„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Historia
Statut Historia KRS, REGON NIP Kontakt, dojazd Walne Zgromadzenie 2016

 

Strona główna
W górę

Stowarzyszenie "Dla Równości" założyła w 2006 roku grupa osób z Rzeszowa, wrażliwych na nierówności społeczne, które pragnęły podjąć działania określone w ogólny sposób, jako przeciwdziałanie szeroko pojętej dyskryminacji wszystkich grup społecznych narażonych na nietolerancję i niesprawiedliwe traktowanie. Ponieważ byli to również miłośnicy Beskidu Niskiego stowarzyszenie założono w Draganowej.

Kadra Stowarzyszenia zmieniała się i wykruszała. Obecnie "część rzeszowska" jest bierna a aktywnie działają mieszkający w Beskidzie Niskim.
Od 2010 roku działalnością Stowarzyszenia "Dla Równości" kieruje Sekretarz Stowarzyszenia Mirosława Widurek.
Głównymi kierunkami naszej działalności były do 2011roku:
1) indywidualna pomoc w skierowana bezpośrednio do konkretnej osoby - pomoc finansowa, żywnościowa, odzieżowa, prawna, pomoc w znalezieniu pracy, ochrona przed przemocą, ochrona macierzyństwa.
2) akcje "Dary" we współpracy z Bankiem Żywności tu: więcej.
4) współpraca z ROPS w Rzeszowie w zakresie uczestnictwa w komisji przyznającej dofinansowanie do projektów w województwie Podkarpackim.
5) Bezpłatna pomoc prawna: pisanie pism sądowych, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, pisma do urzędów itp.
Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, nie otrzymujemy i nie ubiegamy się o dotacje, nie mamy konta bankowego, nie dostajemy diet, sami z prywatnych środków finansujemy działalność podstawową: czynsze, telefony, transport itp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W tym czasie podjęliśmy konkretne akcje:
1. Zapobiegliśmy odebraniu dziecka młodej, samotnej matce z Gminy Dukla, której kurator sądowy chciał umieścić noworodka w rodzinie zastępczej. Pomogliśmy jej zarówno od strony finansowej (zasiłki z opieki społecznej) jak również poprzez kupno żywności, wyposażenie w podstawowy sprzęt i meble, wynajęcie lokalu, a w końcu załatwienie mieszkania komunalnego na terenie Gminy Dukla (dzięki dobrej współpracy z Burmistrzem Dukli). Do dnia dzisiejszego dziecko jest zdrowe i mieszka z matką.
2. W miejscowości Kopytowa interweniowaliśmy w sprawie 70-letniej samotnej, chorej i niepełnosprawnej kobiety, którą rodzina odwiedzała i karmiła tylko trzy razy w tygodniu. Pojęliśmy działania we współpracy z "Niebieską Linią".
3. Przekazaliśmy sprzęt telewizyjny mieszkańcowi wsi Bóbrka.
4.
Ze wsi Świątkowa, Polany i Poraj przekazaliśmy meble oraz wyposażenie domowe osobom potrzebującym oraz GOPS w Dukli.
5. Zorganizowaliśmy zbiórkę ubrań i zabawek wśród mieszkańców Otwocka i przekazaliśmy je samotnym matkom i GOPS w Dukli.
6. Zebraliśmy żywność i odzież dla samotnej matki wychowującej dziecko z Zespołem Downa we wsi Grudna pow. Jasło.
7. Zorganizowaliśmy opał na zimę dla emerytów ze wsi Łysa Góra, rodziny z gminy Dukla i dwóch rodzin z Draganowej.
8. Wyposażyliśmy w sprzęt i meble dom samotnej mieszkanki wsi Draganowa.
9. Zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży dla niemowlęcia nieletniej matki z Iwonicza.
10. Zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży i sprzętu sportowego dla Szkolnego Koła Caritas w Iwoniczu.
11. Pomogliśmy znaleźć bezpłatny dom do rozbiórki i przeniesienia mieszkańcowi Draganowej, który w wyniku splotu spraw rodzinnych wraz ze swoją 70-letnią matką pozostanie niedługo bez dachu nad głową.
12. Zainicjowaliśmy zbiórkę żywności w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla dwóch mieszkanek wsi Draganowa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W 2011 roku Stowarzyszenie podjęło współpracę z Podkarpacki Bankiem Żywnosci w Rzeszowie.
Dzieki tej współpracy dziesiatki tysiący mieszkańców Beskidu Niskiego otrzymało pomoc żywnościową.
Wiecej na ten temat w zakładkach: FEAD 2015, PEAD 2010-2014 i Dystrybucja owoców i warzyw.

W 2015 roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, z inicjatywy Stowarzyszenia "Dla Równości" wspólnie z Koalicją Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich Beskidu Niskiego, bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Rzeszowa przekazano żywność zakupioną ze składek mieszkańców Beskidu Niskiego.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 11 sierpnia 2018