„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
        Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

W dniu 29 stycznia 2020r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego przy KPRM.

Tematami wiodącymi posiedzenia Zespołu były:

- dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

- wolontariat senioralny;

- przemoc wobec osób starszych.

 

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

 

Zebranie miało następujący porządek:

1) Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania – Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych;

2) Główne tezy „Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2018” - Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (raport jest dostępny na stronie senior.gov.pl);

3) Dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

a) Działania samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz seniorów - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej;

b) Działania na rzecz seniorów w Powiecie Krośnieńskim – Monika Subik – Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego;
c) Formy pomocy seniorom przebywającym w mieszkaniach chronionych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - Krystyna Nowakowska - przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu;

4) Wolontariat senioralny – dlaczego jest taki ważny? – Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Główna Specjalistka ds. programów edukacyjnych Biura Programu Korpus Solidarności w NIW-CRSO;

5) Dyskusja;

6) Przerwa kawowa;

7) Przemoc wobec osób starszych z punktu widzenia MRPiPS – przedstawiciel Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej MRPiPS (nie zrealizowany ze względu na nieobecność przedstawiciela MRPPiS;

8) Osoby starsze pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej na terenie województwa podkarpackiego – kom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty”,

9) Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie województwa podkarpackiego – asp. Jerzy Ossoliński – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

10) Dyskusja,

11) Podsumowanie i wypracowanie rekomendacji.

 

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

W spotkaniu wzięli udział:

1. Bohdan Aniszczyk - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Członek RDPP,

2. Anna Balińska - Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP,

3. Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej,

4. Stanisław Brzozowski - Rzecznik Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

5. Bogusław Cebulski - Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej, Członek RDPP,

6. Maciej Cudak - Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

7. Grażyna Czajkowska - Prezes Stowarzyszenia „Impuls” w Łomży,

8. Andrzej Czajkowski - Stowarzyszenie „Impuls” w Łomży,

9. Łukasz Domagała - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Członek RDPP,

10. Milena Englot-Brzozowska - Sekretarz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

11. Łukasz Tomasz Gojke - Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, Członek RDPP,

12. Wojciech Jachimowicz - Współprzewodniczący RDPP,

13. Teresa Jaskuła - Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów,

14. Jolanta Koziak - Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior” w Sosnowcu,

15. Paweł Krassowski - Prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

16. Katarzyna Krupa - Wydziała Dialogu Obywatelskiego KPRM,

17. Leokadia Kubalańca - Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

18. Andrzej Lambryczak - Radny Sejmiku Seniorów Województwa Lubuskiego,

19. Ewa Lange - Sekretariat RDPP, Wydział Dialogu Obywatelskiego, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM,

20. Maciej Nowak - Stowarzyszenie Seniorów Kurpi i Ostrołęki w Ostrołęce,

21. Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

22. Jerzy Ossoliński - Aspirant – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

23. Lidia Ostrowska - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

24. Aleksander Pieczkin - Przewodniczący Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,

25. Alina Pieniążek - Inspektor - Ekspert Wydziału Prewencji KW Policji w Rzeszowie,

26. Katarzyna Prześladkiewicz - Wydział Dialogu Obywatelskiego KPRM,

27. Marzena Rudnicka - Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,

28. Elżbieta Siupik - Komisarz – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynatora procedury „Niebieskie Karty”,

29. Monika Subik - Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

30. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych NIW-CRSO,

31. Janina Tropisz - Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego,

32. Lidia Ułanowska - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

33. Mirosława Widurek - Stowarzyszenie "Dla Równości", Członek RDPP,

34. Krzysztof Wolfram - Przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu,

35. Aleksandra Wójcik - Sekretariat RDPP, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego KPRM,

36. Ewa Zbelicka - Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady Senioralnej,

37. Barbara Zylm - koordynator Głos Seniora na Mazowszu, Warszawski Głos Seniora.

Wypracowane rekomendacje zostaną przedstawione Radzie Pożytku na posiedzeniu plenarnym celem zatwierdzenia i podjęcia stosownych działań. Szczegółowa informacja o przebiegu oraz prezentacje tam przedstawione będą już niedługo dostępne na stronie Stowarzyszenia „Dla Równości”.

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Prezentacje:

Inowrocław - Krystyna Nowakowska

Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Powiat Krośnieński - Monika Subik

Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych

Tu pobierz pdf1. Tu pobierz pdf2.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Prezentacja 1 (NIW)

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Prezentacja 2 (NIW)

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Województwo Pomorskie Barbara Bałka

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Notatka z posiedzenia Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych
Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

          W dniu 29 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu RDPP: ds. partycypacji społecznej osób starszych.
W spotkaniu udział wzięli: członkowie zespołu, współprzewodniczący RDPP Wojciech Jachimowicz, członkowie RDPP, przedstawiciele Wydziału Dialogu Społecznego DOB KPRM, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, ministerstw, agencji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Porządek posiedzenia:

                     I.            Powitanie i przedstawienie uczestników oraz celów spotkania – przewodnicząca Zespołu RDPP:
ds. partycypacji społecznej osób starszych Pani Mirosława Widurek.

                  II.            Dyskusja nt.:

-        Dokumentów opisujących sytuację osób starszych w Polsce,

-        Działań samorządów i władz województw na rzecz osób starszych i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi,

-        Wolontariatu senioralnego,

-        Przemocy wobec osób starszych,

-        Promocji wolontariatu senioralnego poprzez media publiczne.

Przebieg spotkania:

            Pani Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
. Temat: Główne tezy „Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2018”.

1.      Prezentacja materiału informacyjnego opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyjętego przez  Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r., (w dniu 4 lutego przedstawiony w Senacie),

2.      Dokument pt. „Informacja o sytuacji osób starszych za 2018 r.” IV edycja (dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce-za-rok-2018) jest publikacją wynikającą z Ustawy o osobach starszych z dnia 11 września 2015 r. obligującej MRPiPS do corocznego przedstawiania Radzie Ministrów bieżących informacji na temat osób starszych w podstawowych zakresach: sytuacja demograficzna, sytuacja dochodowa, warunki bytu, w tym warunki mieszkaniowe; pomoc społeczna; aktywność zawodowa; stan zdrowia, kadra medyczna, aktywność społeczna i obywatelska; aktywność edukacyjna i kulturalna; aktywność sportowa i rekreacyjna; równe traktowanie i przeciwdziałanie przemocy; sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

3.      W 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę Nr 161 z dnia 26 października 2018 r w sprawie wprowadzenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ”. (M.P. z 2018 r. poz. 1169) http://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000116901.pdf.

 

Dyskusja

-        Sytuacja mieszkaniowa seniorów w Polsce;

-        Czy publikacja „Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2018” wpływa na poprawę życia seniorów?;

-        Wykluczenie komunikacyjne, społeczne i ekonomiczne, dostęp do służby zdrowia, sąsiedztwa
w rejonach słabo zamieszkałych,

-        Wpływ programu „dostępność+” na przestrzeń publiczną – dostosowywanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych;

-        Przyszłoroczny Spis powszechny, a ocena warunków życia osób starszych;

-        Ochrona przed lichwą i opieka prawna osób starszych https://dlakonsumenta.pl/;

-        Kampanie społeczne, m.in. https://glosseniora.pl/nasze-kampanie/

 

Pani Barbara Bałka Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej przedstawiła prezentację na temat „Działania samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz seniorów”. Zagadnienia:

1.      Struktura demograficzna Województwa Pomorskiego:467 000 seniorów;

2.      Pomorska Rada ds. polityki senioralnej od 2017 r. – składa się z 18 osób: Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów i organizacji pozarządowych;

3.      Programy i akcje przeznaczone dla seniorów: konkurs o nagrodę marszałka „Pomorskie dla seniorów”, „Pomorskie Forum Rad Seniorów”, „Karty Seniora” – zaangażowanie przedsiębiorców, 35 Rad Seniorów
w województwie pomorskim, 40 Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 9 000 słuchaczy (640 UTW), „Nagroda dla Przyjaciela Seniora”, Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie;

4.      Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań na rzecz seniorów (w 2019 r.: 60 000 zł);

5.      Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
na 2020 r. – kwota dofinansowanie 100 000 zł. W ramach zadania wspierane będą działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do partycypacji społecznej osób starszych, promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną, zwiększenia kompetencji, poprawy jakości i poziomu życia oraz zagospodarowania czasu wolnego i potencjału seniorów, promocja wolontariatu senioralnego.

 

Pani Monika Subik Dyrektor Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego przedstawiła temat „Działania
na rzecz seniorów w Powiecie Krośnieńskim”. Zagadnienia:

1.      Powiat Krośnieński – województwo Podkarpackie, 10 gmin wiejski, miejsko-wiejskich, 104 miejscowości, ponad 112 000 mieszkańców, ponad 19 % mieszkańców powiatu to seniorzy;

2.      Instytucje powiatowe działające na rzecz seniorów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 20 Rodzin Zastępczych w wieku 60+, Realizacja zadań przy pomocy PFRON-u, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, Program edukacji zdrowotnej: „Życie mam tylko jedno”, 2 Domy Pomocy Społecznej, Klub Seniora;

3.      Inne formy aktywizacji seniorów: Koła gospodyń wiejskich, Stowarzyszenia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespoły ludowe i śpiewacze.

 

Pani Krystyna Nowakowska – Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu przedstawiła temat: „Formy pomocy seniorom przebywającym w mieszkaniach chronionych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu”. Zagadnienia:

1.      Mieszkania chronione w Inowrocławiu przeznaczone dla: ofiar pożarów, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi,

2.      8 osobowa grupa wsparcia Oddziału Rejonowego PZERiI,

3.      Spotkania polegające na integracji środowiska seniorów i mieszkańców mieszkań chronionych – wykorzystywanie potencjału grupy w celu świadczenia wzajemnej pomocy, rozładowanie stresu
i przeciwdziałanie poczuciu alienacji.

 

Pani Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Główna Specjalistka ds. programów edukacyjnych Biura Programu Korpus Solidarności w NIW-CRSO, temat: „Wolontariat senioralny – dlaczego jest taki ważny?”:

1.      Korpus Solidarności – program NIW-CRSO zakładające ideę długotrwałego wolontariatu
w obszarach: kultura, kultura fizyczna, pomoc społeczna, środowisko, itp.;

2.       „Karta wolontariusza” – profit wynikający z przynależności do Korpusu Solidarności;

3.      12 % osób dorosłych zaangażowanych w wolontariat w Polsce;

4.      Wolontariat formalny – umowa z wolontariuszem, wolontariat kompetencji, wolontariat nieformalny – pomocowe działania wspólnot religijnych, grup sąsiedzkich, młodzieżowych, samopomoc starszych, lokalni działacze, Rady Seniorów, itp.

5.      Dlaczego senior nie jest zaangażowany w wolontariat?: Wolontariat uważany jest za działanie przypisane dla młodych, bariery świadomościowe, postawy i światopogląd seniora, zaufanie społeczne, fasadowość oferty dla seniora, bariery lokalowe i finansowe, organizacje wolontariackie nie trafiają do seniorów, organizacje seniorskie nie promują wolontariatu senioralnego.

 

kom. Elżbieta Siupik specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty” Temat: „Osoby starsze pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej na terenie województwa podkarpackiego”:

1.      pomoc w rodzinie jest bardzo poważnym problemem społecznym, stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, jest naruszeniem godności osoby. Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

2.      wg. Światowej Organizacji Zdrowia wobec osób starszych stosuje się przemoc
(wg. częstotliwości): psychiczną, ekonomiczna, fizyczną, seksualną. Dane te ujmują zaniedbania  jako formy przemocy.

3.      procedurę „Niebieskiej Karty” rozpoczyna się po stwierdzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie. Uprawnieni do założenia „Niebieskiej Karty” są: funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty i służby zdrowia. Zgłaszać przemoc w rodzinie mogą zgłaszać osoby postronne, np. przedstawiciele organizacji pozarządowych, sąsiedzi, itp.

4.      przemoc wobec osób starszych – sprawcy: małżonkowie, dorosłe dzieci – najczęściej synowie, wnuki.

 

asp. Jerzy Ossoliński – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej. Temat: „Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie województwa podkarpackiego”:

1.      Program profilaktyczny w województwie podkarpackim pn. „Bezpieczny senior”, który ma na celu unikanie i zmniejszanie liczby przestępstw wobec osób starszych, bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa (nieuczciwe praktyki konsumenckie), poprawa świadomości prawnej,

2.      Program profilaktyczny odbywa się we współpracy z instytucjami publicznymi (ZUS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pomoc Społeczna, uczelnie i placówki oświatowe,  samorząd lokalny, lokalne władze – pomoc finansowa, zaplecze lokalowe), organizacjami pozarządowymi, instytucjami kościelnymi (ogłoszenia parafialne) i podmiotami gospodarczymi (banki, media).

 

               III.            Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Zespół przyjął następujące ustalenia:

-        zorganizowanie oddzielnego posiedzenia na temat sytuacji mieszkaniowej seniorów  w Polsce, zwierając zagadnienia: zamiana mieszkań, wprowadzanie programu dostępność+, polepszanie warunków mieszkaniowych. Dyskusja o problemach mieszkaniowych seniorów w oparciu
o publikacje p. Marzeny Rudnickiej i dokument Ministerstwa Budownictwa??! dotyczący warunków mieszkaniowych w Polsce,

-        zorganizowanie oddzielnego posiedzenia na temat programu „dostępność+” w odniesieniu do polityki senioralnej;

-        koordynator wolontariatu senioralnego;

-        zadanie dla członków zespołu: znalezienie na swoim terenie nieformalnych organizacji zajmujących się wolontariatem;

-        włącznie się do zaangażowanie w zbieranie podpisów i wysyłania petycji w sprawie zwrotów kosztów podróży, diety i ubezpieczenia członków Rad Seniorów,

-        na następnym posiedzeniu zespołu zostaną podjęte tematy: przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

-        wystąpienie do Komendy Głównej Policji w sprawie wprowadzenia zagadnień dotyczących seniorów do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli” (art. 38a pkt 2, ppkt 3 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998 r.),

-        Pole tekstowe: opr. Katarzyna KRUPA
Wydział Dialogu Obywatelskiego
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 
KPRM
wystąpienie odpowiedniego organu o wprowadzenie do Centrum Usług Społecznych oferty dla seniorów.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 14 października 2020