„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
   Otwórz się ku ubogim i chorym.
   Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

O nas Nasze działania Aktualności Dla dobra wspólnego Trudny czas pandemii Pomoc dla uchodźców z Ukrainy Publicystyka Archiwum Procedury

2015 Kąty

 

Strona główna W górę 2015 Kąty 2018 Bóbrka 2019 Kąty
 

 

Strona główna
W górę

5 lat pomocy żywnościowej

mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego

 

 

W dniu 14 listopada 2015 roku o godzinie 12.00 w Sali Domu Ludowego w Kątach odbyło się spotkanie podsumowujące 5 lat pomocy żywnościowej mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego.

W spotkaniu wzięli udział wolontariusze Stowarzyszenia „Dla Równości”, radni, sołtysi wsi Beskidu Niskiego, gospodynie z kół gospodyń wiejskich.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Dyrektor Biura Poselskiego Posła Bogdana Rzońcy, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka, Dyrektor Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie Dorota Jęczmienionka, Zastępca Burmistrza Miasta Dukla Elżbieta Wróbel, Wójt Gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, zastępca Wójta Gminy Nowy Żmigród Radosław Kujawski, Wójt Gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa twórczości oraz kiermasz wyrobów Kół Gospodyń Wiejskich ze wsi Beskidu Niskiego. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Sekretarza Stowarzyszenia „Dla Równości” Mirosławy Widurek.

Następnie nastąpiło wręczenie Certyfikatów i Aniołów  Dobroczynności. Poczęstunek przygotowały gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kątach. Imprezę prowadził Dyrektor GOK w Nowym Żmigrodzie Jerzy Dębiec. Podczas spotkania odbył się również koncert wokalistki Katarzyny Makoś laureatki wielu konkursów i przeglądów piosenki.

Wspaniale zaprezentowali się gospodarze spotkania Tadeusz Źrebiec sołtys wsi Kąty i Krystyna Źrebiec Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Kątach, którzy dopięli organizację spotkania do najdrobniejszego szczegółu.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie 5 lat działań, które w formie ulotki otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

Galerie fotografii

W służbie szlachetnej idei…

W listopadzie 2011 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej utworzono „Koalicję sołtysów” kilku wsi Beskidu Niskiego. Dzięki współpracy z nimi, w dniach 23, 25, 29 i 30 listopada 2011r., udzielono pomocy żywnościowej rodzinom z gmin Dukla i Chorkówka. Na jedną osobę wypadło: 2 szt. herbatników, 2 szt. kaszy jęczmiennej z gulaszem, 2 szt. kaszy jęczmiennej z warzywami, 2 kg mąki pszennej, 2 szt. makaronu świderki, 2 szt. makaronu muszelki, 2 szt. makaronu z gulaszem, 1 kostka masła, 1l mleka, 2 szt. płatków kukurydzianych, 1 kg ryżu, 2 szt. serków topionych, 2 puszki zupy pomidorowej z ryżem. Łącznie ok. 14kg żywności na osobę. Akcją objęto następujące wsie: z Gminy Dukla (1811 osób): Tylawa  123 osoby, Zyndranowa 81 osób, Barwinek 163 osoby, Mszana 78 osób, Cergowa 180 osób, Równe 260 osób, Zawadka Rymanowska 180 osób, Głojsce 152 osoby, Łęki Dukielskie 273 osoby, Iwla 120 osób, Chyrowa 80 osób, Olchowiec 121 osób. Z Gminy Chorkówka (889 osób): Draganowa 353 osoby, Sulistrowa 218 osób, Kobylany 117 osób, okolice Sulistrowej 201 osób. Łącznie pomocą objęto 2700 osób, którym przekazano 36 810kg żywności.

Takie były początki Akcji Pomocy Charytatywnej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dla Równości” we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie. Zachęcone powodzeniem akcji, zgłosiły się do współpracy również inne wsie. Powodzenie akcji było możliwe dzięki zaangażowaniu sołtysów mających doskonałe rozeznanie w środowisku. Utworzona z Sołtysami 27 wsi Dukielszczyzny i Gminy Chorkówka koalicja, powiększona o Koła Gospodyń Wiejskich z Gmin: Nowy Żmigród, Krempna, Osiek Jasielski i Tarnowiec do dzisiaj niesie pomoc żywnościową mieszkańcom wsi Beskidu Niskiego i Pogórza.

Pomocą objęto osoby, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia z powodów określonych w artykule 7 ustawy o pomocy społecznej tj.: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, podeszłego wieku, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W pierwszym roku działalności łącznie wydano ponad 100 ton żywności dla 7556 osób na kwotę 166 732zł zł.

Następne lata to coraz większy zasięg Akcji. Np. w dniach 31.01.2013 – 31.03.2013 Stowarzyszenie "Dla równości" w Draganowej we współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie w ramach akcji pomocy żywnościowej dla wsi Beskidu Niskiego w ramach projektu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” PEAD 2012 utworzono koalicję z Sołtysami, Prezesami OSP, Przewodniczącymi KGW i Radnymi Gmin 46 wsi Beskidu Niskiego. W Akcji wzięło udział 13133 osoby, co stanowi 47,2% ogółu populacji zamieszkałej na terenie objętym działaniami. Akcją objęto 5 gmin (Chorkówka, Dukla, Dębowiec, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród) i dwa powiaty (Jasielski i Krośnieński).

Ideą Akcji było objęcie nią ludzi znajdujących się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej. Najczęściej ludzie korzystający z instytucjonalnej opieki społecznej mają wyrobione mechanizmy informowania służb o swoich potrzebach, natomiast (szczególnie w naszych stronach – Beskid Niski i Pogórze) pozostaje wielka grupa ludzi, którzy nie umieją lub nie chcą wyartykułować swoich problemów i potrzeb. Wobec tego Stowarzyszenie „Dla Równości” zaproponowało w Urzędzie Marszałkowskim oraz w Banku Żywności utworzenie koalicji na rzecz tych ludzi. Koalicję ludzi znających mieszkańców i ich aktualną sytuację życiową. Koalicję utworzyło kilkadziesiąt osób: sołtysi wsi, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia działające na tym terenie. To oni odpowiadają za to, kto otrzymuje pomoc i w jakim zakresie, tworzą listy i swoim podpisem pod każdym nazwiskiem gwarantują rzetelność informacji. Dokumentacja podlega kontroli Banku Żywności i jak dotychczas nie wniósł on żadnych zastrzeżeń ani uwag krytycznych dotyczących Akcji.

Od roku 2014 Stowarzyszenie „Dla Równości” prowadzi również dostawy owoców i warzyw. Dostawami owoców i warzyw objęto 2 powiaty, 7 gmin i kilkadziesiąt wsi oraz osiedla miast: Krosna i Jasła. Opieką objęto ok. 36 000 osób. Rozdano 1 375 620 kg owoców i warzyw wyprodukowanych przez polskich rolników. Partnerem Stowarzyszenia "Dla Równości" w Draganowej i zarazem organizatorem akcji jest Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie. Dystrybucją zajmują się sołtysi wsi lub członkowie lokalnych organizacji: kół gospodyń wiejskich, OSP, klubów sportowych. Pomoc ta objęła gminy: Nowy Żmigród (wsie: Łysa Góra, Siedliska, Grabanina, Stary Żmigród, Makowiska, Nienaszów, Jaworze, Sadki, Skalnik, Sośniny, Łężyny, Gorzyce, Toki, Kąty, Mytarka, Brzezowa, Desznica i Nowy Żmigród),  Osiek Jasielski (wsie: Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Zawadka Osiecka, Świerchowa, Mrukowa, Czekaj, Samoklęski, Wola Załęska, Załęże, Folusz); Tarnowiec (wsie: Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace, Łajsce, Glinik Nowy, Glinik Polski), Dukla (wsie: Równe, Jasionka, Cergowa, Lipowica, Zawadka Rymanowska, Tylawa, Mszana, Nowa Wieś, Iwla, Teodorówka, Nadole, Dukla, Olchowiec, Barwinek, Zyndranowa, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Głojsce), Chorkówka (wsie: Przylaski, Poraj, Sulistrowa, Draganowa, Kopytowa, Żeglce).

Dębowiec (wsie: Cieklin, Dobrynia, Wola Cieklińska); Krempna (wsie: Kotań, Myscowa, Świątkowa Mała, Krempna, Wyszowatka, Świątkowa Wielka, Polany, Wrzosowa Polana, Grab, Ożenna), Jedlicze (wsie: Moderówka, Jaszczew, Męcinka), Krosno - Osiedle Południe, Jasło - Osiedle Żółków i Osiedle Niegłowice.

Inicjatorem wszystkich poczynań Stowarzyszenia „Dla Równości” jest Sekretarz Stowarzyszenia - Mirosława Widurek. Koordynatorami Koalicji w poszczególnych gminach są” Teresa Laskowska i Tadeusz Źrebiec w Gminie Nowy Żmigród, Tomasz Węgrzyn i Mariusz Folcik w Gminie Dukla, Stanisław Chodak, Paweł Zaleski i Gabriel Czaja w Gminie Chorkówka, Grażyna Rak w Gminie Pielgrzymka; Małgorzata Mroczka i Mariusz Bryjak w Gminie Krempna, Lucjan Paja w Gminie Tarnowiec. W 2015 roku rozpoczął się kolejny Program pomocy: FEAD 2015. Obejmuje on w całości Gminy: Nowy Żmigród (19 wsi) i Krempna (10 wsi), część Gminy Osiek jasielski (2 wsie) i część Gminy Chorkówka (3 wsie), łącznie ok. 2300 osób. Dotychczas zrealizowano 3 dostawy na łączną ilość 95 ton żywności.

 Galerie zdjęć

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

Galeria 6

Galeria 7

Galeria 8

Galeria 9

Galeria 10

Galeria 11

Galeria 12

Galeria 13

Galeria 14

Galeria 1

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 2

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 3

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 4

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 5

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 6

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 7

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 8

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 9

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 10

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 11

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 12

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 13

do góry strony

do spisu galerii

Galeria 14

do góry strony

do spisu galerii

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Archiwum 2015-2023

Nasze działania

 Karty Dobra

Karty Na Codzienne Zakupy

 

Bajki Babci Mirki

Pomoc dla Ukrainy

 

Nasze ostatnie

działania:

Rozdysponowaliśmy
Karty Dobra dla Seniorów

w edycji 2203/24

 

 

POPŻ - działania niefinasowane

POPŻ - działania niefinasowane

 

Od soboty do poniedziałku

 

W siedzibie Głosu Seniora

Jak to robić? Jak pomagać i wspierać nie stygmatyzując?

 

W Kancelarii Prezydenta RP wręczono Nagrody „Razem Dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornchauser-Dudy - 25 października 2022r.

Jak zostać pasibrzuchem

UWAGA!!!

Warsztaty dietetyczne 5 lipca 2022r. Krempna, Polany, Myscowa

Lwów - Odessa 29 czerwca - 2 lipca 22'

Spotkanie w Kinie Kijów

Wsparcie

Debata z organizacjami pozarządowymi o pomocy humanitarnej

Dostrzegając pracę innych

Niedzielne wizyty

Ruszyła edycja Kart Caritas Polska „Na Codzienne Zakupy”

Karty Witamy i Pomagamy

Bajki Babci Mirki oddane do składu

Wolontariat w czasie wojny - debata - Nowa Dęba 14 maja 2022r.

Z wizytą u Smerfusia

Wietrznieńska wizyta

Miła niespodzianka w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie

Poranek w Cisnej

Miły gest Burmistrza Jworowa

Miły rytuał - kolejne czwartkowe spotkanie z Ukraińskimi kobietami-uchodźcami wojennymi w Kinie Za Rogiem w Rzeszowie, 28 kwietnia 2022r.

Czas kobiet - przekazujemy żywność od Jeronimo Martins do walczącej Ukrainy przez Lwów do Buczy, Irpienia i Charkowa

Pomocy ciąg dalszy

Oto krasnal Uparte Uszko

Deszczowy czwartek

Na ratunek bananom

Świąteczny fidrygałek Mirki Widurek

W drodze Poniedziałek Wielkanocny 18 kwietnia 2022

Nadzieja - Polsko-Ukraińskie Śniadanie Wielkanocne

Jak zawsze Świąteczne paczki dla rzeszowskich ubogich

Spotkanie z kobietami - Зустріч з жінками

Kolejna wyprawa do Cieszanowa-Budomierza - 5 kwietnia 2022r. deszczowy wtorek.

Przed jutrzejszym ważnym spotkaniem

 

Z Katią i Sofijką w Kinie Za Rogiem Cafe w Rzeszowie
З Катею та Софійкою в Kino Za Rogiem Café у Жешові

Bajki dla dzieci w wersji ukraińskiej

Tak rozdzielamy żywność i środki czystości

Autostradą do Folkowiska

Liczy się współraca

Droga na granicę!

To spotkanie zostanie ze mną na zawsze

Przygotowania do wyjazdu

Prezentowo

Grupa Parasol

Gotujemy dla wolontariuszy

Transport darów do magazynu

Zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy 28.02 - 3.03 2022

Rekomendacje do nagród Dla Dobra Wspólnego

 

Znów Rzeszów - styczeń 2022r.

 

 Piąte urodziny Zupy na Placu

 Razem znaczy więcej i lepiej

  Po pierwsze nie marnujmy

 Razem Dla Seniorów

Głos Seniora w BN

UWAGA!!!
Rusza Program

Pomoc Żywnościowa
POPŻ 2021

Efekty Programu POPZ 2020

Z wizytą u przyjaciół

 

Pamiętamy o tych, co mają tak niewiele

Idą Święta stuk, stuk, stuk...

Jabłuszko, ach jabłuszko

Mikołajkowo

Święto tych co pomagają

Liczy się każdy gest dobroci

Współpraca

Minął kolejny tydzień

Spotkanie autorskie Mirki Widurek Jaśliska 22.10.2021

Zupa Na Placu Święto Ubogich Rzeszów

Warszawskie spotkania w Emausie

Na Plantach z okazji urodzin ŻyWej Pracowni

Pożegnanie Bogdana Płóciennika

Cudownych przyjaciół mam

Konkurs Kulinarny

 Karty Dobra

Fead wrzesień 2021

 

Małe kroczki

Mały wkład, małego stowarzyszenia, by życie niektórych choć w małym stopniu stało się lepsze

Sierpniowa niedziela Kraków 9 sierpnia 2021

Lipcowa wizyta w Emausie

Obrazy Zbycha ciągle w Beskidzie Niskim

Krakowskie spotkania i rozstania

Krakowski akcent
w Beskidzie Niskim

Wystawa Fotografii Roberta Werbanowa

Szkolenia POPŻ

 

   

 

 

Wielkanocnie na Spółdzielczej -na krośnieńskiej starówce

Pracowity piątek w Rzeszowie

Pod znakiem seniorów

Felieton w ngo.pl

Felieton w ngo.pl

Znów w Krośnie!

Goście z Łańcuta w Beskidzie Niskim

Dostawa żywności POPŻ
26-27 marca 2021r

Beskidzka Pajda znów Rzeszowie

Rozszerzenie naszej działalności

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Rusza PO PŻ 2020 podpisaliśmy umowę z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie

Zbiórka ciepłej odzieży dla osób bezdomnych

Beskidzka Pajda u seniorów pedagogów w Krośnie i okolicach

Poświątecznie w Jadłodzielni

Nasz Świąteczny miszmasz


UWAGA SENIORZY INFOLINIA DLA OSZUKANYCH:
42 279 73 55

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej; dlarownosci@onet.eu ; dlarownosci@wp.pl
Ostatnia modyfikacja: 20 października 2023