„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Korpus Solidarności Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Mira Widurek w Podkarpackiej RDPP Nagroda Prezydenta RP Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości" Wydarzenia, zaproszenia i imprezy Spotkania i konsultacje NGO Trochę historii Konferencja - Społeczeństwo Obywatelskie... Sprzeciw Rezygnacje Mirki Widurek

Konferencja - Społeczeństwo Obywatelskie...

 

Strona główna W górę Korpus Solidarności Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Mira Widurek w Podkarpackiej RDPP Nagroda Prezydenta RP Wyróżnienie Wysokie Loty "Dla Równości" Wydarzenia, zaproszenia i imprezy Spotkania i konsultacje NGO Trochę historii Konferencja - Społeczeństwo Obywatelskie... Sprzeciw Rezygnacje Mirki Widurek
 

 

Strona główna
W górę

   

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

        29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne” zorganizowanej przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. To już druga - po zeszłorocznej "urodzinowej" – konferencja NIW, której celem była wymiana doświadczeń między praktykami III sektora oraz zaprezentowanie dorobku Instytutu. Konferencja - zorganizowana w II rocznicę rozpoczęcia funkcjonowania NIW – była przestrzenią spotkania dla ludzi poszukujących nowych rozwiązań, inspiracji i wartości, które pomagają łączyć różne poglądy, idee i doświadczenia w zakresie działania organizacji pozarządowych w Polsce.

 

W dyskusjach w trakcie 12 paneli tematycznych brali udział przedstawiciele III sektora, administracji publicznej, biznesu i świata nauki. Wśród panelistów znalazła się Mira Widurek, którą zaproszono do udziału w Panelu B2 pod tytułem „Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin)”. Prowadzącym był Maciej Kunysz (z Rzeszowskiego Stowarzyszenie Ekoskop) a Panelistami Piotr Wasilewski (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem), Wojciech Jachimowicz (Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada NIW-CRSO), Mirosława Widurek (Rada Działalności Pożytku Publicznego), (Uniwersytet Warszawski).

       

W konferencji wzięło udział ponad 200 gości i blisko 80 panelistów - ekspertów i działaczy społeczeństwa obywatelskiego.  

         Konferencja była też unikalną okazją, by na żywo zobaczyć galę z udziałem ciekawych projektów sfinansowanych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz platformą do poszukiwania rozwiązań, inspiracji i wspólnych wartości, które pomagają łączyć różne poglądy, idee i cele.

       KGW z Województwa Podkarpackiego przygotowały stoły regionalne cieszące dużym zainteresowaniem.

         Wydarzenie otworzyła debata plenarna pt. „Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie”, w której wziął udział prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego. W trakcie następujących po niej dyskusji panelowych poruszane są kwestie strategiczne dla polskiego trzeciego sektora, takie jak plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego, ekonomizacja podmiotów non-profit czy polityka państwa skierowana do środowisk młodzieży.

         Specjalnymi gośćmi konferencji byli beneficjenci programów NIW-CRSO, którzy przedstawiają swoje projekty i dokonania. Można się z nimi zapoznać zarówno podczas trwania dyskusji panelowych – na stoiskach organizacji – jak i w trakcie uroczystej części pokonferencyjnej.

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

 Relacje wideo z Konferencji:

   

 

 

 

Galeria Zdjęć

kliknij aby wejść na stronę galerii

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Program

09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15

Otwarcie konferencji i powitanie gości: Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO

10:15 – 12:15

Debata plenarna
"Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie"
Gość specjalny: Prof. Piotr Gliński

12:15 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 14:00

Panele dyskusyjne (sesja A)

14:00 – 14:45

Obiad

14:45 – 16:00

Panele dyskusyjne (sesja B)

16:00 – 16:15

Przerwa kawowa

16:15 – 17:30

Panele dyskusyjne (sesja C)

18:00 – 19:30

Uroczysta część pokonferencyjna
(prezentacja projektów beneficjentów NIW).

19:30 – 21:00

Cocktail party

 

Panele

Sesja A (godz. 12:45-14:00)

A1. Jeden sektor – wiele światów: miejsce organizacji obywatelskich w kształtowaniu dobra wspólnego.

A2. Jak wyjść z niszy, czyli jak ciekawie opowiadać światu o NGO?

A3. Jak badać trzeci sektor?

A4. Ekonomizacja non-profit: oksymoron czy droga do stabilności sektora?

Sesja B (godz. 14:45-16:00)

B1. CSR w fundacjach korporacyjnych jako czynnik rozwoju III sektora.

B2. Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin).

B3. Kierunek zmian w systemie realizacji zadań publicznych.

B4. Różnorodne oblicza wolontariatu.

Sesja C (godz. 16:15-17:30)

C1. Nowa perspektywa finansowa w funduszach europejskich.

C2. Jeśli nie grant, to co: fundraising jako szczepionka ma grantozę?

C3. Szanse i wyzwania dla lokalnych mediów obywatelskich.

C4. Polityka państwa skierowana do środowisk młodzieżowych.

Debata plenarna: Troska o dobro wspólne w podzielonym społeczeństwie

Gość specjalny: Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Prowadzący: Anna Grabowska (Polskie Radio)

Paneliści:

1. Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Doradca Prezydenta RP)

2. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra-Niemen, Rada NIW-CRSO)

3. Kuba Wygnański (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)

4. Paweł Kurtyka (Fundacja im. J. Kurtyki)

5. Ks. Zenon Myszk (Dzieło Kolpinga Diecezji Pelplińskiej)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Sesja A (godz. 12:45-14:00)

Panel A1: Jeden sektor – wiele światów: miejsce organizacji obywatelskich w kształtowaniu dobra wspólnego

Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:

1. Prof. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2. Katarzyna Czayka-Chełmińska (Fundacja Szkoła Liderów) – do potwierdzenia

3. Przemysław Jaśkiewicz (Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych RP)

4. Bohdan Aniszczyk (Towarzystwo Pomocy Brata Alberta)

Panel A2: Jak wyjść z niszy, czyli jak ciekawie opowiadać światu o NGO?

Prowadzący: Jan Zujewicz (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Sergiusz Trzeciak (specjalista ds. wizerunku i marki osobistej)

2. Grażyna Wereszczyńska (Kancelaria Prezydenta RP)

3. Anna Piwowarczyk (Fundacja Leżę i Pracuję)

4. Hanna Waśko (Big Picture)

Panel A3: Jak badać trzeci sektor?

Prowadzący: Dr Marcin Zarzecki (Polska Fundacja Narodowa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Paneliści:

1. Prof. Ewa Leś (Narodowa Rada Rozwoju, Uniwersytet Warszawski, Rada NIW-CRSO)

2. Tomasz Sekuła (Urząd Statystyczny, Kraków)

3. Jan Herbst (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)

4. Marta Gumkowska (Stowarzyszenie Klon/ Jawor)

5. Prof. Leszek Korporowicz (Uniwersytet Jagielloński)

6. Dr Małgorzata Świerczyńska-Żak (Uniwersytet Łódzki)

Panel A4: Ekonomizacja non-profit: oksymoron czy droga do stabilności sektora?

Prowadzący: Piotr Stec (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:

1. Tomasz Smorgowicz (Fundacja Helisa)

2. Irena Gadaj (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)

3. Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)

4. Marek Borowski (Federacja Banków Żywności)

5. Mariusz Mituś (PSONI Jarosław)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Sesja B (godz. 14:45-16:00)

Panel B1: CSR w fundacjach korporacyjnych jako czynnik rozwoju III sektora

Prowadzący: Weronika Najda (zastępca dyrektora NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Paweł Zegarłowicz (Citi Handlowy)

2. Magdalena Nestorowicz (Fundacja Santander)

3. Lidia Marcinkowska-Bartkowiak (KGHM Polska Miedź S.A.)

4. Katarzyna Różycka (Fundacja Orlen Dar Serca)

Panel B2: Plany rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego w Polsce (RDO, WRDO, RDzMP, samorządowe rady seniorów, młodzieży i rodzin)

Prowadzący: Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)

Paneliści:

1. Piotr Wasilewski (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)

2. Wojciech Jachimowicz (Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada NIW-CRSO)

3. Mirosława Widurek (Rada Działalności Pożytku Publicznego)

4. Prof. Wojciech Misztal (Uniwersytet Warszawski)

Panel B3: Kierunek zmian w systemie realizacji zadań publicznych

Prowadzący: Justyna Ochędzan (Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych)

Paneliści:

1. Michał Guć (wiceprezydent Gdyni)

2. Andrzej Rybus-Tołłoczko (Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego)

3. Jerzy Boczoń (Fundacja RC)

4. Łukasz Waszak (Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS)

5. Anna Tworz (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Panel B4: Różnorodne oblicza wolontariatu

Prowadzący: Dariusz Pietrowski (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. S. Jolanta Glapka (Fundacja Pasja Życia s. Józefy Menendez)

2. Damian Witkowski (Koordynator Programu Wolontariatu w PZPN)

3. Ilona Gosiewska (Stowarzyszenie Odra Niemen, Rada NIW-CRSO)

4. Marta Walkowska-Lipko (Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

 

Sesja C (godz. 16:15-17:30)

Panel C1: Nowa perspektywa finansowa w funduszach europejskich

Prowadzący: Krzysztof Motyk (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

Paneliści:

1. Maciej Kunysz (Stowarzyszenie Ekoskop)

2. Kamil Bobek (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

3. Piotr Krasuski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)

Panel C2: Jeśli nie grant, to co: fundraising jako szczepionka ma grantozę?

Prowadzący: Stefan Kołucki (NIW-CRSO)

Paneliści:

1. Robert Kawałko (Polski Instytut Filantropii)

2. Przemysław Kulik (Fundacja „Znajdź Pomoc”)

3. Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii)

4. Patryk Urban (Założyciel Siepomaga.pl)

5. Anna Trześniewska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Panel C3: Szanse i wyzwania rozwoju mediów obywatelskich

Prowadzący: Filip Gołębiewski (Instytut Dyskursu i Dialogu)

Paneliści:

1. Ewelina Florczak (Obywatelski Głos Seniora- Stowarzyszenie Manko)

2. Tomasz Kowalski (redaktor naczelny Sądeczanin.info)

3. Magda Dobranowska-Wittels (redaktor naczelna NGO.pl)

4. Arkadiusz Jachimowicz (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.)

5. Piotr Wyszomirski (Fundacja Pomysłodalnia)

Panel C4: Polityka państwa skierowana do środowisk młodzieżowych

Prowadzący: Piotr Mazurek (Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem)

Paneliści:

1. Anna Nowosad (Związek Harcerstwa Polskiego)

2. Barbara Kapturkiewicz (Stowarzyszenie Harcerskie)

3. Wiesław Turzański (Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej)

4. Karol Szymura (PDzMP, Zespół Doradczy przy Młodzieżowym Sejmiku woj. Ślaskiego)

5. Zbigniew Kowalczyk (ZHP poza granicami Kraju)

6. Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus)

 

Relacja

Relacje wideo

Galeria zdjęć

Program Konferencji

Panele - skrót

Panele - szczegóły

Do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:
 

Najnowsze felietony
Mirki Widurek

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

 

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz

Krosno 11 grudnia 2020r.

Zaczynamy przygotowania do Świąt

Opiekane, kartoflanka i... ptasie mleczko

Beskid Niskie to miejsce przyjazne dla społeczników

Podkarpacki Bank Żywności nasz wieloletni partner

Nasz rzeszowski przyjaciel "Zupełne Dobro"

Ruskie z kapustą i z serem
w Krośnie

POPZ 2019 - Efekty

.

Pracowity tydzień

Ruskie w Krośnie

Nie tylko w Jadłodzielni

Kluski śląskie Beskidzkiej Pajdy w Jadłodzielni wKrośnie!
30.10.2020

Zupa drwali w Jadłodzielni w Krośnie! 23.10.2020

Żurek i bigos w Jadłodzielni w Krośnie 16.10.2020

Gotowanie i podróżowanie

Piramida szczęścia czyli niedzielny poranek u naszych podopiecznych

Gotujemy dla potrzebujących - Krosno, Myscowa

Nowa-stara akcja

Beskidzka Pajda

Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z Biedronki, KFC, TESCO i Kaufland w dobie Covid-19

Dodatkowa dostawa żywności POPŻ w sierpniu 2020r.

Rezygnacje
Mirki Widurek

Spotkanie w Klubie Seniora w Dukli

Z wizytą w Katowicach na Placu Przyjaciół Miszkolca
16 lipca 2020r.


Znów "Na Placu"!

Pierwszy dzień lata

Wizyta w Klubach Seniorów

PO PŻ - szkolenia w Gminie Krempna 13 lipca 2020

Pomoc  Żywnościowa POPŻ - dostawa 19 czerwca 2020

V Konkurs O Laur Złotej Patelni - Wietrzno 2020

Będą medale dla Wolontariuszy Seniorów i Seniorek z KGW!

IX Plenarne Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wywiad Mirki Widurek dla Głosu Seniora

Wywiad Mirki Widurek dla Podlaskiego Seniora

Wyremontujmy seniorom mieszkanie

Nasi wolontariusze c.d.
Monika i Grażyna

Miej serce dla sąsiada

Bo wirus, to test - teledysk szefa Głosu Seniora
Łukasza Salwarowskiego

 #hot16challenge2

Bez osób starszych nie ma przyszłości - podpisaliśmy Apel Wspólnoty Sant'Egidio

Do Jadłodzielni w Rzeszowie

Wizyta w Krakowie

Sprzeciw wobec wypowiedzi Ministra Rolnictwa

20-04-2020 Jadłodzielnia Rzeszów

Sylwetki - nowy dział - nasi wolonatriusze

Piszą o nas - nawet w Brukseli!

Ze świąteczną wizytą u Siostry Małgorzaty

Nasze działania "pandemiczne"

Świąteczne wypieki dla dziewczyn i chłopaków w Biedronek

Pomoc żywnościowa w czasie pandemii

Odpowiedź MRPiPS na nasze pismo

Apel do pracodawców

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Prezydenta RP

Otrzymaliśmy
Życzenia Wielkanocne
od Caritas Polska

Apel o rozpoczęcie prac nad zmianami w systemie opieki społecznej w Polsce

List do MRPiPS w sprawie sytuacji osób bezdomnych przebywających w placówkach całodobowych

Trudny czas Pandemii  - co robimy, komu jak pomagamy

 

Procedury Stowarzyszenia Dla Równości w akcji rozdzielania żywności z sieci handlowych

Rola wolontariatu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Suszonki dla naszych przyjaciół z ulic i pustostanów

POPŻ FEAD 2019 dostawa luty 2020

Głos Seniora dla bezdomnych seniorów

Wizyta studyjna w Inowrocławiu

Po raz ósmy na Plantach

Powołanie Miry Widurek do Rady Starszych KIGS

Warsztaty dietetyczne 22.02.2020
Myscowa, Krempna

W Radio Rzeszów o Zupełnym Dobru 27 stycznia 2020r.

Zupa Drwali na Plantach w Krakowie 26 stycznia 2020r.

Pierogi i pomidorowa z Beskidu Niskiego dla osób bezdomnych - Rzeszów 22 stycznia 2020

Kobiety pustostanów Kraków 21 stycznia 2020r.

V posiedzenie Zespołu ds. Osób Starszych RDPP 29 stycznia 2020

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady VI kadencji w dnu 14 stycznia 2020r.

Znamy szczegóły pierwszej dostawy żywności POPŻ. Odbędzie się 14 lutego 2020r.

Spotkanie podsumowujące Akcję „Biedronka” w Beskidzie Niskim prowadzoną w roku 2019 dla mieszkańców Beskidu Niskiego

Zaproszono nas: IV Forum Samorządów i IV Samorządowy Bal Charytatywny

Podziękowania za udział w Projekcie Liderzy Kooperacji

IV Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

Zupa na Plantach - Kraków - 29 grudnia 2019

Zupa na Placu - Rzeszów 18.12.2019

Świąteczne Życzenia 2019

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia 2019 - Rozalin

Akcja Społeczna Korpusu Solidarności - Świąteczna Zbiórka Żywności

29 listopada 2019r. Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości Mira Widurek wzięła udział jako zaproszony do panelu gość w Konferencji pn. "Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”

28 listopada 2019 w Kobylanach odbyło się spotkania rozwijające dla wolontariuszy-strażaków ochotników OSP Kobylany.

Spotkanie promujące Korpus Solidarności 23 listopada 2019r. Kąty

Kolejna wyprawa do Zupy na Plantach 1.12.2019

Spotkanie członków Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami Gminnych Rad Pożytku w Beskidzie Niskim

KG Policji pozytywnie odpowiada na nasz wniosek w sprawie współpracy w zakresie szkolenia

Zaproszenie na obchody Święta Niepodległości od Prezydenta RP

Opiniowanie Strategii Rozwoju Województwa

- Podkarpackie 2030

Łęki Dukielskie - Bezpieczny Senior 27 listopada 2019

Konkurs Kulinarny rozstrzygnięty!

Z wizytą w Zupie na Placu w Rzeszowie

Warzyce 12 listopada 2019 - Bezpieczny senior w Gminie Jasło

Jesteśmy partnerem lokalnym Korpusu Solidarności

I Forum Wolontariatu

III posiedzenie Zespołu ds. partycypacji społecznej osób starszych RDPP

Zupa na Plantach - dzień czwarty

Dwa dni, dwa światy, wiele wrażeń...

Certyfikaty dobroczynności Beskidu Niskiego - Kąty 2019

W obronie godności.
Pan Mikołaj w końcu ma opiekę

Sukces! Bezdomność nie jest już zagrożeniem!

Piszą o nas: 9 października 2019r. Mirosława Widurek prowadziła warsztaty na Szkoleniu Dyrektorów Generalnych Ministerstw i Urzędów Wojewódzkich

Dzień Seniora u Pierwszej Damy RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Szkolenie strażaków o transplantacjach

Trzeci wyjazd na planty

Relacja z Gdańska - X Posiedzenie Pomorskiej Rady Senioralnej

Piszą o nas! Pomoc osobom bezdomnym w okowach regulacji

Bezdomność seniorów - II posiedzenie Zespołu  ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych RDPP

PO PŻ FEAD 2019

WAŻNY komunikat

Zupa na plantach
Kraków 18 sierpnia 2019

Zupa na Placu Rzeszów 5 sierpnia 2019r.

Rodzinny Piknik
"U Widurków"

Wojewódzkie Rady Seniorów

Gotowaliśmy Zupę na Plantach

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Bezdomność Seniorów

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2018 roku - prezentacja MS

Mirosława Widurek ponownie członkiem RDPP. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl powołał RDPP WP - IV kadencji (2019-2022). 17 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady

9-11 czerwca 2019r. - Sandomierz spotkanie makroregionalne dla Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych i członków zespołów Programu "Liderzy Kooperacji"

Odbyło się III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego - Iwonicz Zdrój 2019 - RELACJE FOTO i WIDEO

Szkolenie wolontariuszy i pracowników OPS Beskidu Niskiego w zakresie metod pracy środowiskowej Dukla 25.05.2019

Ruszył proces legislacyjny związany z utworzeniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

O III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
w Polskim Radio Rzeszów

I Posiedzenie Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Osób Starszych Rady Działalności Pożytku Publicznego
14.05. 2019r.

Patronat Honorowy Programu GMINA PRZYJAZNA SENIOROM –OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA. Partnerstwo kampanii „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji!”

Wieczór poetycki Marii Brzozy - poetki z Beskidu Niskiego

Gmina Krempna w II Edycji Liderów Kooperacji!!!

Podpisano porozumienie dot. powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji w ramach projektu „Liderzy kooperacji”

"Lider dostępności"

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Dla Równości" na trybunie honorowej podczas centralnych obchodów Święta 3 Maja w Warszawie na Placu Zamkowym.

Trwają prace nad przygotowaniem III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

Relacja z posiedzenia Zespołu do spraw mateczników patriotyzmu i kultury ludowej Krajowej Rady działalności Pożytku Publicznego

POPŻ - FEAD 2018
dostawa kwiecień 2019

Drugi Kamień Milowy Programu Liderzy Kooperacji

Bezpieczny senior w Jaśliskach 8 kwietnia 2019

Nowy dział na naszej stronie: Dla Równości - Dla Seniorów

Podsumowanie Akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności

Warsztaty kulinarne:
Lublica 24.04.2019;
Sowina 25.04.2019

Dostawa żywności
kwiecień 2019

 

I Kongres Organizacji Pozarządowych Rzeszów

Bezpieczny Senior - Wietrzno 14 marca 2019

Szkolenie Liderów Akcji „Zagospodarowywanie nadwyżek żywności z marketów”

Podsumowanie kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego - Mirosława Widurek

Do naszej akcji zagospodarowywania nadwyżek żywności z hiper i super marketów przyłączyły się Gminy Jaśliska i Zarszyn.

Warsztaty dietetyczne Pielgrzymka 16.03.2019,  Krempna 16.03.2019, Warsztaty kulinarne
Lublica 27.03.2019

Mira Widurek w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego - zakres działalności i kompetencji

Zdjęcie roku 2018

Zdjęcie roku 2017


Informacja o dostawie żywności FEAD w lutym 2019

Udział delegacji Beskidu Niskiego w Eksperckim Seminarium Obywatele dla Niepodległej

 

Zaproszenie na Otwarte Spotkanie Krajową Radą Działalności Pożytku Publicznego

Ustawa o KGW - konsultacje Rzeszów 30.01.2019

Bezpieczny senior
Cergowa 2019

Dostawa żywności - luty 2019

Warsztaty kulinarne Pielgrzymka 18.02.2019, Sowina 21.02.2019

Konsultacje Ustawy o KGW

Świąteczne wizyty w marketach

Świąteczne spotkanie w Podkarpackim Banku Żywności, przy mikrofonie Polskiego Radia Rzeszów

Warsztaty kulinarne POPŻ w styczniu 2019 Myscowa i Lublica

Świąteczna Zbiórka Żywności "Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół" - relacja, zestawienia

Szkolenie "Bezpieczny Senior" w Nowej Wsi 26 listopada 2018r.

Pierwsza dostawa żywności FEAD za nami

Mira Widurek
nominowana do Nagrody Prezydenta RP

Dla Dobra Wspólnego

Mirosława Widurek na I posiedzeniu Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie

Gala Narodowego Instytutu Wolności

Warsztaty kulinarne POPŻ w grudniu 2018 - Lublica

Warsztaty kulinarne POPŻ w listopadzie 2018 Krempna i Pielgrzymka

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 27 września 2021