„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Procedury Trudny czas pandemii Nasze działania Dla dobra wspólnego Aktualności i archiwum Publicystyka Media o nas i u nas O nas

Zaproszono nas na Forum Ekonomiczne w Krynicy

 

Strona główna W górę Dzień Seniora u Pierwszej Damy Zaproszono nas na Forum Ekonomiczne w Krynicy Metody pracy środowiskowej - szkolenie Zaproszenie Gala NIW Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018 Powstaje Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem Konsultacje z KGW Obywatele dla Niepodległej Gala "lider dostępności" Dwa dni, dwa spotkania, wiele emocji...
 

 

Strona główna
W górę

 

Zaproszono nas na XIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

        Forum Ekonomiczne w Krynicy to coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywające się w Krynicy-Zdroju od 1992 roku w pierwszej połowie września. Forum Ekonomiczne w Krynicy ewoluowało z małej konferencji, na którą w 1992 roku przyjechało około 100 uczestników – głównie z Polski. Dzisiaj jest uznawane za największe i najbardziej znane spotkania przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo–Wschodniej. Według organizatorów, misją Forum Ekonomicznego jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. W Krynicy od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media i omawiane przez środowiska eksperckie.

Wśród gości Forum są prezydenci, premierzy, ministrowie, unijni komisarze, parlamentarzyści, prezesi największych przedsiębiorstw, eksperci, przedstawiciele samorządów, świata kultury oraz dziennikarze. W XXVI edycji Forum Ekonomicznego w 2016 roku uczestniczyło ponad 3000 gości z 60 krajów – liderów życia politycznego, gospodarczego i społecznego z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych.

Na Forum obecni są przedstawiciele mediów z całego świata, relacje z debat można znaleźć w międzynarodowych agencjach prasowych, takich jak: Bloomberg, AFP, Euronews, Reuters czy TASS oraz na łamach najpoczytniejszych dzienników w tym m.in. The Wall Street Journal, Die Welt, Kommiersant czy Financial Times.

Podczas Forum odbywa się ponad 150 debat podzielonych na bloki tematyczne obejmujące najważniejsze dziedziny gospodarki, m.in.:

 • Biznes i Zarządzanie

 • Makroekonomia

 • Nowa Gospodarka

 • Innowacje

 • Energetyka

 • Państwo i Reformy

 • Ochrona Zdrowia

[Źródło: Wikipedia]

Wśród debat odbędą się dwie szczególnie ważne dla Stowarzyszenia "Dla Równości". Zaproszenia do uczestnictwa w nich otrzymała Mirosława Widurek - Prezes Stowarzyszenia, Przewodnicząca Zespołu ds. Partycypacji Społecznej Seniorów w Krajowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego:

 • XI Forum III Wieku - Konferencja towarzysząca XIX Forum Ekonomicznemu, które odbędzie się od 4 do 7 września br. w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju. Uroczyste otwarcie Forum III Wieku będzie miało miejsce 4 września br. o godz. 16.00 w Auli Biblioteki PWSZ w Nowym Sączu, Al. Wolności 40.

 • Pierwsze seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“, w ramach polsko-niemieckiego cyklu seminariów dotyczących wzmacniania współpracy organizacji senioralnych i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech, Nowy Sącz/Krynica Zdrój, 3 – 5 września 2019 r.

do góry strony

Poniżej zaproszenia jakie otrzymała Mirosława Widurek:

Zaproszenie na Seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem                                         Zaproszenie na XI Forum III Wieku
form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“,

do góry strony

Poniżej program XI Forum III Wieku. Od 10 lat FORUM III WIEKU – w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, największego i najważniejszego spotkania w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym uczestniczą liderzy ze świata polityki i biznesu - stało się ważnym i wyjątkowym wydarzeniem także dla środowisk seniorskich. Corocznie, na początku września w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu, FORUM III WIEKU jest miejscem debat, dyskusji, warsztatów oraz platformą wymiany krajowych i międzynarodowych doświadczeń, z udziałem ponad 250 uczestników i gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządów, nauki, organizacji pozarządowych, biznesu, mediów oraz reprezentacji podmiotów zagranicznych. Jest to niepowtarzalna okazja do wspólnego wypracowania propozycji rozwiązań dla godnego, zdrowego i satysfakcjonującego życia, obecnych i przyszłych pokoleń seniorów:

kliknij by powiększyć wybrane zdjęcie

do góry strony

Poniżej wykaz uczestników seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“.

Balon, Krzysztof
Geschaftsfuhrer Eurosozial e.V., Stellv. Vorsitzender der Gruppe III Vielfalt Europa des Europaischen Wirtschafts-und Sozialausschusses (EWSA) / dyrektor wykonawczy Eurosozial, zastępca przewodniczącego Grupy III Różnorodność Europy Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Czuba, Izabela
Projektkoordinatorin Eurosozial e.V. / koordynator projektów Eurosozial
Dr. Heinisch, Renate

Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO), Mitglied des Europaischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) / członek zarządu Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Seniorów (BAGSO), członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Katt, Annelie
Mitglied des Vorstandes der Grunen Alten, Mitglied der Fachkommission „Aktuelle Fragen der Seniorenpolitik" / członek Zarządu Zielonych Seniorów, członek komisji eksperckiej „Aktualne zagadnienia polityki senioralnej"

Prof. Dr. Dr. Schone, Roland
Wissenschaftlicher Leiter des Seniorenkollegs an der Technischen Universitat Chemnitz / dyrektor naukowy Kolegium Senioralnego, Uniwersytet Techniczny Chemnitz

Voelcker, Ina
Projektreferentin Geschaftsstelle Internationale Altenpolitik, BAGSO e. V. / referent projektu, Biuro Współpracy Międzynarodowej Seniorów BAGSO

Weiss, Helmut

Stellvertretender Vorsitzender Deutsches Netzwerk der Interessenvertretungen von Seniorenstudierenden an deutschen Universitaten und Hochschulen (DENISS) / zastępca przewodniczącego Niemiecka sieć reprezentacji interesów starszych studentów na niemieckich uniwersytetach i uczelniach (DENISS)

Borczyk, Wiesława
Vorstandsvorsitzende, Foderation der Universitaten des III. Lebensalters/ Prezes Zarządu, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Marszałek, Janusz
Vorstandsvorsitzender, Polnische Seniorenunion / Prezes Zarządu, Polska Unia Seniorów

Męcik, Krystyna
Vorsitzende, Universitat des III Lebensalters in Łazy / Prezes, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach

Dr. Ostrowska, Elżbieta
Vorsitzende, Polnischer Verband der Pensionare, Rentnern und Invaliden PZERiI / Przewodnicząca, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów PZERi I

Prof. Dr. habil. Golinowska, Stanisława
Leiterin der Abteilung fur Gesundheitsokonomie und soziale Sicherheit, Institut fur offentliche Gesundheit UJ CM / Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

Rudnicka, Marzena
Vorstandsvorsitzende, Stiftung Landesinstitut der Seniorenwirtschaft / Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Szafraniec, Barbara
Vorsitzende, Gesamtpolnische Allianz der Seniorenraten/ Przewodnicząca, Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów

Widurek, Mira
Vorsitzende, Verein fur soziale Gleichheit Przewodnicząca, Stowarzyszenie Dla Równości.\

do góry strony

kliknij by powiększyć wybrane zdjęcie

do góry strony

Poniżej program seminarium „Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukację oraz uczenie się przez całe życie“, które otwiera Polsko-niemiecki cykl seminariów dotyczących wzmacniania współpracy organizacji senioralnych i polityki senioralnej w Polsce i w Niemczech Seminarium „Zdrowe starzenie się". Spotkanie jest częścią cyklu seminariów mających na celu kontynuację dialogu między polskimi i niemieckimi organizacjami senioralnymi. Cykl obejmuje 3 spotkania o następujących tematach:

 • Zdrowe starzenie się z uwzględnieniem form aktywności przez sport, edukacje oraz uczenie się przez całe życie; wrzesień 2019, Nowy Sącz /Krynica Zdrój

 • Opieka pielęgnacyjna i hospicjum - rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w świadczeniu usług dla seniorów; marzec 2020, Berlin

 • Samostanowienie, partycypacja społeczna i prawa obywatelskie seniorów; październik 2020, Warszawa.

Dialog rozpoczął się podczas bilateralnego spotkania w ramach 12 Ogólnoniemieckich Dni Seniora 2018 w Dortmundzie.

Celem współpracy pomiędzy Federalnym Stowarzyszeniem Organizacji Seniorów (BAGSO) a Eurosozial, Parytetowym Stowarzyszeniem Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej, jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk z udziałem przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji senioralnych zmierzająca do pogłębienia oraz rozwoju nowych idei. Organizatorem jest Eurosozial e.V., Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Niemieckiej i Europejskiej we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Seniorów, Federalne Stowarzyszenie Organizacji Seniorów (BAGSO) oraz polskich organizacji seniorów. Seminarium jest wydarzeniem towarzyszącym Forum III Wieku oraz Forum Ekonomicznemu.
Seminarium odbędzie się w języku polskim i niemieckim z tłumaczeniem konsekutywnym. :

kliknij by powiększyć wybrane zdjęcie

do góry strony

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2021

 

 

 

Nasze ostatnie

działania:

 

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2022