„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Walne Zgromadzenie 2016
Statut Historia KRS, REGON NIP Kontakt, dojazd Walne Zgromadzenie 2016

 

Strona główna
W górę

OGŁOSZENIE

Na podstawie §35 Statutu Zarząd Stowarzyszenia "Dla Równości"

zwołuje

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia "Dla Równości"

w dn. 4.07.2016r. o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia - Draganowa 150

 

Porządek:

1) Powitanie,

2) Załatwienie spraw bieżących Stowarzyszenia (uzupełnienie dokumentacji, sprawozdań i spraw zaległych),

3) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia od 2006r. (Sekretarz Mirosława Widurek),

4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej),

5) Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

7) Wybór władz Stowarzyszenia,

8) Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 

 

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 26 Statutu w przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

 

Proszę zabrać ze sobą legitymacje członkowskie.

 

Za Zarząd

Sekretarz:

Mirosława Widurek

dn. 16 czerwca 2016r.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 22 września 2018