„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Archiwum 2010-2014
Archiwum 2010-2014 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego PO PŻ 2015-2020

 

Strona główna
W górę

Akcja w roku 2011 i 2012
Akcja w roku 2013

Akcja charytatywna stowarzyszenia "DLA RÓWNOŚCI" Z DRAGANOWEJ: ponad 100 ton żywności dla 7430 osób za 166 tys. zł. W dwóch powiatach: Krośnieńskim i Jasielskim, czterech  gminach: Dukla, Chorkówka, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski, w 27 wsiach!

Galeria zdjęć 2011 i 2012
Galeria zdjęć 2013

Stowarzyszenie "Dla równości" w Draganowej we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie zorganizowało akcję pomocy żywnościowej dla wsi Beskidu Niskiego w ramach projektu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Po podpisaniu umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Podkarpackim Bankiem Żywności podjęto działania. Utworzono w tym celu koalicję z Sołtysami 27 wsi Beskidu Niskiego (w kilku wsiach były to Koła Gospodyń Wiejskich oraz Proboszczowie). Dzięki dobrej współpracy z nimi, w listopadzie i grudniu 2011 roku oraz w maju 2012 roku, udzielono pomocy żywnościowej rodzinom z gmin Dukla, Chorkówka, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski w powiatach krośnieńskim i jasielskim.

Pomocą objęto osoby, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia z powodów określonych w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, podeszłego wieku, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 

 Ilość osób objętych pomocą w poszczególnych gminach i wsiach

 

Lp.

Wieś

Listopad 2011

Grudzień 2011

Maj 2012

Współorganizator

 

Gmina Dukla

1

Tylawa 

123

197

0

Sołtys wsi

2

Zyndranowa

81

50

0

Sołtys wsi

3

Barwinek

163

0

0

Sołtys wsi

4

Mszana

78

76

0

Sołtys wsi

5

Cergowa

180

0

0

Sołtys wsi

6

Równe

260

151

0

Sołtys wsi

7

Zawadka Rymanowska

180

0

0

Sołtys wsi

8

Głojsce

152

387

0

Sołtys wsi

9

Łęki Dukielskie

273

282

0

Sołtys wsi

10

Iwla

120

260

0

Sołtys oraz radny wsi

11

Chyrowa

80

88

0

Sołtys wsi

12

Olchowiec

121

0

0

Sołtys wsi

13

Lipowica

0

85

0

Sołtys wsi

14

Nadole

0

274

0

Sołtys wsi

15

Zboiska

0

359

0

Sołtys wsi

16

Wietrzno

0

262

0

Ks. Proboszcz

Razem w gminie Dukla

  1811

2471

0

4282

Gmina Chorkówka

17

Draganowa

353

120

0

Sołtys wsi

18

Sulistrowa i okolice

419

34

0

Sołtys wsi

19

Kobylany

117

0

0

Wolontariusze „Dla Równości”

20

Kopytowa

0

293

0

Radna wsi

Razem w gminie Chorkówka

889

447

0

1336

Gmina Nowy Żmigród

21

Nienaszów

0

0

1500

Koło Gospodyń Wiejskich

22

Łysa Góra

0

0

Sołtys i KGW

23

Stary Żmigród

0

0

Koło Gospodyń Wiejskich

24

Siedliska

0

0

Koło Gospodyń Wiejskich

25

Makowiska

0

0

Koło Gospodyń Wiejskich

Razem w gminie Nowy Żmigród

0

0

1500

1500

Gmina Osiek

26

Załęże

0

438

0

Ks. Proboszcz i Sołtys

27

Wola Dębowiecka

0

0

Ks. Proboszcz i Sołtys

Razem w gminie Osiek Jasielski

0

438

0

438

Łącznie pomocą objęto:

2700

3356

1500

7556 osób

Łącznie wydano 100,5 ton żywności dla 7556 osób na kwotę 166 732zł zł.

Wydawano paczki żywnościowe zawierające trwałe produkty. Na przykład w listopadzie 2011r. na jedną osobę wypadło: 2 szt. herbatników, 2 szt. kaszy jęczmiennej z gulaszem, 2 szt. kaszy jęczmiennej z warzywami, 2 kg mąki pszennej, 2 szt. makaronu świderki, 2 szt. makaronu muszelki, 2 szt. makaronu z gulaszem, 1 kostka masła, 1l mleka, 2 szt. płatków kukurydzianych, 1 kg ryżu, 2 szt. serków topionych, 2 puszki zupy pomidorowej z ryżem. Łącznie ok. 14kg żywności na osobę. W paczkach znajdował się następujący asortyment (w różnych dostawach różne kombinacje i proporcje): mleko w proszku, mąka pszenna, makaron świderki i muszelki, kasza jęczmienna z warzywami, płatki kukurydziane, krupnik, kawa zbożowa, herbatniki, kasza jęczmienna z gulaszem, makaron z gulaszem, zupa pomidorowa z ryżem, mleko w kartonie, ryż, ser podpuszczkowy, kasza manna, kawa zbożowa, musli, herbatniki, masło, płatki kukurydziane, serki topione, puszki zupy pomidorowej z ryżem.
Powodzenie akcji było możliwe dzięki zaangażowaniu sołtysów mających doskonałe rozeznanie w środowisku.
Całą Akcję przygotowała, zorganizowała i koordynowała Mirosława Widurek z Draganowej, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej

GALERIA ZDJĘĆ Z 2011 i 2012 roku

 

Draganowa 2011

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018