„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Aktualności Nasze działania O nas Publicystyka Media o nas i u nas Na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Zaproszono nas na Forum Ekonomiczne w Krynicy
Strona główna W górę Zaproszono nas na Forum Ekonomiczne w Krynicy Metody pracy środowiskowej - szkolenie Zaproszenie Gala NIW Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018 Powstaje Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem Konsultacje z KGW Obywatele dla Niepodległej Gala "lider dostępności"

 

Strona główna
W górę

Publicystyka

Dałam się nabrać jak dziecko

Podzieleni ale  czy  zadowoleni?

Czas wypalenia?

Wściekła.
W miejscu: Beskid Niski

Podróż w nieznane

Nazywam się dobro

Akt desperacji

Przecież to takie proste

Jest tyle dobra wokół nas

Odwrócony Janosik

Dokąd zmierzamy?

Dokąd zmierzamy?

Ale się porobiło!

Bo w nas jest moc!

Trzeci sektor czy retrospołecznik

Bądźmy lepsi

Patriotyzm

Odwaga, obłuda, strach...

Bawmy się, bawmy. Przecież organizacje i tak będą harować!

Czy bezdomność to zagrożenie?
Jeśli tak to dla kogo?

 

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

        Forum Ekonomiczne w Krynicy to coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywające się w Krynicy-Zdroju od 1992 roku w pierwszej połowie września. Forum Ekonomiczne w Krynicy ewoluowało z małej konferencji, na którą w 1992 roku przyjechało około 100 uczestników – głównie z Polski. Dzisiaj jest uznawane za największe i najbardziej znane spotkania przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo–Wschodniej. Według organizatorów, misją Forum Ekonomicznego jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. W Krynicy od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media i omawiane przez środowiska eksperckie.

Wśród gości Forum są prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści, prezesi największych przedsiębiorstw, eksperci, przedstawiciele samorządów, świata kultury oraz dziennikarze. W XXVI edycji Forum Ekonomicznego w 2016 roku uczestniczyło ponad 3000 gości z 60 krajów – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Na Forum obecni są przedstawiciele mediów z całego świata, relacje z debat można znaleźć w międzynarodowych agencjach prasowych, takich jak: Bloomberg, AFP, Euronews, Reuters czy TASS oraz na łamach najpoczytniejszych dzienników w tym m.in. The Wall Street Journal, Die Welt, Kommiersant czy Financial Times.

Podczas Forum odbywa się ponad 150 debat podzielonych na bloki tematyczne obejmujące najważniejsze dziedziny gospodarki, m.in.:

 • Biznes i Zarządzanie

 • Makroekonomia

 • Nowa Gospodarka

 • Innowacje

 • Energetyka

 • Państwo i Reformy

 • Ochrona Zdrowia

[Źródło: Wikipedia]

Wśród debat odbędą się dwie szczególnie ważne dla Stowarzyszenia "Dla Równości". Zaproszenia do uczestnictwa w nich otrzymała Mirosława Widurek - Prezes Stowarzyszenia, Przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Seniorów w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego:

 • XI Forum III Wieku - Konferencja towarzysząca XIX Forum Ekonomicznemu, które odbędzie się od 4 do 7 września br. w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju. Uroczyste otwarcie Forum III Wieku będzie miało miejsce 4 września br. o godz. 16.00 w Auli Biblioteki PWSZ w Nowym Sączu, Al. Wolności 40.

 • Pierwsze seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“, w ramach polsko-niemieckiego cyklu seminariów dotyczących wzmacniania współpracy organizacji senioralnych i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech, Nowy Sącz/Krynica Zdrój, 3 – 5 września 2019 r.

do góry strony

Poniżej zaproszenia jakie otrzymała Mirosława Widurek:

Zaproszenie na Seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem                                         Zaproszenie na XI Forum III Wieku
form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“,

do góry strony

Poniżej program XI Forum III Wieku. Od 10 lat FORUM III WIEKU – w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, największego i najważniejszego spotkania w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym uczestniczą liderzy ze świata polityki i biznesu - stało się ważnym i wyjątkowym wydarzeniem także dla środowisk seniorskich. Corocznie, na początku września w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, FORUM III WIEKU jest miejscem debat, dyskusji, warsztatów oraz platformą wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń, z udziałem ponad 250 uczestników i gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, nauki, organizacji pozarządowych, biznesu, mediów oraz reprezentacji podmiotów zagranicznych. Jest to niepowtarzalna okazja do wspólnego wypracowania propozycji rozwiązań dla godnego, zdrowego i satysfakcjonującego życia, obecnych i przyszłych pokoleń seniorów:

kliknij by powiększyć wybrane zdjęcie

do góry strony

Poniżej wykaz uczestników seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“.

Balon, Krzysztof
Geschaftsfuhrer Eurosozial e.V., Stellv. Vorsitzender der Gruppe III Vielfalt Europa des Europaischen Wirtschafts-und Sozialausschusses (EWSA) / dyrektor wykonawczy Eurosozial, zastępca przewodniczącego Grupy III Różnorodność Europy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Czuba, Izabela
Projektkoordinatorin Eurosozial e.V. / koordynator projektów Eurosozial
Dr. Heinisch, Renate

Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO), Mitglied des Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) / członek zarządu Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Seniorów (BAGSO), członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Katt, Annelie
Mitglied des Vorstandes der Grunen Alten, Mitglied der Fachkommission „Aktuelle Fragen der Seniorenpolitik" / członek Zarządu Zielonych Seniorów, członek komisji eksperckiej „Aktualne zagadnienia polityki senioralnej"

Prof. Dr. Dr. Schone, Roland
Wissenschaftlicher Leiter des Seniorenkollegs an der Technischen Universitat Chemnitz / dyrektor naukowy Kolegium Senioralnego, Uniwersytet Techniczny Chemnitz

Voelcker, Ina
Projektreferentin Geschaftsstelle Internationale Altenpolitik, BAGSO e. V. / referent projektu, Biuro Współpracy Międzynarodowej Seniorów BAGSO

Weiss, Helmut

Stellvertretender Vorsitzender Deutsches Netzwerk der Interessenvertretungen von Seniorenstudierenden an deutschen Universitaten und Hochschulen (DENISS) / zastępca przewodniczącego Niemiecka sieć reprezentacji interesów starszych studentów na niemieckich uniwersytetach i uczelniach (DENISS)

Borczyk, Wiesława
Vorstandsvorsitzende, Foderation der Universitaten des III. Lebensalters/ Prezes Zarządu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Marszałek, Janusz
Vorstandsvorsitzender, Polnische Seniorenunion / Prezes Zarządu, Polska Unia Seniorów

Męcik, Krystyna
Vorsitzende, Universitat des III Lebensalters in Łazy / Prezes, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach

Dr. Ostrowska, Elżbieta
Vorsitzende, Polnischer Verband der Pensionare, Rentnern und Invaliden PZERiI / Przewodnicząca, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów PZERi I

Prof. Dr. habil. Golinowska, Stanisława
Leiterin der Abteilung fur Gesundheitsokonomie und soziale Sicherheit, Institut fur offentliche Gesundheit UJ CM / Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

Rudnicka, Marzena
Vorstandsvorsitzende, Stiftung Landesinstitut der Seniorenwirtschaft / Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Szafraniec, Barbara
Vorsitzende, Gesamtpolnische Allianz der Seniorenraten/ Przewodnicząca, Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów

Widurek, Mira
Vorsitzende, Verein fur soziale Gleichheit Przewodnicząca, Stowarzyszenie Dla Równości.\

do góry strony

kliknij by powiększyć wybrane zdjęcie

do góry strony

Poniżej program seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“, które otwiera Polsko-niemiecki cykl seminariów dotyczących wzmacniania współpracy organizacji senioralnych i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech Seminarium „Zdrowe starzenie się". Spotkanie jest częścią cyklu seminariów mających na celu kontynuację dialogu między polskimi i niemieckimi organizacjami senioralnymi. Cykl obejmuje 3 spotkania o następujących tematach:

 • Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukacje oraz uczenie się przez całe życie; wrzesień 2019, Nowy Sącz /Krynica Zdrój

 • Opieka pielęgnacyjna i hospicjum - rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w świadczeniu usług dla seniorów; marzec 2020, Berlin

 • Samostanowienie, partycypacja społeczna i prawa obywatelskie seniorów; październik 2020, Warszawa.

Dialog rozpoczął się podczas bilateralnego spotkania w ramach 12 Ogólnoniemieckich Dni Seniora 2018 w Dortmundzie.

Celem współpracy pomiędzy Federalnym Stowarzyszeniem Organizacji Seniorów (BAGSO) a Eurosozial, Parytetowym Stowarzyszeniem Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej, jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk z udziałem przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji senioralnych zmierzająca do pogłębienia oraz rozwoju nowych idei. Organizatorem jest Eurosozial e.V., Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Seniorów, Federalne Stowarzyszenie Organizacji Seniorów (BAGSO) oraz polskich organizacji seniorów. Seminarium jest wydarzeniem towarzyszącym Forum III Wieku oraz Forum Ekonomicznemu.
Seminarium odbędzie się w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem konsekutywnym. :

kliknij by powiększyć wybrane zdjęcie

do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zaproszenie do Gdańska

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 09 września 2019