żywności

Stowarzyszenie " Dla Równości " w Draganowej  informuje, że

- w dniu 23 lutego 2017 roku  w godz.16:00-18:00   w  Domu Ludowym w Draganowej,

- w dniu 18 lutego 2017 w godz. 9:00-11:00  w Domu Ludowym w Wyszowatce,

- w dniu 16 lutego 2017 r.  w godz. 16:00 -18:00  w Domu Ludowym w Pielgrzymce

odbędą się warsztaty  kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapraszamy!

do góry strony

 

Tu szczegóły i fotoreportaż z pierwszej dostawy.

         Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

        Osoby zamieszkałe na terenie Gmin: Krempna (cała gmina), Osiek Jasielski (wsie Pielgrzymka i Osiek J.) i Chorkówka (wsie Draganowa, Sulistrowa i Przylaski), które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie cyklicznie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych poprzez Stowarzyszenie "Dla Równości" do końca maja 2017 roku.

        Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, znajdzie w nich: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy. 

        Oprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie "Dla Równości" realizować będzie cykliczne działania na rzecz włączenia społecznego, tj.; spotkania, grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty.

        O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

        Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

       Organizacja może przyjąć oświadczenia od osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej, każdorazowo jednak kwalifikowalność osób weryfikowana będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

      Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie "Dla Równości" objęło wsparciem żywnościowym 2530 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania aktywizacyjne na rzecz włączenia społecznego.

Pierwsza dostawa żywności miała miejsce 22 listopada 2016r. Osoby zakwalifikowane otrzymały po dwie paczki (za listopad i grudzień). Następne dostawy przewidywane są: w lutym (za luty i marzec) i w kwietniu (za kwiecień i maj).

Tu szczegóły i fotoreportaż z pierwszej dostawy.

do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ] Pierwsza dostawa ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018