„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN
II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Szczawne-Kulaszne 2018 Nadwyżki żywności z supermarketów FEAD 2017 Bezpieczny Senior II Bezpieczny Senior Kromka chleba od serca - Lublin 16-17.10.2017 Konferencje Bezpieczny Senior - relacja FEAD 2016 FEAD 2015 PEAD 2010-2014 Dystrybucja owoców i warzyw Pomoc bezdomnym Pomoc charytatywna Pomoc doraźna Targi Ekonomii Społecznej I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego "Dukla 2017" Relacja z I Forum Stowarzyszeń BN Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017 Podsumowanie pomocy żywnościowej

 

Strona główna
W górę

Poniżej prezentujemy relacje filmowe i fotograficzne
z
 Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Dukla 2017

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego Dukla 2017, stało się platformą wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć stowarzyszeń wschodniej i środkowej części Beskidu Niskiego. Wziąło w nim udział prawie 180 osób - przedstawicieli stowarzyszeń z 3 powiatów (Sanockiego, Krosnieńskiego i Jasielskiego) oraz 9 gmin: Komańcza, Jaśliska, Iwonicz Zdrój, Dukla, Krempna, Chorkówka, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec. W Forum wzięli również udział przedstawiciele samorządów w/w gmin oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego z Wicemarszałkiem, Panią Marią Kurowską a także Min. Wojciechem Kaczmarczykiem - dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów. Forum prowadzili: pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj Dyrektor Osrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie oraz Pan Jerzy Dębiec Dyrektor Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie. Goaspodarzamy Imprezy byli Pani Mirosława Widurek - Prezes Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej, członek Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Pan Andrzej Bytnar - Burmistrz Miasta Dukla.

 

Fotogalerie Roberta Werbanowa
Foto Miszmasz Marka Widurka

Relacje filmowe (kamera Krzysztof Źrebiec, montaż Marek Widurek):

Część pierwsza - Powitania i Opowieści z walizki w wykonaniu Pani Joanny Sarneckiej (opowieści) i Macieja Harny (muzyka).

Część druga - Informacja Pani Wioletty Jakieły z Urzędu Gminy w Dukli na temat Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Informacja Pani Anny Tworz Kierownika Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego o planach Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie pomocy organizacjom oraz prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Cergowej w wykonaniu Pani Katarzyna Rachwał.

Część trzecia - prezentacja Stowarzyszenia Sztetl w Dukli - Jacek Koszczan Prezes Stowarzyszenia Sztetl.

Część czwarta - prezentacja działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Iwonickiego Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia".

Część piąta - prezentacja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli dokonana przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Woźniaka.

Część szósta - Stoły regionalne i wystawa rękodziała oraz innych osiągnięć artystycznych.

Część siódma - 7.1- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moderatorem był Maciej Kunysz - Podkarpacka Rada Działalnosci Pożytku Publicznego. W dyskusji wzięli udział: Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor Departamentu Społeczeń-stwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów, Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, przedstawiciel środowiska akademickiego, Joanna Sarnecka przedstawicielka organizacji pozarządowej (Sztetl Dukla), Łukasz Kosiba - przedstawiciel samorządów lokalnych z Beskidu Niskiego.

Część siódma - 7.2- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Część ósma - Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie – Przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie Pani Maria Adamska, "Regranting dobrym źródłem pozyskiwania dotacji przez małe organizacje" – Pan Adam Ptasiński PRDPP oraz prezentacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne-Kulaszne – Pan Robert Piechocki.

Część dziewiąta - wręczenie nagrod i dyplomów dla wolontariuszy.

Część pierwsza - Powitania i Opowieści z walizki w wykonaniu Pani Joanny Sarneckiej (opowieści) i Macieja Harny (muzyka)

góra strony

spis filmów

 

 

Część druga - Informacja Pani Wioletty Jakieły z Urzędu Gminy w Dukli na temat Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Informacja Pani Anny Tworz Kierownika Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego o planach Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie pomocy organizacjom oraz prezentacja Stowarzyszenia Miłośników Cergowej w wykonaniu Pani Katarzyna Rachwał

góra strony

spis filmów

Część trzecia - prezentacja Stowarzyszenia Sztetl w Dukli - Jacek Koszczan Prezes Stowarzyszenia Sztetl

góra strony

spis filmów

Część czwarta - prezentacja działań Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz Iwonickiego Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia"

góra strony

spis filmów

Część piąta - prezentacja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli dokonana przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Woźniaka

góra strony

spis filmów

Część szósta - Stoły regionalne i wystawa rękodziała oraz innych osiągnięć artystycznych

góra strony

spis filmów

Część siódma - 7.1- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Moderatorem był Maciej Kunysz - Podkarpacka Rada Działalnosci Pożytku Publicznego. W dyskusji wzięli udział: Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Rady Ministrów, Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, przedstawiciel środowiska akademickiego, Joanna Sarnecka przedstawicielka organizacji pozarządowej (Sztetl Dukla), Łukasz Kosiba - przedstawiciel samorządów lokalnych z Beskidu Niskiego

góra strony

spis filmów

Część siódma - 7.2- Dyskusja panelowa na temat Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 

 

 

góra strony

spis filmów

Część ósma - Zamierzenia i plany nowo utworzonej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie – Przewodnicząca Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Nowym Żmigrodzie Pani Maria Adamska, "Regranting dobrym źródłem pozyskiwania dotacji przez małe organizacje" – Pan Adam Ptasiński PRDPP oraz prezentacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne-Kulaszne – Pan Robert Piechocki

góra strony

spis filmów

Część dziewiąta - wręczenie nagrod i dyplomów dla wolontariuszy oraz podsumowanie Pani Wicemarszałek Województwa Podkaprackiego Marii Kurowskiej

góra strony

spis filmów

 

 

Fotogalerie Roberta Werbanowa:

Godzina -1 Przygotowania

Godzina 0 Powitania

Godzina 1 Rozpoczęcie

Godzina 1 Opowieści z walizki

Godzina 2 Prezentacje część 1

Godzina 3 Stół regionalny

Godzina 4 Dyskusja panelowa

Godzina 5 Prezentacje część 2

Godzina 6 Wręczanie dyplomów i nagród

Godzina 6 Podsumowanie Wicemarszałek Sejmiku Maria Kurowska

Godzina 6 Komitet Organizacyjny

Godzina 6 Obiad

FotoMiszMasz - autor Marek Widurek

góra strony

Fotogalerie Roberta Werbanowa:

Godzina -1  Przygotowania  - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 0   Powitania - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 1   Rozpoczęcie - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 1   Opowieści z walizki - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 2   Prezentacje część 1 - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 3  Stół regionalny - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 4  Dyskusja panelowa - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 5  Prezentacje część 2 - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6  Wręczanie dyplomów i nagród - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6  Podsumowanie Wicemarszałek Sejmiku Maria Kurowska - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6  Komitet Organizacyjny - kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Godzina 6 Obiad - kliknij by powiększyć

góra strony

spis galerii

spis filmów

FotoMiszMasz - autor Marek Widurek

kliknij by powiększyć

 

góra strony

spis galerii

spis filmów

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Program wartszatów kulinarnych: Kołaczyce, Polany, Światkowa Wielka i Krempna

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Fotoreportaż z wydawania żywności FEAD 2017 20 marca 2018

Wydawanie żywności w marcu: 21.03 Draganowa, 21.03 Żeglce, 21.03 Sulistrowa (w DL Pielgrzymka)21.03 Kopytowa (w DL Pielgrzymka)

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Reportaż z dostawy żywności w dn. 22 i 28 lutego 2018r.

Warsztaty Kulinarno-dietetyczne w marcu 2018r.

Spotkania z GRDPP

ZMIANA TERMINÓW DOSTAW FEAD!!!

- 28 lutego 2018r. Pielgrzymka, Kotań; -22 lutego 2018r. Kołaczyce; -  20 marca 2018r. Żeglce -Kopytowa, Draganowa, Sulistrowa

Zaproszono nas na konferencję "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

Terminy warsztatów Kulinarno-dietetycznych w lutym 2018r.

Ze Świątecznymi życzeniami w Podkarpackim Banku Żywności w Rzeszowie

Wizyta w TESCO Jedlicze

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
naszym Wolontariuszom:
Najlepsze Życzenia

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

II Podkarpackie Forum Obywatelskie

Reportaż z dostawy żywności w dn. 21-22.11.2017

Wymagania i standardy FEAD 2017 Szkolenia Koordynatorów w poszczególnych wsiach realizujacych program

Kromka chleba od serca -
16-17 października 2017 Lublin

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Życzenia na 15-lecie Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie

UWAGA! FEAD 2017
Dostawa żywności

już 21 listopada 2017r.

Nowy partner - Kołaczyce

Szkolenia Bezpieczny Senior

Rozstrzygnięcie II Konkursu Kulinarnego
Bożena Kogut-Janus z Krempnej zwyciężczynią!

FEAD 2017
Nowa edycja Programu Pomocy Żywnościowej
Pierwsza dostawa już pod koniec listopada 2017r.

II Konkurs Kulinarny 
"O Laur Złotej Patelni
 Beskidu Niskiego'
ogłoszony!!!

KGW Szczawne-Kulaszne
laureatem plebiscytu Nowin na najpopularniejsze
Koło Gospodyń Wiejskich
na Podkarpaciu!
Gratulujemy! My też głosowaliśmy na WAS

Podsumowanie
Prodprogramu FEAD 2016

Podsumowanie pomocy żywnościowej w okresie październik 2016 - czerwiec 2017

O Seniorach w Radio Rzeszów

Fead 2016 ostatnia, dodatkowa dostawa.
31 maja 2017r. Galeria:

FEAD 2016 - galeria zdjęć
18 maja 2017r.

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

.Pożegnanie

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

.

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

Zima u Widurków, czyli posiedzenie Zarządu w niepełnym składzie

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

.10 najlepszych zdjęć 2016 roku w portalu

.Fotoreportaż z pierwszej dostawy żywności w ramach FEAD 2016

.Konsultacje i spotkania NGO z Beskidu Niskiego

.Mikołajki w Cergowej

.Dzień Seniora w Nowej Wsi

Trochę wspomnień. Niedawno obchodzilismy 5-lat pomocy żywnosciowej w Beskidzie Niskim

.W dniu 17 listopada 2016r. Mirosława Widurek uczestniczyła w audycji radiowej, nadawanej na żywo Audycji można wysłuchać tu:

"Miedzy nami".

.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Jasielskim - Osiek Jasielski

.150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich w Krempnej

.I Podkarpackie Forum Obywatelskie

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Konkurs kulinarny

ZDJĘCIA!!!

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 lipca 2018