„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc

 

Strona główna W górę I Posiedzenie - Porozumienie Organizacji Senioralnych II Posiedzenie - Bezdomni seniorzy Rady Seniorów Karta Seniora III Posiedzenie - Rady, baza, strona Wniosek do KG Policji w sprawie osób bezdomnych IV Posiedzenie - Opieka zdrowotna nad bezdomnymi seniorami V Posiedzenie - dobre praktyki, wolontariat, przemoc
 

 

Strona główna
W górę

W dniu 29 stycznia 2020r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego przy KPRM.

Tematami wiodącymi posiedzenia Zespołu były:

- dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

- wolontariat senioralny;

- przemoc wobec osób starszych.

 

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

 

Zebranie miało następujący porządek:

1) Powitanie, przedstawienie uczestników, celów spotkania – Mirosława Widurek – Przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych;

2) Główne tezy „Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2018” - Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (raport jest dostępny na stronie senior.gov.pl);

3) Dobre praktyki samorządów w zakresie działań skierowanych do seniorów (na poziomie województwa, powiatu i gminy);

a) Działania samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz seniorów - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej;

b) Działania na rzecz seniorów w Powiecie Krośnieńskim – Monika Subik – Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego;
c) Formy pomocy seniorom przebywającym w mieszkaniach chronionych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - Krystyna Nowakowska - przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu;

4) Wolontariat senioralny – dlaczego jest taki ważny? – Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Główna Specjalistka ds. programów edukacyjnych Biura Programu Korpus Solidarności w NIW-CRSO;

5) Dyskusja;

6) Przerwa kawowa;

7) Przemoc wobec osób starszych z punktu widzenia MRPiPS – przedstawiciel Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej MRPiPS (nie zrealizowany ze względu na nieobecność przedstawiciela MRPPiS;

8) Osoby starsze pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej na terenie województwa podkarpackiego – kom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty”,

9) Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie województwa podkarpackiego – asp. Jerzy Ossoliński – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

10) Dyskusja,

11) Podsumowanie i wypracowanie rekomendacji.

 

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

W spotkaniu wzięli udział:

1. Bohdan Aniszczyk - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Członek RDPP,

2. Anna Balińska - Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelaria Prezydenta RP,

3. Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej,

4. Stanisław Brzozowski - Rzecznik Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

5. Bogusław Cebulski - Stowarzyszenie Trzeźwości – Centrum Integracji Społecznej, Członek RDPP,

6. Maciej Cudak - Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

7. Grażyna Czajkowska - Prezes Stowarzyszenia „Impuls” w Łomży,

8. Andrzej Czajkowski - Stowarzyszenie „Impuls” w Łomży,

9. Łukasz Domagała - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Członek RDPP,

10. Milena Englot-Brzozowska - Sekretarz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

11. Łukasz Tomasz Gojke - Polskie Stowarzyszenie Morskie–Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, Członek RDPP,

12. Wojciech Jachimowicz - Współprzewodniczący RDPP,

13. Teresa Jaskuła - Sekretarz Śląskiej Rady ds. Seniorów,

14. Jolanta Koziak - Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior” w Sosnowcu,

15. Paweł Krassowski - Prezes Stowarzyszenia Nasza Szczycieńska Ziemia w Szczytnie,

16. Katarzyna Krupa - Wydziała Dialogu Obywatelskiego KPRM,

17. Leokadia Kubalańca - Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego,

18. Andrzej Lambryczak - Radny Sejmiku Seniorów Województwa Lubuskiego,

19. Ewa Lange - Sekretariat RDPP, Wydział Dialogu Obywatelskiego, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM,

20. Maciej Nowak - Stowarzyszenie Seniorów Kurpi i Ostrołęki w Ostrołęce,

21. Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

22. Jerzy Ossoliński - Aspirant – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej,

23. Lidia Ostrowska - Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów,

24. Aleksander Pieczkin - Przewodniczący Delegatury Warmińsko-Mazurskiej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,

25. Alina Pieniążek - Inspektor - Ekspert Wydziału Prewencji KW Policji w Rzeszowie,

26. Katarzyna Prześladkiewicz - Wydział Dialogu Obywatelskiego KPRM,

27. Marzena Rudnicka - Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej,

28. Elżbieta Siupik - Komisarz – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynatora procedury „Niebieskie Karty”,

29. Monika Subik - Dyrektor, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

30. Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych NIW-CRSO,

31. Janina Tropisz - Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego,

32. Lidia Ułanowska - Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

33. Mirosława Widurek - Stowarzyszenie "Dla Równości", Członek RDPP,

34. Krzysztof Wolfram - Przewodniczący Rady Seniorów w Supraślu,

35. Aleksandra Wójcik - Sekretariat RDPP, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego KPRM,

36. Ewa Zbelicka - Sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady Senioralnej,

37. Barbara Zylm - koordynator Głos Seniora na Mazowszu, Warszawski Głos Seniora.

Wypracowane rekomendacje zostaną przedstawione Radzie Pożytku na posiedzeniu plenarnym celem zatwierdzenia i podjęcia stosownych działań. Szczegółowa informacja o przebiegu oraz prezentacje tam przedstawione będą już niedługo dostępne na stronie Stowarzyszenia „Dla Równości”.

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Prezentacje:

Inowrocław - Krystyna Nowakowska

Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Powiat Krośnieński - Monika Subik

Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych

Tu pobierz pdf1. Tu pobierz pdf2.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Prezentacja 1 (NIW)

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Prezentacja 2 (NIW)

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

Województwo Pomorskie Barbara Bałka

Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Tu pobierz pdf.

Kliknij w obrazek by powiększyć:

Porządek

Lista uczestników

Prezentacje (kliknij by przejść do wybranej prezentacji):

Inowrocław - Krystyna Nowakowska - Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu,

Krosno Powiat - Monika Subik - Dyrektor, Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego,

NIW-CRSO - Katarzyna Tadeusiak-Jeznach - Główny Specjalista ds. programów edukacyjnych,

Pomorskie Województwo - Barbara Bałka - Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej, ROPS.

Galeria zdjęć (kliknij!).

Szczegółowa notatka z posiedzenia

Do góry strony.

 

Warszawa, dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Notatka z posiedzenia Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych
Rady Działalności Pożytku Publicznego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

 

          W dniu 29 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu RDPP: ds. partycypacji społecznej osób starszych.
W spotkaniu udział wzięli: członkowie zespołu, współprzewodniczący RDPP Wojciech Jachimowicz, członkowie RDPP, przedstawiciele Wydziału Dialogu Społecznego DOB KPRM, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, ministerstw, agencji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych.

 

Porządek posiedzenia:

                     I.            Powitanie i przedstawienie uczestników oraz celów spotkania – przewodnicząca Zespołu RDPP:
ds. partycypacji społecznej osób starszych Pani Mirosława Widurek.

                  II.            Dyskusja nt.:

-        Dokumentów opisujących sytuację osób starszych w Polsce,

-        Działań samorządów i władz województw na rzecz osób starszych i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami starszymi,

-        Wolontariatu senioralnego,

-        Przemocy wobec osób starszych,

-        Promocji wolontariatu senioralnego poprzez media publiczne.

Przebieg spotkania:

            Pani Lidia Ułanowska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
. Temat: Główne tezy „Informacji o sytuacji osób starszych za rok 2018”.

1.      Prezentacja materiału informacyjnego opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyjętego przez  Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r., (w dniu 4 lutego przedstawiony w Senacie),

2.      Dokument pt. „Informacja o sytuacji osób starszych za 2018 r.” IV edycja (dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-sytuacji-osob-starszych-w-polsce-za-rok-2018) jest publikacją wynikającą z Ustawy o osobach starszych z dnia 11 września 2015 r. obligującej MRPiPS do corocznego przedstawiania Radzie Ministrów bieżących informacji na temat osób starszych w podstawowych zakresach: sytuacja demograficzna, sytuacja dochodowa, warunki bytu, w tym warunki mieszkaniowe; pomoc społeczna; aktywność zawodowa; stan zdrowia, kadra medyczna, aktywność społeczna i obywatelska; aktywność edukacyjna i kulturalna; aktywność sportowa i rekreacyjna; równe traktowanie i przeciwdziałanie przemocy; sytuacja osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

3.      W 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę Nr 161 z dnia 26 października 2018 r w sprawie wprowadzenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ”. (M.P. z 2018 r. poz. 1169) http://www.monitorpolski.gov.pl/M2018000116901.pdf.

 

Dyskusja

-        Sytuacja mieszkaniowa seniorów w Polsce;

-        Czy publikacja „Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2018” wpływa na poprawę życia seniorów?;

-        Wykluczenie komunikacyjne, społeczne i ekonomiczne, dostęp do służby zdrowia, sąsiedztwa
w rejonach słabo zamieszkałych,

-        Wpływ programu „dostępność+” na przestrzeń publiczną – dostosowywanie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami i osób starszych;

-        Przyszłoroczny Spis powszechny, a ocena warunków życia osób starszych;

-        Ochrona przed lichwą i opieka prawna osób starszych https://dlakonsumenta.pl/;

-        Kampanie społeczne, m.in. https://glosseniora.pl/nasze-kampanie/

 

Pani Barbara Bałka Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej przedstawiła prezentację na temat „Działania samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz seniorów”. Zagadnienia:

1.      Struktura demograficzna Województwa Pomorskiego:467 000 seniorów;

2.      Pomorska Rada ds. polityki senioralnej od 2017 r. – składa się z 18 osób: Przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gminnych Rad Seniorów i organizacji pozarządowych;

3.      Programy i akcje przeznaczone dla seniorów: konkurs o nagrodę marszałka „Pomorskie dla seniorów”, „Pomorskie Forum Rad Seniorów”, „Karty Seniora” – zaangażowanie przedsiębiorców, 35 Rad Seniorów
w województwie pomorskim, 40 Uniwersytetów Trzeciego Wieku – 9 000 słuchaczy (640 UTW), „Nagroda dla Przyjaciela Seniora”, Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie;

4.      Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań na rzecz seniorów (w 2019 r.: 60 000 zł);

5.      Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
na 2020 r. – kwota dofinansowanie 100 000 zł. W ramach zadania wspierane będą działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do partycypacji społecznej osób starszych, promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną, zwiększenia kompetencji, poprawy jakości i poziomu życia oraz zagospodarowania czasu wolnego i potencjału seniorów, promocja wolontariatu senioralnego.

 

Pani Monika Subik Dyrektor Etatowy Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego przedstawiła temat „Działania
na rzecz seniorów w Powiecie Krośnieńskim”. Zagadnienia:

1.      Powiat Krośnieński – województwo Podkarpackie, 10 gmin wiejski, miejsko-wiejskich, 104 miejscowości, ponad 112 000 mieszkańców, ponad 19 % mieszkańców powiatu to seniorzy;

2.      Instytucje powiatowe działające na rzecz seniorów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 20 Rodzin Zastępczych w wieku 60+, Realizacja zadań przy pomocy PFRON-u, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów, Program edukacji zdrowotnej: „Życie mam tylko jedno”, 2 Domy Pomocy Społecznej, Klub Seniora;

3.      Inne formy aktywizacji seniorów: Koła gospodyń wiejskich, Stowarzyszenia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zespoły ludowe i śpiewacze.

 

Pani Krystyna Nowakowska – Przewodnicząca Oddziału Rejonowego PZERiI w Inowrocławiu przedstawiła temat: „Formy pomocy seniorom przebywającym w mieszkaniach chronionych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu”. Zagadnienia:

1.      Mieszkania chronione w Inowrocławiu przeznaczone dla: ofiar pożarów, osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi,

2.      8 osobowa grupa wsparcia Oddziału Rejonowego PZERiI,

3.      Spotkania polegające na integracji środowiska seniorów i mieszkańców mieszkań chronionych – wykorzystywanie potencjału grupy w celu świadczenia wzajemnej pomocy, rozładowanie stresu
i przeciwdziałanie poczuciu alienacji.

 

Pani Katarzyna Tadeusiak-Jeznach, Główna Specjalistka ds. programów edukacyjnych Biura Programu Korpus Solidarności w NIW-CRSO, temat: „Wolontariat senioralny – dlaczego jest taki ważny?”:

1.      Korpus Solidarności – program NIW-CRSO zakładające ideę długotrwałego wolontariatu
w obszarach: kultura, kultura fizyczna, pomoc społeczna, środowisko, itp.;

2.       „Karta wolontariusza” – profit wynikający z przynależności do Korpusu Solidarności;

3.      12 % osób dorosłych zaangażowanych w wolontariat w Polsce;

4.      Wolontariat formalny – umowa z wolontariuszem, wolontariat kompetencji, wolontariat nieformalny – pomocowe działania wspólnot religijnych, grup sąsiedzkich, młodzieżowych, samopomoc starszych, lokalni działacze, Rady Seniorów, itp.

5.      Dlaczego senior nie jest zaangażowany w wolontariat?: Wolontariat uważany jest za działanie przypisane dla młodych, bariery świadomościowe, postawy i światopogląd seniora, zaufanie społeczne, fasadowość oferty dla seniora, bariery lokalowe i finansowe, organizacje wolontariackie nie trafiają do seniorów, organizacje seniorskie nie promują wolontariatu senioralnego.

 

kom. Elżbieta Siupik specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator procedury „Niebieskie Karty” Temat: „Osoby starsze pokrzywdzone przemocą w rodzinie w statystyce policyjnej na terenie województwa podkarpackiego”:

1.      pomoc w rodzinie jest bardzo poważnym problemem społecznym, stanowi bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, jest naruszeniem godności osoby. Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

2.      wg. Światowej Organizacji Zdrowia wobec osób starszych stosuje się przemoc
(wg. częstotliwości): psychiczną, ekonomiczna, fizyczną, seksualną. Dane te ujmują zaniedbania  jako formy przemocy.

3.      procedurę „Niebieskiej Karty” rozpoczyna się po stwierdzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie. Uprawnieni do założenia „Niebieskiej Karty” są: funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, przedstawiciele oświaty i służby zdrowia. Zgłaszać przemoc w rodzinie mogą zgłaszać osoby postronne, np. przedstawiciele organizacji pozarządowych, sąsiedzi, itp.

4.      przemoc wobec osób starszych – sprawcy: małżonkowie, dorosłe dzieci – najczęściej synowie, wnuki.

 

asp. Jerzy Ossoliński – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, wojewódzki koordynator profilaktyki społecznej. Temat: „Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa osób starszych na terenie województwa podkarpackiego”:

1.      Program profilaktyczny w województwie podkarpackim pn. „Bezpieczny senior”, który ma na celu unikanie i zmniejszanie liczby przestępstw wobec osób starszych, bezpieczeństwo prawne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa (nieuczciwe praktyki konsumenckie), poprawa świadomości prawnej,

2.      Program profilaktyczny odbywa się we współpracy z instytucjami publicznymi (ZUS, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Handlowa, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pomoc Społeczna, uczelnie i placówki oświatowe,  samorząd lokalny, lokalne władze – pomoc finansowa, zaplecze lokalowe), organizacjami pozarządowymi, instytucjami kościelnymi (ogłoszenia parafialne) i podmiotami gospodarczymi (banki, media).

 

               III.            Podsumowanie i zakończenie posiedzenia.

Zespół przyjął następujące ustalenia:

-        zorganizowanie oddzielnego posiedzenia na temat sytuacji mieszkaniowej seniorów  w Polsce, zwierając zagadnienia: zamiana mieszkań, wprowadzanie programu dostępność+, polepszanie warunków mieszkaniowych. Dyskusja o problemach mieszkaniowych seniorów w oparciu
o publikacje p. Marzeny Rudnickiej i dokument Ministerstwa Budownictwa??! dotyczący warunków mieszkaniowych w Polsce,

-        zorganizowanie oddzielnego posiedzenia na temat programu „dostępność+” w odniesieniu do polityki senioralnej;

-        koordynator wolontariatu senioralnego;

-        zadanie dla członków zespołu: znalezienie na swoim terenie nieformalnych organizacji zajmujących się wolontariatem;

-        włącznie się do zaangażowanie w zbieranie podpisów i wysyłania petycji w sprawie zwrotów kosztów podróży, diety i ubezpieczenia członków Rad Seniorów,

-        na następnym posiedzeniu zespołu zostaną podjęte tematy: przemocy w rodzinie, pieczy zastępczej, działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

-        wystąpienie do Komendy Głównej Policji w sprawie wprowadzenia zagadnień dotyczących seniorów do „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli” (art. 38a pkt 2, ppkt 3 Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998 r.),

-        Pole tekstowe: opr. Katarzyna KRUPA
Wydział Dialogu Obywatelskiego
Departament Społeczeństwa Obywatelskiego 
KPRM
wystąpienie odpowiedniego organu o wprowadzenie do Centrum Usług Społecznych oferty dla seniorów.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

 

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 01 lipca 2022