„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
         Otwórz się ku ubogim i chorym.
         Użyczaj ze swego.”

                                                                             Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia

 

Strona główna W górę

Historia
Nasz człowiek w Warszawie! Statut Historia KRS, REGON NIP Kontakt, dojazd Mirosława Widurek w RDPP Walne Zgromadzenie 2016

 

Strona główna
W górę

Stowarzyszenie "Dla Równości" założyła w 2006 roku grupa osób z Rzeszowa, wrażliwych na nierówności społeczne, które pragnęły podjąć działania określone w ogólny sposób, jako przeciwdziałanie szeroko pojętej dyskryminacji wszystkich grup społecznych narażonych na nietolerancję i niesprawiedliwe traktowanie. Ponieważ byli to również miłośnicy Beskidu Niskiego stowarzyszenie założono w Draganowej.

Kadra Stowarzyszenia zmieniała się i wykruszała. Obecnie "część rzeszowska" jest bierna a aktywnie działają mieszkający w Beskidzie Niskim.
Od 2010 roku działalnością Stowarzyszenia "Dla Równości" kierowała Sekretarz Stowarzyszenia Mirosława Widurek.
Głównymi kierunkami naszej działalności były do 2011roku:
1) indywidualna pomoc w skierowana bezpośrednio do konkretnej osoby - pomoc finansowa, żywnościowa, odzieżowa, prawna, pomoc w znalezieniu pracy, ochrona przed przemocą, ochrona macierzyństwa.
2) akcje "Dary" we współpracy z Bankiem Żywności tu: więcej.
4) współpraca z ROPS w Rzeszowie w zakresie uczestnictwa w komisji przyznającej dofinansowanie do projektów w województwie Podkarpackim.
5) Bezpłatna pomoc prawna: pisanie pism sądowych, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, pisma do urzędów itp.
Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, nie otrzymujemy i nie ubiegamy się o dotacje, nie mamy konta bankowego, nie dostajemy diet, sami z prywatnych środków finansujemy działalność podstawową: czynsze, telefony, transport itp...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W tym czasie podjęliśmy konkretne akcje:
1. Zapobiegliśmy odebraniu dziecka młodej, samotnej matce z Gminy Dukla, której kurator sądowy chciał umieścić noworodka w rodzinie zastępczej. Pomogliśmy jej zarówno od strony finansowej (zasiłki z opieki społecznej) jak również poprzez kupno żywności, wyposażenie w podstawowy sprzęt i meble, wynajęcie lokalu, a w końcu załatwienie mieszkania komunalnego na terenie Gminy Dukla (dzięki dobrej współpracy z Burmistrzem Dukli). Do dnia dzisiejszego dziecko jest zdrowe i mieszka z matką.
2. W miejscowości Kopytowa interweniowaliśmy w sprawie 70-letniej samotnej, chorej i niepełnosprawnej kobiety, którą rodzina odwiedzała i karmiła tylko trzy razy w tygodniu. Pojęliśmy działania we współpracy z "Niebieską Linią".
3. Przekazaliśmy sprzęt telewizyjny mieszkańcowi wsi Bóbrka.
4.
Ze wsi Świątkowa, Polany i Poraj przekazaliśmy meble oraz wyposażenie domowe osobom potrzebującym oraz GOPS w Dukli.
5. Zorganizowaliśmy zbiórkę ubrań i zabawek wśród mieszkańców Otwocka i przekazaliśmy je samotnym matkom i GOPS w Dukli.
6. Zebraliśmy żywność i odzież dla samotnej matki wychowującej dziecko z Zespołem Downa we wsi Grudna pow. Jasło.
7. Zorganizowaliśmy opał na zimę dla emerytów ze wsi Łysa Góra, rodziny z gminy Dukla i dwóch rodzin z Draganowej.
8. Wyposażyliśmy w sprzęt i meble dom samotnej mieszkanki wsi Draganowa.
9. Zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży dla niemowlęcia nieletniej matki z Iwonicza.
10. Zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży i sprzętu sportowego dla Szkolnego Koła Caritas w Iwoniczu.
11. Pomogliśmy znaleźć bezpłatny dom do rozbiórki i przeniesienia mieszkańcowi Draganowej, który w wyniku splotu spraw rodzinnych wraz ze swoją 70-letnią matką pozostanie niedługo bez dachu nad głową.
12. Zainicjowaliśmy zbiórkę żywności w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla dwóch mieszkanek wsi Draganowa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W 2011 roku Stowarzyszenie podjęło współpracę z Podkarpacki Bankiem Żywnosci w Rzeszowie.
Dzieki tej współpracy dziesiatki tysiący mieszkańców Beskidu Niskiego otrzymało pomoc żywnościową.
Wiecej na ten temat w zakładkach: FEAD 2015, PEAD 2010-2014 i Dystrybucja owoców i warzyw.

W 2015 roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, z inicjatywy Stowarzyszenia "Dla Równości" wspólnie z Koalicją Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich Beskidu Niskiego, bezdomnym przebywającym na terenie Miasta Rzeszowa przekazano żywność zakupioną ze składek mieszkańców Beskidu Niskiego.

Od 2016 roku Prezesem Stowarzyszenia jest Mirosława Widurek.

Polecamy

na naszej stronie i u naszych znajomych:

Komunikat o dostawie żywności z Programu POPŻ FEAD 2018 w dniu 24 listopada 2018

Z wizytą u naszych przyjaciół: "Ćwicz dla zdrowia i sprawności"
X Zawody Strzeleckie
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Po Transplantacji z Iwonicza Zdroju

Relacja z wartszatów "Bezpieczny Senior" w Nowosielcach

Pomagaliśmy wolontariuszom Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych podczas odbudowy szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej na odcinku Rzepedź - Duszatyn - Smolnik

Z wizytą u naszych przyjaciół Dzień Seniora w Nowej Wsi 6 października 2018

Nasz człowiek w Warszawie!

Z wizytą u przyjaciół V Spotkanie przy stole Szczawne-Kulaszne 6 października 2018r.

Trzeci Konkurs Kulinarny "O Laur Złotej Patelni" Beskidu Niskiego został rozstrzygnięty!

Spotkanie Wolontariuszy Beskidu Niskiego
"Certyfikat Dobroczynności"

Relacja fotograficzne z Warsztatów kulinarnych "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Wyróżnienie "NGO Wysokich Lotów" dla Stowarzyszenia "Dla Równosci" na III Podkarpackim Forum Obywatelskim w Rzeszowie

III Konkurs kulinarny

"O Laur Złotej patelni"

Projekt "Liderzy Kooperacji"

Otwarte Warsztaty Kulinarne: "Dobrze odżywieni nie są wykluczeni"

Rusza FEAD 2018!

FEAD 2018 -EFEKTY

OFERTA dotacji Podkarpackich Inicjartyw Lokalnych 2018-2019

 

Fotorelacja ze Szkolenia Bezpieczny Senior w Iwoniczu 21 czerwca 2018r.


II Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego
Szczawne-Kulaszne 2018

Zagospodarowujemy nadwyżki żywności z supermarketów

Fotorelacja z dostawy żywności FEAD w dniach    18-19 kwietnia 2018

Fotorelacja ze szkolenia w Osieku Jasielskim

Fotoreportaże ze szkolenia Bezpieczny Senior w Krempnej i Komańczy

Dostawa żywności dla Gmin: Kołaczyce, Osiek Jasielski, Krempna - 18-19 kwietnia 2018r.

Fotoreportaż ze szkolenia Bepieczny Senior II w Cergowej

Wielkanocna wizyta w Podkarpackim Banku Żywności

Bezpieczny senior cz. II

Spotkania z Dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie Panem Wojciechem Kaczmarczykiem

Spotkania z GRDPP

Spotkanie Rad działalności Pożytku Publicznego w Szczawnem

Relacja z cyklu konferencji: "Bezpieczny Senior"

Szkolenia Bezpieczny Senior

Relacja z I Forum zdjęcia i filmy!!!

Tu można posłuchać fragmentów audycji promującej Forum w Radio Rzeszów

Trwają przygotowania do I Forum Stowarzyszeń

.Najnowsze informacje o
I Forum Stowarzyszeń BN Dukla 2017

Niefinansowane szkolenie FEAD 2016 w Krempnej

.Spotkanie inicjatywne Komitetu Organizacyjnego I Beskidzkiego Forum Stowarzyszeń.

Radio Rzeszów w Beskidzie Niskim

.Wizyta w Banco de Alimentos Madrid czyli centrali Hiszpańskiej Federacji Banków Żywności

.Spotkanie Wojewódzkiej RDPP ze Stowarzyszeniami Beskidu Niskiego
i Pogórza 10.06.2016

.Podsumowanie FEAD 2015 metodą analizy SWOT

Nasz człowiek w Wojewódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publiczbnego

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2016 Stowarzyszenie "Dla Równości" w Draganowej
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2018