„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemocStrona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

Publicystyka

Eleonora, której nigdy nie poznałam

Kobiety pustostanów

Makaronowe wspomnienia

Każdy ma prawo do marzeń

Miasta nocą

Nasza wojenka

Dobro

 

Mam swoje zdanie na ten temat

Bajka o ambitnym indorze

Dreszcze emocji

Dość kombinowania

Gotowi

 Ale heca

O miłości czy o starości?

Buty, ach te buty

Nasze życie ma sens

Warszawski epizod

Co mi dał mijający rok?

 

Święta to niekoniecznie czas radości

  Żeby trochę inaczej, tak od serca Pomyślmy o tym

Głowa do góry i pierś do przodu

Chwycić byka za rogi

Gdzieś na Krakowskim Kazimierzu

Przedświątecznie ble, ble, ble...

Bezdomny to nie gorący kartofel

 

Trudne sprawy

Spotkanie w Dukli

Wstyd to kraść, Panowie

Władca i jego świta

Gdybym

Brukselka

Niewidzialni

Już niedługo może być za późno

Pestka w arbuzie czyli miasto, które nie chce pomóc

„A Pan jesteś cham i prostak”

Krzywa gęba lokalnej demokracji

Pył bitewny już opadł

Nasze ulubione zajęcie

To, czego robić nam nie wolno

 

Jak łatwo jest się pogubić

 

 Nie pytają za ile, nie pytają co z tego będą mieli

Bo ja jestem, proszę Pani...

Niechciana psyche

To, czego nie chcecie oglądać.
To, o czym nie chcecie wiedzieć

Ludzie gór

Mętna woda zdrowia doda

Tęsknię za Wami, kochani...

A nie mówiłam?

Obok mnie, obok Ciebie, obok nas...

Na zawsze w pamięci...

Historie w mojej głowie

Wszechobecna pogarda

A ja się nie zgadzam

Wolontariuszem być…

Spóźniony dzień seniora

Magiczne nazwy

Senior w reklamie,
senior w realu

Dlaczego single?

Dwa światy
w jeden dzień

Zmiany w Policyjnej Krajowej Mapie Zagrożeń

Święto hojnego kapelusza

Polityczne żebractwo
nie ma barw

Jak to się mówi: "szacun"

Wyznawcy kultu: „Bo nam się to należy”

Żołnierzyki na wojence

Czuć się wśród ludzi dobrze

W drodze cz. 2

W drodze cz. 1

Spotkanie po latach

Dałam się nabrać jak dziecko

Podzieleni ale  czy  zadowoleni?

Czas wypalenia?

Wściekła.
W miejscu: Beskid Niski

Podróż w nieznane

Nazywam się dobro

Akt desperacji

Przecież to takie proste

Jest tyle dobra wokół nas

Odwrócony Janosik

Dokąd zmierzamy?

Dokąd zmierzamy?

Ale się porobiło!

Bo w nas jest moc!

Trzeci sektor czy retrospołecznik

Bądźmy lepsi

Patriotyzm

Odwaga, obłuda, strach...

Bawmy się, bawmy. Przecież organizacje i tak będą harować!

Czy bezdomność to zagrożenie?
Jeśli tak to dla kogo?

W dniu 29 stycznia 2020r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego przy KPRM.

Tematami wiodącymi posiedzenia Zespołu były:

- dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

- wolontariat senioralny;

- przemoc wobec osób starszych.

 

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

 

Zebranie miało następujący porządek:

1) Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania – Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych;

2) Główne tezy „Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2018” - Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (raport jest dostępny na stronie senior.gov.pl);

3) Dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

a) Działania samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz seniorów - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej;

b) Działania na rzecz seniorów w Powiecie Krośnieńskim – Monika Subik – Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego;
c) Formy pomocy seniorom przebywającym w mieszkaniach chronionych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - Krystyna Nowakowska - przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu;

4) Wolontariat senioralny – dlaczego jest taki ważny? – Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Główna Specjalistka ds. programów edukacyjnych Biura Programu Korpus Solidarności w NIW-CRSO;

5) Dyskusja;

6) Przerwa kawowa;

7) Przemoc wobec osób starszych z punktu widzenia MRPiPS – przedstawiciel Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej MRPiPS (nie zrealizowany ze względu na nieobecność przedstawiciela MRPPiS;

8) Osoby starsze pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej na terenie województwa podkarpackiego – kom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty”,

9) Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie województwa podkarpackiego – asp. Jerzy Ossoliński – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

10) Dyskusja,

11) Podsumowanie i wypracowanie rekomendacji.

 

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Do góry strony.

 

W spotkaniu wzięli udział:

1. Bohdan Aniszczyk - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Członek RDPP,

2. Anna Balińska - Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP,

3. Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej,

4. Stanisław Brzozowski - Rzecznik Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

5. Bogusław Cebulski - Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej, Członek RDPP,

6. Maciej Cudak - Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

7. Grażyna Czajkowska - Prezes Stowarzyszenia „Impuls” w Łomży,

8. Andrzej Czajkowski - Stowarzyszenie „Impuls” w Łomży,

9. Łukasz Domagała - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Członek RDPP,

10. Milena Englot-Brzozowska - Sekretarz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

11. Łukasz Tomasz Gojke - Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, Członek RDPP,

12. Wojciech Jachimowicz - Współprzewodniczący RDPP,

13. Teresa Jaskuła - Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów,

14. Jolanta Koziak - Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior” w Sosnowcu,

15. Paweł Krassowski - Prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

16. Katarzyna Krupa - Wydziała Dialogu Obywatelskiego KPRM,

17. Leokadia Kubalańca - Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

18. Andrzej Lambryczak - Radny Sejmiku Seniorów Województwa Lubuskiego,

19. Ewa Lange - Sekretariat RDPP, Wydział Dialogu Obywatelskiego, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM,

20. Maciej Nowak - Stowarzyszenie Seniorów Kurpi i Ostrołęki w Ostrołęce,

21. Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

22. Jerzy Ossoliński - Aspirant – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

23. Lidia Ostrowska - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

24. Aleksander Pieczkin - Przewodniczący Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,

25. Alina Pieniążek - Inspektor - Ekspert Wydziału Prewencji KW Policji w Rzeszowie,

26. Katarzyna Prześladkiewicz - Wydział Dialogu Obywatelskiego KPRM,

27. Marzena Rudnicka - Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,

28. Elżbieta Siupik - Komisarz – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynatora procedury „Niebieskie Karty”,

29. Monika Subik - Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

30. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych NIW-CRSO,

31. Janina Tropisz - Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego,

32. Lidia Ułanowska - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

33. Mirosława Widurek - Stowarzyszenie "Dla Równości", Członek RDPP,

34. Krzysztof Wolfram - Przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu,

35. Aleksandra Wójcik - Sekretariat RDPP, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego KPRM,

36. Ewa Zbelicka - Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady Senioralnej,

37. Barbara Zylm - koordynator Głos Seniora na Mazowszu, Warszawski Głos Seniora.

Wypracowane rekomendacje zostaną przedstawione Radzie Pożytku na posiedzeniu plenarnym celem zatwierdzenia i podjęcia stosownych działań. Szczegółowa informacja o przebiegu oraz prezentacje tam przedstawione będą już niedługo dostępne na stronie Stowarzyszenia „Dla Równości”.

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Do góry strony.

Prezentacje:

Inowrocław - Krystyna Nowakowska

Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Galeria zdjęć (kliknij!).

Do góry strony.

Do początku prezentacji

Powiat Krośnieński - Monika Subik

Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Galeria zdjęć (kliknij!).

Do góry strony.

Do początku prezentacji

 

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych

Tu pobierz pdf1. Tu pobierz pdf2.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Prezentacja 1 (NIW)

Galeria zdjęć (kliknij!).

Do góry strony.

Do początku prezentacji

Prezentacja 2 (NIW)

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Galeria zdjęć (kliknij!).

Do góry strony.

Do początku prezentacji

Województwo Pomorskie Barbara Bałka

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Galeria zdjęć (kliknij!).

Do góry strony.

Do początku prezentacji

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

 

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 17 lutego 2020